Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

SZKICE METODYCZNE ORAZ KONSPEKTY LEKCJI
NA TEMAT TWÓRCZOŚCI ZBIGNIEWA HERBERTA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BORTNOWSKI Stanisław : Jak uczyć poezji? - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, 1998. - S. 177-186 : Podsumowanie, czyli różne gry z "Kamy­kiem" Herberta

BORTNOWSKI Stanisław : Moralne i polityczne gry wierszami Z. Herberta // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr l, s. 41-55

BUGAJSKA Teresa : "Był sobie piękny koń z Lascaux" - jak Zbigniew Herbert odczytał malowidła praczłowieka? // Język Polski W Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 24-26

CZAPCZYK Paweł : Co boli Pana Cogito? // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 363-366
Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. "Pan Cogito - powrót".

HAWRO-ŚWIDERSKA Irena : Lekcja w klasie VI - "Pudełko zwane wyobraźnią" // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1989/1990, nr 2/3, s. 303-304

INGLOT Mieczysław : Między romantyzmem a współczesnością : (Poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wislawy Szmborskiej. - Kielce, 1996. - S. 78-84 : O wierszu Z. Herberta "l 7 IX"

INGLOT Mieczysław : O wierszu Zbigniewa Herberta "17 IX" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 48-53

JABŁOŃSKI Romuald : Liryka estety i mistyka : szkolna interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta // Edukacja Humanistyczna. - 1998, nr 3, s. 77-84

JAS Małgorzata : "O wyobraźni w sposób zwykły i niezwykły..." - propozycja lekcji w klasie VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 37-43
Praca nad wierszem Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią".

KAMIŃSKA Urszula : Dylematy emigrantów - na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta : (kl. IV szkoły ponadgimnazjalnej) // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 14-17

KASICA-KOŁOMYJSKA Barbara : Pan Cogito wg Zbigniewa Herberta // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 2, s. 26-29
Scenariusz imprezy literackiej.

KOŁOSIŃSKA Monika : Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557
Lekcja języka polskiego w liceum dotycząca obrazu Piero della Francesca "Narodzenie Chrystusa" oraz fragmentu eseju Zbigniewa Herberta ze zbioru "Barbarzyńca w ogrodzie".

KORULSKA Ewa : Lekcja z Panem Cogito // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 29-35
Organizacja pracy nad wierszem Zbigniewa Herberta - karta pracy do analizy wiersza "Przesłanie Pana Cogito".

KRYDA Barbara : Od "Pieśni o bębnie" do "Potęgi smaku" : o wybranych wierszach Zbi­gniewa Herberta // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1998. - S. 202-208

KRYDA Barbara : Zbigniew Herbert - Raport z oblężonego miasta // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1998. - S. 352-354

KUCHARCZAK Ewa : Rzeczywistość jak raj? : Zbigniew Herbert "Sprawozdanie z raju" // Drama. - 2002/2003, z. 43, s. 11-12
Konspekt lekcji dramowej języka polskiego dla klasy III gimnazjum.

KUCZYŃSKA Katarzyna : Ósmoklasiści na tropach pradziadka : ("Pan od przyrody Zbi­gniewa Herberta) // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 104-107

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Przeciw "tryumfowi antropomorficznej bestii" : (prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta) // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 531-536

LIGĘZA Wojciech : Przedmioty i współczucie : (o "Elegii na odejście pióra atramentu lampy" Zbigniewa Herberta) // W: Poezja w szkole średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1995. - S. 114-133

ŁOJEK Mieczysław : Poezja Herberta w edukacji uczniów // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995 / 1996, nr 3, s. 56-68

ŁOPATA Andrzej : Maska ironii : mit i rzeczywistość w poezji Zbigniewa Herberta : propozycje interpretacyjne wybranych wierszy w kl. IV liceum i kl. I ZSZ // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 1, s. 3-16

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Ulubiony nauczyciel we wspomnie­niach ucznia : (na podstawie wiersza "Pan od przyrody" Z. Herberta) // Drama. - 1996, z. 18, s. 20-21

MALCZEWSKA Jolanta : "W historii nic nie zamyka się ostatecznie" // Polonistyka. - 2000, nr 3, s. 161-165
Dialog Platona "Obrona Sokratesa" i esej Z. Herberta "Obrona Templariuszy". Rozwiązanie metodyczne do analizy w szkole średniej.

MARCZUK Anna : Kant i Kafka w filozoficznym zwierciadle poezji // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 3, s. 66-76

MARCZUK Anna : "Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie" - praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Z. Herberta // Język Polski w Szko­le Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 21-31

MIKOŚ Elżbieta : O języku wyrażania rzeczywistości : (na podstawie "Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta?) // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 17-23

MYRDZIK Barbara : "Sowie zagadki" Zbigniewa Herberta : szkic interpretacyjno-metodyczny // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1994, nr 1, s. 21-29

NOCOŃ Halina : Co może wyczarować wyobraźnia? : scenariusz lekcji w klasie VI. - Bibliogr. // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. -1998/99, z. 3, s. 51-53
Praca nad wierszem Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią".

OPACKA-WALASEK Danuta : Motyw drogi w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski w szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91

PATRZAŁKOWA Anna, PATRZAŁEK Tadeusz : Zbigniew Herbert "Ze szczytu schodów" // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia lite­rackiego w szkole średniej / pod red. T. Patrzałka. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossoliń­skich, 1998. - S. 196-201

PAWŁOWICZ H. : Zbigniew Herbert na lekcjach języka polskiego w kl. VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1987/1988, nr 3, s. 345-350

POTALSKA Elżbieta : Anioły nasze, Hasiora i Herberta : (scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę 2-3 godz.) // Język Polski w Szkole Gimnazjum. -1999/2000, nr 4, s. 21-26
Porównanie znaków plastycznych i literackich: kompozycji Władysława Hasiora i wiersza Zbigniewa Herberta pod jednakowym tytułem "Przesłuchanie Anioła".

ROSZCZYNIALSKA Magdalena : Podróż do źródeł znaku : o czytaniu poezji współczesnej // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 2, s. 33-40
Cykl lekcji - kl. I szkoły średniej poświęconych analizie różnych tekstów kultury: Ołtarz Mariacki i wiersz Z. Herberta "Wit Stwosz: Uśnięcie NMP".

SZURCZAK Anna : Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury : Z. Herbert "Pan Cogitoa pop" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23

SZYMIK Eugeniusz : Propozycje opracowania wybranych mitów na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99, z. 4, s. 23-35
Techniki dramowe przy analizie mitów. Interpretacja porównawcza wierszy opartych na motywie Nike: Z. Herberta "Nike, która się waha" i M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Nike".  

WÓJCIK Izabela : Lekcja języka polskiego z wykorzystaniem metod aktywizujących w klasie VI szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 2, s. 11-14
Rola wyobraźni w wierszu Zbigniewa Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią". Konspekt lekcji.

ZABOROWSKA Danuta : Na czym polega "doskonałość kamienia"? : scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjum : (na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta "Kamyk") // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 15

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna