Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

ROLA ZABAWY W ŻYCIU I ROZWOJU DZIECKA
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOGDANOWICZ Zofia : Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli. – Warszawa : PZWS, 1973

BROWN Sam Ed : Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków / przeł. [z ang.] Katarzyna Kalicka. – Warszawa : WSiP, 1993

CHAUVEL D., MICHEL V. : Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / przeł. Marcin Zieliński. – Warszawa : Wydaw. Cyklady, 1999

CHAUVEL D., NORET CH. : Zabawy relaksujące dla przedszkolaków / przeł. Marcin Zieliński. – Warszawa : Wydaw. CYKLADY, 2000

CHMIELEWSKA Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców. – Kielce : Wydaw. “MAC”, 2001

DĄBROWSKA Maria, GRAFCZYŃSKA Jadwiga : Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa : Inst. Wydaw. CRZZ, 1972

DUNIN-WĄSOWICZ Maria : O dobrej zabawie. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1972

DYNER Władysław Jan : Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu. – Wyd. 2. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983

ELKONIN D. B. : Psychologia zabawy / tł. z ros. Leon Łoś. – Warszawa : WSiP, 1984

GIACONE Elio, SCHIAVETTA Massimo : Zabawa na każdy dzień. – T. 1-2. – Kielce : Wydaw. “Jedność”, 1998

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, DOBOSZ Krystyna, ZIELIŃSKA Ewa : Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw. – Warszawa : WSiP, 1996

HAJNICZ Wanda : Rozwój organizacji zabaw dzieci w wieku przedszkolnym. – Warszawa : WSiP, 1982

INSCENIZOWANIE zabaw na podstawie literatury dziecięcej / Jadwiga Cybulska [i in.]. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : WSiP, 1991

KRUK Helena : Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu z komentarzem metodycznym. – Wyd. 3. – Warszawa : WSiP, 1999

LENARTOWSKA Józefa : Przedszkolaki bawią się i śpiewają : książka metodyczna dla nauczycielek przedszkoli. – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1990

MUCHACKA Bożena : Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

NASZ mały teatrzyk : inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków / wybór Elżbieta Zaleska. – Warszawa : “Nasza Księgarnia”, 1989

ROLA zabawy w procesie psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego. – Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. – Warszawa : Wydaw. Akadem. “Żak”, 2001

STANKIEWICZ Bronisław : Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym. – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1975

STO pomysłów zabaw i zajęć z Domowego Przedszkola / Irena Dudzińska [i in.]. - Warszawa : WSiP, 1992

TRAWIŃSKA Hanna : Zabawy rozwijające dla małych dzieci. – Wyd. 2. – Warszawa : PZWL, 1988

WINNINGER Marie-Louise : Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu / przeł. [z fr.] Jolanta Zając. – Warszawa : Wydaw. CYKLADY, 1999

WPROWADZENIE do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w “Kropli” w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczporuk. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Lublin : Wydaw. KLANZA, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMIEC Alfreda : Zabawa w słowa // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 10, s. 637-641

AFTANAS Małgorzata : Zabawa w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 9, s. 537-539

ANTAS Ewa, SUŁKOWSKA Jadwiga : Zajęcia i zabawy pięciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 166-168

ARCISZEWSKA Ewa : Zabawa w muzeum // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 222-224

BARAN Zbigniew : Filozoficzne spojrzenie na zabawę dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 7, s. 387-391

BOCHEŃSKA Elżbieta : Przedszkolne zabawy przeciwko agresji // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 38-42

BOCHNO Ewa : Zabawy z elementami symulacji // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 7, s. 431-434

BOCHNO Ewa : Zabawy symulacyjne – jako propozycja zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 1-2 // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 1/2, dod. s. VI-VIII; nr 3, dod. s. I-III

BONIECKA Lucyna : Magia zabaw paluszkowych : w kręgu zabaw kontaktowo-naśladowczych // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 1, s. 29-31

BORAWSKA Iwona : Zabawa rozwija // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 9, s. 60-62

CHATYS Wioletta : Środowisko rodzinne a zabawy i gry ruchowe dzieci // Lider. – 2001, nr 3, s. 27-29

CHMIELEWSKA Elżbieta : Gry i zabawy stymulujące rozwój mowy dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 1, s. 41-45

CZAPLICKI Zdzisław : Kształcąca i wychowawcza funkcja zabawa i gier ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 9, s. 539-543

CZARNECKI Marek : Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 38-45

CZUCHNOWSKA Danuta : Przedszkole bliżej domu : zabawy dzieci i dorosłych zwane baraszkowaniem // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 108-111

DOMAŃ Robert : Terapia zabawą // Grupa i Zabawa. – 1997, nr 1, s. 2-7

DONIEC Zofia : Gimnastyka buzi – ćwiczenia i zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 2, s. 97-99

DUDZIŃSKA Irena : Zabawa pomaga doskonalić analizę i syntezę słuchową // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 5, s. 288-294

GARBOWSKA Anna : W co się bawić – podstawowe elementy zabaw tematycznych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 209-212

GERBULA-ORZECHOWSKA Joanna : Zabawa a rozwój języka dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 3, s. 155-160

GETKA Bronisław : Wpływ zabawy na osobowość dziecka // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 6, s. 11-12

GROCHOWALSKA Magdalena : Komunikowanie się dzieci w zabawie // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 6, s. 323-328

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Zabawy z klockami : ja buduję – ty mi pomagasz, ty budujesz – ja ci pomagam. (Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich) // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 7, s. 519-522

GRYŃ Alina, POLCYN Katarzyna : Bawimy się w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 8, s. 493-495

KIELAR-TURSKA Maria : Zabawy i zabawki w ujęciu ontogenetycznym // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 579-582

KOJS Rafał : Zabawowy teatr dziecięcy w rozwijaniu wyobraźni dziecka // Chowanna. - 1999, t. 1/2, s. 69-85

JĄDER Mariola : Zabawy rozwijające mowę i myślenie // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 219-221

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Zabawa jako środek wspomagania emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 14-16

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Zabawy ruchowe i ich rola w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 12, s. 18-24

ŁAWSKA Teresa : “Wyspy Fantazji” czyli niezwykła podróż w wyobraźni // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 12, s. 12-13

MAGEREK Grażyna, RAWSKA Teresa : Matematyka na wesoło // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 1, s. 55-57

MALISZAK Janina : Znaczenie zabawy dla rozwoju psychomotorycznego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 1, s. 8-11

MANTERYS Beata : Miękka zabawka dydaktyczna wśród pięciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 595-599

MARCHEL Agnieszka, GAIŃSKA Barbara : Wyprawa po skarb : zabawy badawcze // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 3, s. 26-35

MARCINKOWSKA Małgorzata : Wyprawa w krainę kolorów // Grupa i Zabawa. – 1997, nr 3, s. 27-29

MENDYK Emilia : Zabawa dziecka przejawem własnej aktywności // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 3, s. 184-188

MIGDAŁ-BARAN Teresa : Zabawy z utworami Jana Brzechwy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 27-28, 37-38

MORZYSZEK-BANASZCZYK Ewa, DZIONEK Elżbieta, GMOSIŃSKA Małgorzata : Twórcze zabawy przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 624-625

PALACZ Joanna, BLAUT Joanna : Zuchowe zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 100-101

PISKORZ Marzanna : Zabawy i zajęcia sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 222-224

POLCYN Krystyna : Wesołe zabawy z wiatrem : zabawy w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 7, s. 426-428

RENZ-OSTRÓWKA Anna : Nasz mały teatrzyk – czyli dziecko aktorem i twórcą teatralnym // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 6, s. 12-13

SZCZYGIEŁ Beata : Czary-mary, hokus-pokus, dziecko-badacz // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 132-134

SZMIDT Krzysztof J. : Zabawa a twórczość // Grupa i Zabawa. – 1997, nr 2, s. 7-11

SZMIDT Krzysztof J. : Zabawa i nastrój ludyczny w treningu twórczości // Grupa i Zabawa. – 1997, nr 3, s. 6-12

TYSZKOWA Maria : Rola zabawy tematycznej w rozwoju psychiki dziecka // Wychowanie w przedszkolu. – 1990, nr 2/3, s. 67-73

TYSZKOWA Maria : Zabawa dziecka : symbolizacja, poznanie, autokomunikacja // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1988, nr 3/4, s. 47-62

WEROŃSKA Anna : W królestwie dobrej wróżki – zabawy zapobiegające agresji // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10 ,s. 600-601

WIĘCKOWSKI Ryszard : Terapeutyczna funkcja zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 8, s. 451-455

ZIELIŃSKA Ewa : Szkoła zaprasza : gry i zabawy matematyczne // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 9, s. 555-560

ZIĘZIO Ryszard : Zabawki ludowe w wychowaniu przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 6, s. 339-343

ZIMOCH Małgorzata : Rozrywki umysłowe w pracy w dziećmi sześcioletnimi // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 7, s. 424-426

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP


© Biblioteka Pedagogiczna