Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZAJKOWSKI Kazimierz : Wychowanie do rekreacji. - Warszawa : WSiP, 1979

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

GROCHOCIŃSKI Marian : Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. - Warszawa : WSiP, 1979

KRAJOZNAWSTWO i turystyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : WSiP, 1990

PANEK Anna : Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002

PLOCH Leszek : Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. - Warszawa : WSiP, 1992

PODLASKI Jerzy : Praca z dziećmi w klubie. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1988

PODSTAWY rekreacji i turystyki / red. Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

ŚWITALSKI Edward : Szkolne koła geograficzne i krajoznawczo-turystyczne. - Warszawa : WSiP, 1985

WALCZAK Mieczysław : Wychowanie do wolnego czasu. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

WOJTYCZA Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2004

ZAWADZKA Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTCZAK Anna : Szkolne zajęcia pozalekcyjne w świetlicy gimnazjum - propozycja programu // Przegląd Edukacyjny. - 2002, nr 3, s. 5-8

BARCZAK Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206

BIERNAT Elżbieta : Szkoła aktywnego spędzania czasu wolnego // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9/10, s. 8-12

DOMAŃ Robert : Jak animować grupę podczas wakacji? // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 2, s. 29-32

DZIADZIO Maria : Pozalekcyjne zajęcia muzyczne w szkole // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 3, s. 146-148

GACEK Maria : Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32

GŁOMSKI Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21

GÓRSKA Grażyna : O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 51-52

GÓRSKI Mariusz : Rekreacja i sport szkolny w czasie wolnym : (program autorski) // Lider. - 2003, nr 1, s. 28

INEROWICZ Piotr : Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego // Lider. - 2000, nr 9, s. 23-25

JANAS Marek : Sposób na czas wolny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 21-22

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Szkoła organizatorem czasu wolnego młodzieży? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 53-55

JURCZAK Adam : Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 20-27

JURCZAK Adam : Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 4, s. 367-372

KŁOPOTOWSKA Katarzyna, SOSNOWSKA Agata : Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 40-43

KOCEMBA Włodzimierz : Uniwersalizacja wzorów spędzania czasu wolnego a zróżnicowanie form uczestnictwa w kulturze fizycznej młodzieży z różnych krajów // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9/10, s. 15-18

KOSIEWICZ Jerzy : Czas wolny i rozwój osobowości // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 4, s. 128-131

KOZAK Ewa : Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 23-30

KUCHARCZYK Karol, SZMYTKE Rafał : Survival na wczasach dzieci i młodzieży, nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

KUŹNIAK Magdalena : Wakacyjny wolontariat // Cogito. - 2005, nr 13, s. 20-22

LUBAŃSKI Krzysztof : Aktywność uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 341-346

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz : Wakacje dzieci i młodzieży : cele postulowane i rzeczywiste // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

MACHULSKA Halina : Program zajęć teatralno-edukacyjnych "W poszukiwaniu skarbów" (zastosowanie strategii "płaszcza eksperta") // Drama. - 2000, z. 35, s. 5-11

MACIASZEK Janusz : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 2, s. 70-75

ORGANIZOWANIE różnych form wypoczynku zorganizowanego : kompendium wiedzy nauczyciela / oprac. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 11, s. 7-9

PARCHOMIUK Monika : Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 13-16

PINDERA Paweł, PINDERA Michał, SZOSTAK Aneta : Czas wolny dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 4, dod. s. 76-90

"POZWÓL dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją" - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Hanna Grabowska [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod. s. III-V

RADZISZEWSKA Hanna : Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

RECHNIO Beata : Czas wolny - radość i problem // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 9-13

REMBIES Tomasz : Rola nauczyciela wf w kreowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego // Lider. - 2002, nr 6, s. 19

SĘPOWICZ-BUCZKO Katarzyna : Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35

SIKORSKA Jadwiga : Sportowy Piknik Rodzinny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, s. 8-9

SŁUPIK Sylwia : Czas wolny dzieci i młodzieży // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 62-68

SMOLEŃ Monika, TYLEK Dariusz : Młodzież uprawiająca sport walki - jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18

STASIAK Teresa : Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 16

ŚWIERZBIŃSKA Katarzyna : Czas wolny to problem pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 37-41

TABOŁ Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152

TRUSKOLASKA Justyna : Zabawa jako forma spędzania wolnego czasu // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s. 3-9

URYNIAK Bogusława : Nasze spotkania w Dyskusyjnym Klubie Filmowym // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 2, s. 29-30

WAL Iwona : Szkolne Kluby Europejskie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 13-14

WALCZAK Mieczysław : Czas wolny w placówkach opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 346-350

WALCZAK Mieczysław : Wpływ rodziców i nauczycieli na sposób wykorzystania czasu wolnego przez dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 9, s. 420-421

WURSZT Halina : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 41-43

ZARZYCKA Jolanta, SZELĄG Bogdan : Wypoczynek czynny i bierny // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna