Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROZWÓJ I WYCHOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄBKA Jarosław : Wspomaganie rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w placówkach realizujących edukację integracyjną // W: Rodzina i pozarodzinne środowiska wychowawcze / red. Aleksandra Siedlaczek - Szwed, Iwona Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2002. - S. 137-146

CUNNINGHAM Cliff : Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców . - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1994

KACZAN Teresa, REGNER Anna : Teoretyczne i praktyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa // W: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / red. Ludwika Sadowska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2004. - S. 171-179

KUŚ Ewa : Dziecko niepełnosprawne umysłowo // W: Encyklopedia. Rodzice i dziecko / red. Marta Pawlus. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo "Park", 2002. - S. 882-885

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa: poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków ; Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa: poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kraków : WSP im. Komisji Edukacji Narodowej, 2001

MINCZAKIEWICZ Elżbieta, GRZYB Barbara, GAJEWSKI Łukasz : Dziecko ryzyka a wychowanie: elementarz dla rodziców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 177-191: Znaczenie wsparcia społecznego w życiu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne

MŁYNARSKA Małgorzata : Mów, Piotrek!: rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

PRUITT Dawid: Twoje dziecko. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, 2005. - S. 406: Zespół Downa

ROZDZIALIK Alicja : Ojciec, który odrzucał dziecko z zespołem Downa; kontakty w klubie dziecięcym drogą ku terapii rodzinnej // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 148-151

SMEREKA Tomasz : Pomyśl, Piotrek!: rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

ŚWIERCZEK Małgorzata : Klubik dziecięcy "ciepłym i bezpiecznym miejscem" dla Wiesia - zalęknionego chłopca z zespołem Downa // W: Opowieści terapeutów / red. Jadwiga Jaromińska. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 138-147

TERAKOWSKA Dorota : Poczwarka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001
Jest to powieść o dziewczynce chorej na zespół Downa i dojrzewania jej rodziców do opieki nad nią.

ZASĘPA Ewa : Charakterystyka funkcjonowania intelektualnego osób z zespołem Downa // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / red. Jarosław Rola, Marina Zalewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2002. - S. 58-75

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DANIELEWSKA Ewa : Te, które najbardziej kochają // Charaktery. - 1998, nr 3, s. 23-24

DĄBROWSKA Małgorzata : Trudna sztuka integracji // Rewalidacja. - 1999, nr 2, s. 4-7
Dotyczy integracji dzieci zdrowych i z zespołem Downa.

GOŁĄBEK Adam : A-amyloid a choroba Alzheimera // Wszechświat. - 1997, nr 9, s. 211-216
Złogi a-amyloidu są podstawowym składnikiem obrazu neuropatologicznego min. zespołu Downa.

GOŁUBIEW Monika, PRÓSZYŃSKA Edyta : Integracja - razem ale osobno // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 287-292
Klasa specjalna dla dzieci z zespołem Downa utworzona w szkole masowej.

KACZMAREK Bogusława : (Nie)pełne prawo do miłości? // Rewalidacja. - 2000, nr 2, s. [26]-33
Omówienie badań dotyczących ludzi z zespołem Downa. Czy ludzie ci powinni zawierać związki małżeńskie (aspekt medyczny, prawny, socjo - pedagogiczny).

MEJNARTOWICZ Daria : Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z zespołem Downa // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6, s. 13-17

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Sygnały dźwiękonaśladowcze w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa // Rewalidacja. - 2001, nr 1, s. [39]-53

NIEMCZYKOWA Aleksandra : Książka o tym, co się dzieje (pisała babcia, rysował Zbyszek) // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 176-186
Dotyczy "pisania książki" ilustrowanej przez dzieci niepełnosprawne z zespołem Downa, jako formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo.

OCHLUST Joanna, ŚCIGOCKA Wiesława : Wczesna interwencja - praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 306-310

PEDRYCZ Beata : Upośledzenie umysłowe a twórczość // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 62-64
Zawiera charakterystykę pracy z dzieckiem z zespołem Downa - wzmacnianie zdolności twórczych dziecka z zespołem Downa.

PISULA Ewa : Profile stresów u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 419-425
Prezentacja badań - rodzaje stresów u ojców dzieci z autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym.

PISULA Ewa : Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52

SKOWROŃSKI Bartłomiej : Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 88-101

SKRÓCZYŃSKA Małgorzata, SADOWSKA Ludwika : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 67-75

STACIWA Małgorzata : Integracja w przedszkolu i ... co dalej? // Przegląd Edukacyjny. - 1995, nr 2, s. 6-7
Dotyczy przedszkola integracyjnego dla dzieci z zespołem Downa w Łodzi.

WOŹNICKA Agnieszka: Po prostu razem // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 13, s. 10
Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa, w której wraz z dziećmi zdrowymi przebywają też dzieci z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym.

ŻAK Bożena : "Przygoda z kotem" // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 29-30
Praca nad rozwojem mowy dziecka z zespołem Downa.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna