Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ABORCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILICKI Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 49-51: Życie i jego godność

CERAŃSKA-GOSZCZYŃSKA Hanna : Naturalne planowanie rodziny jako cel działań dydaktyczno - wychowawczych w domu i szkole // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / red. Krystyna Ostrowska, Maria Ryś. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczni - Pedagogicznej MEN, 1999. - S. 218-221

DONIEC Renata : Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno - moralne w świadomości trzech pokoleń. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 119-132: Dziecko jako wartość w kontekście przemian społeczno - moralnych rodziny.

DUNN H.P. : Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "BIBLOS", 1997. - S. 133-148: Aborcja - wielka niegodziwość

KIPPLEY John i Sheila : Sztuka naturalnego planowania rodziny. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Liga Małżeństwo Małżeństwu, 1994. - S. 78-80

KOZAKIEWICZ Mikołaj : Zdemitologizować wizerunek przeszłości - odwieczny spór o aborcję // W: Wychowanie seksualne i planowanie rodziny w Polsce / red. Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo "MOVEX", 1997. - S. 82-83

TRIBE Laurence H. : Aborcja - konfrontacja postaw. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARNECKA M., BOKSZCZANIN A. : Społeczna percepcja osób decydujących się na aborcję // Przegląd Psychologiczny. - 1993, z. 3, s. 353-362

BOGUSŁAWSKI Andrzej : Świętość jakości życia // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 2, s. 1-38
Eutanazja i aborcja w ujęciu filozofa australijskiego Petera Singera.

HENSHAW Stanley : Problematyka aborcji w skali świata. - wg "Choices" nr 1 z 1997 r. // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 85-89

JAKUBOWSKI Tadeusz: Dlaczego księża i Kościółmieszają się do aborcji?: czy nie powinny o tym decydować kobiety? // Katecheta. - 1999, nr 4, s. 64

KOWALEWSKA Anna : Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki // Lider. - 1998, nr 10, s. 19-20
Dotyczy, min. problemów aborcji wśród dziewcząt.

KOZAKIEWICZ Mikołaj: Problem aborcji w Polsce w aspekcie prawnym i politycznym: przegląd wydarzeń // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 71-77

KRAJEWSKI Radosław : Rozważania wokół dopuszczalności przerywania ciąży z tzw. względów społecznych // Polityka Społeczna. - 2004, nr 1, s. 37-38

LATAIANU Manuela : Aborcja w Rumunii przed i po roku 1989 // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 48-52

MARKOWSKA Anna: Aborcja w Stanach Zjednoczonych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 71-79

MATEJA Anna : Oduczyć się samotności // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 5, s. 4
O powstaniu Funduszu Ochrony Życia jako odpowiedzi na liberalizację ustawy aborcyjnej.

NOSOWSKI Zbigniew : Jaką miarą mierzyć człowieka // Więź. - 2001, nr 1, s. 3-6
Eutanazja i aborcja w Holandii i Francji.

NOWICKA Wanda : Raport nr 2 Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na temat skutków ustawy antyaborcyjnej z roku 1993 // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 43-49
Dotyczy Polski.

PARADOWSKA Wiera, PARADOWSKI Ryszard : Trybunał anty-Konstytucyjny i wolność // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 11, s. 3-6
Trybunał Konstytucyjny a sprawa aborcji.

PODEMSKI Stanisław : Aborcja ustawy: kontrowersyjne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego // Polityka. - 1997, nr 25, s. 36, 38
Aborcja z przyczyn społecznych.

PODGÓRSKA Joanna: Co począć?: w dziedzinie aborcji praktyka jest jeszcze surowsza niż ustawa // Polityka. - 2002, nr 4, s. 3-6, 8
Dotyczy aborcji w Polsce.

PRAWNE aspekty dotyczące aborcji w Europie. - wg opracowania pt.: "Abortion laws in Europe" // Problemy Rodziny. - 1997, nr 5/6, s. 79-83

RATZINGER Joseph : Kanon krytyki Kościoła / rozm. Peter Seewald // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 15, s. 1, 10
Dotyczy m.in. celibatu, antykoncepcji, aborcji.

TAK było - tak będzie czyli zmiany w dotychczasowych przepisach kodeksu karnego dotyczące ustawy "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". - tekst ustawy ze zmianami // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 8-10

TEKST ustawy "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" z dnia 7 stycznia 1993 r. // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 5-7

TOMZA E. : Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w sprawie aborcji i wychowania seksualnego // Problemy Rodziny. - 1993, nr 1, s. 50-54

ZIELIŃSKA Eleonora : Tak było - tak będzie czyli zmiany w dotychczasowych przepisach kodeksu karnego dotyczące ustawy "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" : aborcja w paragrafach / rozm. Danuta Frey // Problemy Rodziny. - 1993, nr 4, s. 55-61

 

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna