Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WAKACYJNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARANKIEWICZ Jerzy : Zabawy i gry z rowerem dla dzieci i młodzieży. - Kalisz : CDN, 1990

BOROWIECKI Stanisław, KLIMOWA Maria : Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1985

DENEK Kazimierz : Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. - Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 1989

DENEK Kazimierz : Na turystycznych szlakach Polski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1996

DENEK Kazimierz : Na wakacyjnych szlakach. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną. - Kielce : "JEDNOŚĆ", 1998

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

JUSZKIEWICZ Antoni : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych. - Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

KIEŁB Mieczysław, WINNICKI Bohdan : Vademecum turysty kajakarza. - Wyd. 2. zm. i rozsz. - Warszawa : PTTK "Kraj", 1987

KRAJOZNAWSTWO i turystyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : WSiP, 1990

MAŃKOWSKI Lech : Zabawy i gry ruchowe : zeszyt metodyczny. - Płock : Wydaw. Nauk. NOVUM, 2003

PODSTAWY rekreacji i turystyki / red. Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 200

PORADNIK wychowawcy kolonijnego / aut. Aleksander Nocuń [i in.]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986

POZNAWCZE i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole : praca zbiorowa / red. Kazimierz Denek. - Kalisz, 1988

SZLAKIEM stałych schronisk młodzieżowych / Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. - Warszawa : Dom Wydaw. "Ankar", 1991

TEORIA i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe) : praca zbiorowa / red. Iwona Kiełbasiewicz - Drozdowska, Wiesław Siwiński. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

TRZEŚNIOWSKI Roman : Gry i zabawy ruchowe : podręcznik przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów. - Wyd. 8. - Warszawa "Sport i Turystyka, 1987

WOJTYCZA Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2004

WYCHOWANIE fizyczne na koloniach i obozach letnich : praca zbiorowa / pod red. Michała Niewiadomskiego. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1986

WYCIECZKI, biwaki, obozy, kolonie / oprac. Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1994

WYCIECZKI, rajdy, biwaki. - Kajetanów : Wydaw. Bogart, 1995

ZAGAJEWSKI Tadeusz : Poradnik : bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : dla organizatorów, kierowników, wychowawców - kolonii, obozów, wycieczek. - Łódź : Wydaw. ATH, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAKUŁA Anna, BAKUŁA Piotr : Integracyjne wakacje // Świat Problemów. - 1999, nr 10, s. 44-46
Kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych i dzieci upośledzonych umysłowo

BRAŃSKI Andrzej : Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 47-48
Wymogi stawiane organizatorom kolonii, obozów - omówienie przepisów prawnych.

CHMIELEWSKI Jacek : Chodzi o dobrą zabawę na koloniach // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 2-6

DENEK Kazimierz : Obozy wędrowne // Szkoła Zawodowa. - 1985, nr 7/8, s. 42-51

DOMAŃ Robert : Jak animować grupę podczas wakacji? // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 2, s. 29-32

DUDA Barbara : Dokąd na wakacje? - zajęcia świetlicowe // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, dod. s. I-VII
Zajęcia dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej nt. aktywnego spędzania wolnego czasu i poznawania ziemi ojczystej, jej historii, kultury i tradycji.

HAUSNER Wojciech : Wychowanie i wychowawca na kolonii dziecięcej // Wychowawca. - 1995, nr 6, s. 13-14

JASIEŃSKI Piotr : Rowerowe wakacje // Poznaj swój kraj. - 2003, nr 9, s. 16-17
Szlaki i trasy rowerowe wokół Pojezierza Olsztyńskiego.

KAPELA Danuta : Wakacje i ferie z biblioteką // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 10, s. 5-9

KUCHARCZYK Karol, SZMYTKE Rafał : Survival na wczasach dzieci i młodzieży, nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

KUŹNIAK Magdalena : Wakacyjny wolontariat // Cogito. - 2005, nr 13, s. 20-22

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz : Sportowe wakacje // Lider. - 1997, nr 7/8, s. 3-5

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz : Wakacje dzieci i młodzieży : cele postulowane i rzeczywiste // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

MARCINEK Dariusz : Unihokej na wakacjach // Lider. - 2001, nr 7/8, s. 26-28

MATUSZAK Anna : Refleksja o młodzieży wędrującej...: krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 210-212

ORGANIZOWANIE różnych form wypoczynku zorganizowanego : kompendium wiedzy nauczyciela / oprac. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 11, s. 7-9

PAWELSKI Leszek : Wychowanie ekologiczne na kolonii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 23-24

PLUTA Izabela, BOŻEK Barbara : Przed nami wakacje...nad morzem // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, dod, s. (2)-(9)
Zestaw propozycji sportowo-rekreacyjnych: zajęcia terenowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne w pomieszczeniach krytych.

PODYMA Andrzej : Wakacje są dobre na wszystko - wiadomości z Praszki // Świat Problemów. - 2004, nr 11, dod. s. V-VI
Wakacje dzieci i młodzieży w gminie Praszki pod hasłem "Nie piję - wygrywam".

RACZKOWSKA Jadwiga : Wakacyjne radości i kłopoty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 3-9

SĘKOWSKA Anna : Sklepik z uczuciami : gra do wykorzystania podczas kolonii, obozów i zimowisk dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 41-44

SIERAKOWSKI Janusz : Ciemna strona wakacji // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 79-82
Wakacje - czas sprzyjający eksperymentowaniu z alkoholem i narkotykami.

SOZAŃSKA Bożena : Wakacyjne górskie peregrynacje - szkolne obozy wędrowne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8/9, s. 40-42

SZLEICHERT Gertraud : Zabawa jako stymulator rozwoju kulturalnego na przykładzie zorganizowanych wakacji // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 2, s. 19-26
Plan zabaw z dziećmi.

SZYDLAK Andrzej : Sekty na wakacjach? // Katecheta. - 1999, nr 7/8, s. 14-17
Działalność werbunkowa i manipulacyjna sekt w czasie wakacji.

ŚWIDERSKA Eliza : Wakacje z językiem // Cogito. - 2006, nr 9, s. 30-33
Sposoby na naukę języków obcych podczas wakacji

WALCZYŃSKI Ryszard : Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 20002, nr 6/7, s. 37-38

TEYSZERSKI : Trudne wakacje polskich dzieci : raport CBOS // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 42, s. 21
Wakacyjna praca zarobkowa uczniów.

WARSZTATY szkolne : "Bezpieczne wakacje spacerem, pieszo i rowerem" // Wychowanie Komunikacyjne. - 1998, nr 5, s. 12-14

WAŚNIEWSKI Sławomir : Wakacyjne zabawy // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 28-29
Zabawy plastyczne.

WIKIEWICZ Barbara : Uczestnictwo w kulturze fizycznej na obozach letnich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 38-39

WŁASIUK Urszula : Wakacje na Papieskich szlakach // Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 10-12
Polskie szlaki turystyczne (Beskid Wyspowy, Gorce, Radziejowa i in.), którymi wędrował w przeszłości Papież Jan Paweł II.

ZARZYCKA Irena : Bezpieczne lato : wskazówki dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży // Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 6, s. 4-5, 16

ZIELIŃSKI Kazimierz : Półkolonie z wadowicką "Victorią" // Świat Problemów. - 2004, nr 9, dod. V-VI
Półkolonie "Wakacje za jeden grosz" w Wadowicach.

 

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna