Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ZBIGNIEW HERBERT
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMBEC Marek : Czytamy polskie wiersze współczesne. - Gdańsk : HARMONIA, 1997. - S. 55-58 : Zbigniew Herbert "Głos wewnętrzny" ; S. 137-142 : Pan Cogito a długowieczność ; S, 174-182 : "17 IX"

BALCERZAN Edward : Poezja polska w latach 1939-1965. Część II : Ideologie artystyczne. - Warszawa : WSiP, 1988. - S. 220-254 : Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności [Zbigniew Herbert]

BARANOWSKA Małgorzata : Obrazy poezji. Autoportrety i portrety poetów [Zbigniew Herbert] // W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej / pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej. - Warszawa : IBL, 1998. - S. 405-457

BARAŃCZAK Stanisław : Tablica z Macondo : osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze. - Londyn : "Aneks", 1990. - S. 71-85 : Cnota, nadzieja, ironia : (Zbi­gniew Herbert : "Pan Cogito o cnocie")

BŁOŃSKI Jan : Romans z tekstem. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981. - S. 59-87 : Tradycja, ironia i głębsze znaczenie : [o poezji Zbigniewa Herberta]

BRZOZOWSKI Jacek : "Pan Cogito" Zbigniewa Herberta. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Fundacji "Pomoc Szkole", 1991

BURKOT Stanisław : Literatura polska w latach 1986-1995. - Kraków : Wydaw. Eduka­cyjne, 1996. - S. 35-38 : Zbigniew Herbert

DĄBROWSKI Mieczysław : Literatura polska : 1945-1995 : główne zjawiska. - War­szawa : Wydaw.'"Trio", 1997. - S. 103-105 : Nurt klasycyzujący. Przypadek Herberta

DUDEK Jolanta : Poeci polscy XX wieku. Cz. I. - Kraków: "Impuls", 1994. - S. 195-221 : Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi... (O poezji Zbigniewa Herberta)

FIUT Aleksander : Język wiary i niewiary : religijne konteksty poezji Zbigniewa Herberta // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego. T. I. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 223-236

FRANASZEK Andrzej : Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta). - Londyn : PULS, 1988

KALISZEWSKI Andrzej : Gry pana Cogito. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1982

KRAJEWSKA Anna : Dramat i teatr absurdu w Polsce. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1996. - S. 115-137 : Teatralna persona, czyli Herberta poetyka sceny

ŁUKASIEWICZ Jacek : Rytm czyli powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980. - Wrocław 1993. - S. 141-152 : Krajobraz, czyli sposób bycia; S. 152-157 : Rovigo - miejsce postoju

POZNAWANIE Herberta. Cz. 2 / wybór i wstęp Andrzej franaszek. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

PRZYBYLSKI Ryszard : To jest klasycyzm. - Warszawa : "Czytelnik, 1978. - S. 124-175 : Między cierpieniem a formą [o poezji Zbigniewa Herberta]

SANDAUER Artur : Poeci czterech pokoleń. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1977. - S. 313-341 : Głos dzielony na czworo (Rzecz o Zbigniewie Herbercie)

SŁAWIŃSKI Janusz : Zbigniew Herbert : "Tren Fortynbrasa" // W: Czytamy utwory współczesne :analizy / Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński. - Warszawa 1967. - 1967. - S. 29-46

SZYMAŃSKI Paweł Wiesław : Ouitsiderzy i słowiarze. - Wrocław 1973. - S. 340-353 : "Ścieżka" Zbigniewa Herberta

TRZNADEL Jacek : Płomień obdarzony rozumem : poezja w poezji i poza poezją : eseje. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. - S. 124-139 : Herberta apokryf ironiczny

TWÓRCZOŚĆ Zbigniewa Herberta / red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001

WITAN Jan : Piękna plejada : szkice o poezji polskiej XX wieku. - Warszawa : KAW, 1980. - S. 208-214 : Zbigniew Herbert "Ofiarować zdradzonemu światu różę"

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałapa. T. 3 : G-J. - Warszawa : WSiP, 1994. - S. 230-235 : Herbert Zbigniew

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMIEC Marek : Rekonstrukcja poety : wokół dramatu Zbigniewa Herberta // Topos. - 2002, nr 1/2 , s. 76-85

ANTOSZKIEWICZ Agnieszka : Antagoniści // Twórczość. - 2001, nr 10, s. 78-100

ARNO Anna : Hermes - ludzki bóg // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s. 90-93

BABUCHOWSKI Szymon : Krosna wierności - o wierszu "Tkanina" Zbigniewa Herberta // Topos. - 2000, nr 1, s. 81-87

BABUCHOWSKI Andrzej : "Labirynt nad morzem" // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 115-118

BABUCHOWSKI Szymon : "Przeraźliwie przezroczysta doskonałość" : ("dobre" i "doskonałe" w poezji Zbigniewa Herberta) // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 39-52

BABUCHOWSKI Andrzej : Radiowe spotkanie z Herbertem // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 115-117

BALCERZAN Edward : Arkadyjczyk w oblężonym mieście : (o poezji Zbigniewa Her­berta) // Twórczość. - 1986, nr 10, s. 39-71

BARAN Anna : O szkolnych zmaganiach z toposem duszyczki // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 542-548

BENKA Urszula Małgorzata : Sens pytań // Literatura. - 1997, nr 4, s. 52-53

BERNACKI Marek : Analiza wiersza "Podróż" Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 362-365

BIAŁA Alina : Zbigniewa Herberta trylogia o etyce // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 224-229

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Cena ognia // Nowe Książki. - 1993, nr 1, s. 39

BŁOŃSKI Jan : Tradycja, ironia i głębsze znaczenie // Poezja. - 1970, nr 3, s. 24-38

BOCHEŃSKI Jacek : Z Herbertem w labiryntach // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 55, s. 8-11

BONOWICZ Wojciech : Herbert - dzieło niezamknięte // Znak. - 1998, nr 12, s. 166-170

BORTNOWSKI Stanisław : Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 41-55

BOŻYK Joanna : Studia przedmiotów w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta // Prace Polonistyczne / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - ser. XLVI (1990), s. 39-49

BRODSKI Josif : O Zbigniewie Herbercie / tłum. E. Kulik-Bielińska // Zeszyty Lite­rackie. - 1999, nr 4 (68), s. 78-80

BUKOWSKA-CHIELMAN Mirosława : W świecie lęków : dramaturgia Zbigniewa Herberta // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 89-99

CARPENTER Bogdana : Poezja Zbigniewa Herberta w krytyce anglosaskiej // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 7-19

CATALUCCIO Francesco M. : Między Apollem a Marsjaszem / tłum Joanna Ugniewska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4 (68), s. 81-83

CERVENKA Miroslav : Poeta światła i cienia... // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 151-153

CIECHOWICZ Jan : Herbert teatralny // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 122-126

CITKO Henryk : Listy Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 106-112

CZAPCZYK Paweł : Co boli Pana Cogito? // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 363-366

CZAPCZYK Paweł : Mitologia na nowo odczytana : wokół prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta // Twórczość. - 2003, nr 4, s. 61-72

DZIADEK Adam : Obraz jako interpretant : na przykładzie polskiej poezji współczesnej // Pamiętnik Literacki. - 2001, nr 2, s. 127-148

DZIEŃ MIROSŁAW : Bogowie Herberta // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 157-167

DRZEWUCKI Janusz : Czy znamy księcia poetów? : (o poezji Zbigniewa Herberta) // Poezja. - 1986, nr 6, s. 60-70

DRZEWUCKI Janusz : Kto go zastąpił? Nikt! // Twórczość. - 2002, nr 1, s. 89-96

DRZEWUCKI Janusz : Pan Cogito odchodzi : zmarł Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich // Rzeczpospolita. - 1998, nr 176, s. 24

DRZEWUCKI Janusz : Wielki nieobecny // Twórczość. - 1992, nr 9, s. 101-108

DRZEWUCKI Janusz : Sztuka podróżowania, malarze Holandii i mikroskop // Twór­czość. - 1993, nr 10, s. 99-106

ELZENBERG Henryk : Z listów do Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 2, s. 122-131

FILIPOWICZ Halina : Szklane oczy Hery : reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 28-46

FIUT Aleksander : Ukryty dialog // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 148-156

FRANASZEK Andrzej : "A pod każdym liściem rozpacz" // Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 245-268

FRANASZEK Andrzej : "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : późnej poezji Mistrzów // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202

FRANASZEK Andrzej : To będzie zupełnie jak w tem życiu było : zaświaty u Herberta, Różewicza, Miłosza // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 45, s. 15

GARBOŁ Tomasz : Chrystus w poezji Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2001, z. 2, s. 199-210

GRONEK Barbara : Ptasia natura duszy // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 601-606

HARTWIG Julia : Herbert po trzech latach : miejsce przy oknie // Więź. - 2001, nr 8, s. 200-202

HERTZ Paweł : Droga na Południe : o edukacji, podróżach i "Labiryncie nad morzem" Herberta // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 52/53, s. 19

JANIAK Agnieszka : Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 90-96

JELEŃSKI Konstanty A. : Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 76-77

KALISZEWSKI Andrzej : Teatr Pana Cogito // Poezja. - 1988, nr 1, s. 39-52

KAMIŃSKA Urszula : Dylematy emigrantów - na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 14-17

KASPRZYSIAK Stanisław : Grecki labirynt Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 134-141

KAMIŃSKA Maria : Proste słowo Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 428-431

KARASEK Krzysztof : Herberta dyskurs o cierpieniu // Literatura. - 1992, nr 11, s. 26-27

KARASEK Krzysztof : Trzeci Herbert // Odra. - 1999, nr 1, s. 62-65

KARWALA Marek : Szedł "wyprostowany wśród tych co na kolanach" // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 36-39

KIJOWSKI Andrzej : Próby czytane : bohater Herberta // Dialog. - 1972, nr 11, s. 115-118

KŁOCZOWSKI Piotr : Nad grobem Zbigniewa Herberta // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 1, s. 130-131

KOŁOSIŃSKA Monika : Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557

KOPCIŃSKI Jacek : Co jest za tą ścianą? : o "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 105-131

KORNHAUSER Julian : "Hermes, pies i gwiazda" - pamięć i wyobraźnia // Ruch Literacki. - 1999, z. 6, s. 679-687

KORNHAUSER Julian : "Struna światła" - między ocaleniem a niepokojem // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 20-27

KUCZYŃSKA Katarzyna : Gesty miłości, gesty śmierci : interpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-99

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Bez Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Przeciw "tryumfowi antropomorficznej bestii" : (prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta) // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 531-536

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Z poezji tego szalonego wieku na pewno Rilke, Herbert // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 9-28

KUROWSKA Eliza M. : Wywiad liryczny // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 253-254

KOWALCZYK Andrzej Stanisław : Klasycyzm dzisiejszy : o liryce Zbigniewa Herberta // Poloni­styka. - 1986, nr 3, s. 171-182

KOZICKA Dorota : "A nade wszystko żebym był pokorny ..." Zbigniew Herbert w "Ogrodzie" Europy // Ruch Literacki. - 2003, z. 1, s. 33-47

KRAM Jerzy : Dzieła plastyczne - inspiracje w poezji współczesnej : (Herbert - Grochowiak -Szymborska) // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 182-192

KRAM Jerzy : Anty-oda Zbigniewa Herberta "Do Ateny" // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 255-258

LEGEŻYŃSKA Anna : Czego szukać w labiryncie Herberta? // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 370-374

LEGEŻYŃSKA Anna : Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 628-631

LICHAŃSKI Jakub Jerzy : O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji pol­skiej : (o poezji Zbigniewa Herberta) // Poezja. - 1972, nr 6, s. 45-54

ŁUKASIEWICZ Jacek : Ostatnie książki Herberta // Odra. - 1998, nr 9, s. 3-6

MACIEJEWSKI Marian : Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito // Polo­nistyka. - 1992, nr 7/8, s. 399-410

MALCZEWKA Jolanta : "W historii nic nie zamyka się ostatecznie" // Polonistyka. - 2000, nr 3, s. 161-164

MARCZYŃSKI Jacek : Konstrukcja dramatów Herberta // Przegląd Humani­styczny. - 1974, nr 5, s. 103-116

MAZUR Daria : Herbert nieznany, czyli światło Iony // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s. 187-192

MIELNICZUK Julia : Dawanie świadectwa : Herbert, Polkowski, Świetlicki // Poloni­styka. - 1999, nr 4, s. 240-245

MIERNIK Zdzisława : Zbigniew Herbert : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 3, s. 18-21

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Czytać "Tren Fortynbrasa" od końca : przyczynek do lektury wiersza // Ruch Literacki. - 2003 , z. 3 , s. 315-325

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Dialogi martwej natury : o "Kwiatach" Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2002, z. 3, s. 307-313

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Między kamieniem i wzruszeniem : o dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2004, nr 2, s. 205-221

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 2, s. 137-151

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 157-162

MIKOŚ Elżbieta : O języku wyrażania rzeczywistości : (na podstawie "Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 17-23

NASIŁOWSKA Anna : Herbert nieczytany // Polityka. - 1995, nr 42, s. 45-46

NAWROCKA Ewa : Grecja Herberta : ref. // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 57-71

NOWOSIELSKI Kazimierz : Wytrwać do końca : (nad jednym wierszem Zbigniewa Herberta) / Kazimierz Nowosielski // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 29-35

NYCZ Ryszard : "Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji : wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy" // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 132-147

OPACKA-WALASEK Danuta : Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91

PASIERB Janusz : Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 127-134

PATYK Romana : Świadectwo poezji - dziś // Topos. - 2001, nr 2/3, s. 55-71

PIEŃKOSZ Konstanty : Elegia na odejście Pana Cogito // Literatura. - 1998, nr 10, s. 14-15

PIWIŃSKA Marta : Zbigniew Herbert i jego dramaty // Dialog. - 1963, nr 8, s. 84-95

PLUTA Paweł : Problematyka przestrzeni i milczenia w "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta i "Wnętrzu" Maurice'a Maeterlincka // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 147-153

PŁUŻYŃSKI Tadeusz : Mickiewicza i Herberta odniesienia do dekalogu : (refleksja osobista) // Poezja. - 1998, nr 1, s. 5-6

POPRAWA Adam : "Potęga smaku" - o wierszu Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 342-344

PORADECKI Jerzy : Arytmetyka współczucia : przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta // Prace Polonistyczne. - ser. XLVI (1990), s. 5-20

POTKAŃSKI Jan : Rola przerzutni w wierszach Zbigniewa Herberta // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 25-32

PRZYMUSZAŁA Beata : Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 397-403

ROZMUS Jacek : Przez wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. - 2000, z. 4, s. 433-457

SHALLCROSS Bożena : Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu // teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 61-78

SIENKIEWICZ Barbara : Kto kusi Spinozę? // Teksty Drugie. - 1995, nr 2, s. 171-177

SIENKIEWICZ Barbara : O wielorybie : szkic filozoficzny : [zwierzęta w poezji Herber­ta] // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 51-75

SIENKIEWICZ Barbara : Platon Herberta, czyli o rozumie, namiętnościach, pustce i lęku // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 47-60

STANKOWSKA Agata : Wyobraźnia Pana Cogito // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 4, s. 96-111

SZWAST Andrzej : Metafizyka konkretu - "Stołek" Zbigniewa Herberta // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 142-146

ŚMIEJA Florian : "Umrzeć przed obrazem Goi" : wspomnienie o Zbigniewie Herbercie // Odra. - 1999, nr 3, s. 88-89

TARNACKI Jerzy : Dlaczego klasycyzm? // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 83-87   URBANKOWSKI Bohdan : Zbigniew Herbert - potęga smaku // Poezja. - 1998, nr 1, s. 99-108

WASILEWSKA-LIPKE Zuzanna : Dlaczego boimy się Prokrustesa X? // Polonistyka. - 2002, nr 10, s. 601-60

WĘGŁOWSKA Eleonora : Zbigniew Herbert i krytyka // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 5, s. 103-119  

WIATR Aneta : Zbigniewa Herberta przygody z muzyką // Twórczość. - 2001, nr 1, s. 44-78

WIŚNIEWSKI Jerzy : Biblijne źródła herbertowskiej koncepcji słowa poetyckiego : (na wybranych przykładach) // Prace Polonistyczne. - ser. XLVI (1990), s. 21-37

WÓJCIAK Monika : Weduty Zbigniewa Herberta // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541
Temat miasta i jego malarskie ujęcie w poezji i twórczości eseistycznej Z. Herberta.

WOŹNIAKOWSKI Jacek, CHRZANOWSKI Tadeusz, SKWARNICKI Marek : Po emisji filmu Jerzego Zalewskiego o Zbigniewie Herbercie // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 6, s. 13

ZAGAJEWSKI Adam : Początek wspominania : [po śmierci Zbigniewa Herberta] // Ze­szyty Literackie. - 1999, nr 4 (68), s. 63-75

ZARĘBIANKA Zofia : Odpowiedzialność poety? // Polonistyka. - 1998, nr 1, s. 34-38

ZARĘBIANKA Zofia : Pryncypia Pana Cogito albo Dokąd po Herbercie? // Topos. - 1999, nr 2, s. 45-50

ZARĘBIANKA Zofia : Przez ciemność : nad wierszem Zbigniewa Herberta "Usta proszą" // Topos. -2002, nr 1/2, s. 112-114

ZAWODNIAK Mariusz : Herberta próbka kabały // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 213-218

ZAWODNIAK Mariusz : Niezłomność czy kompromis? : wokół "Szuflady" Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. - 1993. - z. 2, s. 107-118

 
ZIELIŃSKI Andrzej : Sława Herberta u Włochów // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 1-14
 

ZELINSKY Bodo : Krzyk Marsjasza / z niem. przeł. P. Rogulski // Poezja. - 1989, nr 5, s. 70-83

ŻURAWSKA Bogna : "Otrzymałem życie jak ranę" : (o tajemnicy zła w poezji Zbignie­wa Herberta) // Prace Polonistyczne. - ser. XLVI (1990), s. 51-71

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna