Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE    

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DZIERZGOWSKA Irena : Rodzice w szkole : [poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

GŁOWACKI Andrzej, JĘDRYKA Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001. - S. 14-17: Ankieta dla rodziców

GŁOWACKI Andrzej, JĘDRYKA Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001. - S. 57-58: Arkusz ewaluacji współpracy z rodzicami

KOTŁOWSKI Karol : O pedagogicznym kształceniu rodziców. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

ŁOBOCKI Mieczysław : Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985

PRZEMIANY edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska ; Instytut Pedagogiki. Zakład Teorii i Historii Wychowania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

SZUTY Jacek : Gdy nauczyciel jest wychowawcą. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkol. PWN, 2001. - S. 43-47: Jak nauczyciel - wychowawca może współpracować z rodzicami?

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BIEROWSKA Danuta : O pedagogizacji rodziców słów kilka // Nowe w Szkole. - 1997/1998, nr 4, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 25-26  

BIEROWSKA Danuta : O pedagogizacji rodziców słów kilka Cz. 2. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 1997/1998, nr 10, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 28-29  

BIEROWSKA Danuta : O pedagogizacji rodziców słów kilka Cz. 3. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 3, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 21-22  

BIERUTOWSKA Danuta : Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 3, s. 143-149  

BADZIUKIEWICZ Beata : Recepta na współpracę // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 51, s. 9  

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Pedagogizacja rodziców - zadanie szkoły. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 7-12  

GAWRON Elżbieta : Koncepcja współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 30-33  

JAK pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych : poradnik bibliograficzny / oprac. Arleta Tuleya. - Toruń, 1994. - Rec: Maria Skarżyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 11/12, s. 31-32  

JAŁOWY Mariola : Pedagogizujemy rodziców // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 11, s. 28
Działania biblioteki szkolnej.  

KONDRATIUK Irena : Szkolne zajęcia uczniów z rodzicami // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 22-23  

KOSZTYŁA Bernadeta : Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 11-13  

KRAŚKIEWICZ Urszula : Kształtowanie świadomości rodziców. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 13-14
Świadomość wychowawcza.  

KUBIAK Wiesława : Pedagogizacja rodziców jako forma realizacji funkcji opiekuńczej szkoły // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 6, s. 20-22  

KUCZERA-WITA Katarzyna : Partnerstwo wychowawcy z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 35-37  

LASKOWSKA Grażyna : Uniwersytet dla rodziców / rozm. przepr. Małgorzata Bartosińska // Remedium. - 1996, nr 1, s. 12-15
Edukacja psychologiczna rodziców.  

MENDEL Maria : Szkoła otwarta na rodziców // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 47-57
Edukacja rodziców.  

NIEMYJSKA Ewa : Uczę rodziców, jak porozumiewać się z dziećmi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 38-39  

ORŁOWSKA Anna : Szkoła kształtuje postawy rodziców // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28, s. 21  

PAWŁOWSKA Róża : Środowisko rodzinne a rozwój osobowości dziecka. - Bibliogr. // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2/3, s. 9-14
Wyniki badań dotyczących umiejętności pedagogicznych rodziców.  

RACHOWSKA Jadwiga : Lekcje otwarte dla rodziców - wnioski // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 51, dod. XIV  

ROMANOWSKA Anna : W poszukiwaniu nowych środków i form pedagogizacji rodziców // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 4, s. 33-35  

RUSNAK Marzena : Szkoła i rodzice : zestawienie bibliograficzne // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 30-31  

SIENKIEWICZ Jadwiga : Wychowawca doradcą rodziców // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 73-79  

SOCHA Joanna, LODZIK Aneta : Dziecko w przedszkolu : praca z rodzicami. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 12-13  

SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna : Integracja działań wychowawczych w rodzinie i szkole // Wychowawca. - 1995, nr 5, s. 5-6  

STOJAK-ŚLĘCZEK Ewa : Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 22-23  

SZEWCZYK Lidia : Pedagogizacja rodziców : potrzeba czy konieczność? // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 7  

SZKOŁA dla rodziców / debatę przepr. i oprac. M. J. Sochocki // Remedium. - 2005, nr 11/12, dod. s. V-VII  

SZYMAŃSKA Joanna : Zagubieni rodzice // Remedium. - 2004, nr 5, s. 6-7  

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Zapraszamy rodziców do szkoły // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 40, s. 1, 4-5
Zasady dobrej współpracy nauczycieli z rodzicami.  

TATAROWICZ Jan : Od braku miłości do nieodpowiedzialności... : (studium psychopatyzacji) // Nowa Szkoła. - 1994, nr 7, s.414-420
Niedojrzałe postawy rodzicielskie.  

TOKARSKA Urszula : Kultura pedagogiczna rodziców. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 5-6  

TURBIARZ Iwona : Psychoedukacja rodziców. - Bibliogr. // Remedium. - 2005, nr 6, s. 20-21  

WINIARSKI Mikołaj Jak rozmawiać z rodzicami? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 6-51
Socjotechniki prowadzenia rozmowy.  

WOLAŃSKA Elżbieta : Kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 32-33      

 

PROGRAMY, PROPOZYCJE METODYCZNE  

"POZWÓL dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją" - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 6, dod. s. III-V  

ARENDARSKA Agnieszka : Meandry współpracy czyli kto się kogo boi... i dlaczego? // Remedium. - 1997, nr 3, s. 18-19
Szkolny program profilaktyczny.  

BASISTOWA Jolanta : Zasady a rozwój, czyli wpływ języka na zmiany zachowania. - Bibliogr. // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 38-39
Warsztaty psychologiczne dla rodziców i nauczycieli.  

BIJACIK-KNAPPE Elżbieta : Moje spotkania z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 26, s. 16
Przebieg spotkania z rodzicami, ankieta, prezentacja prac z dziećmi.  

BINNEBESEL Bernadeta : Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 12, dod. s. I-VII

Scenariusze spotkań integracyjno-edukacyjnych z rodzicami.  

BLICHARSKA Danuta : Zajęcia korekcyjne dzieci z rodzicami. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 1, dod. s. (14)-(16)
Warsztaty dla rodziców uczniów kl. I pod hasłem "Razem raźniej".  

BOCZUKOWA Beata : Szkoła dla rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (14)-(15)
Warsztaty pedagogiczne.  

BORAWSKA Iwona : Formy spotkań z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 33-35  

BORKOWSKA Elżbieta : Co zrobić, żeby dzieci chciały uczyć się w domu i w szkole // Przegląd Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 10-12
Warsztaty.  

BORSUK Elżbieta : Scenariusz spotkania z rodzicami dzieci klas I-III // Życie Szkoły. - 1999, nr 8, s. 583-584 Nietypowa forma spotkania z rodzicami.  

CHABIK Elżbieta : Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 9, dod. "Wkładka Metodyczna" s. VII-VIII
Konspekt lekcji: Jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu stresu przedegzaminacyjnego.  

CHRAMĘGA Krystyna : Tworzenie klimatu : sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 5-52  

DRWALEWSKA-BIESIADA Teresa : Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 18-19  

GAWRON Urszula : Nie wywiadówki, a spotkania // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 18-21
Propozycja scenariusza spotkania.  

GORCZOWSKA Anna : Rodzice w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły : plan wychowawczy dla klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach w roku szkolnym 2001/2002 // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 9-11  

GORCZOWSKA Anna : Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 20-21
Ankieta dla rodziców.  

IWANIEC Alicja : Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 24-25

JABŁÓŃSKA-FARYNA Halina, BIELEJEC-OMIETAŃSKA Urszula : Spotkanie z rodzicami // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 9, s. IV
Scenariusz spotkania z nauczycielami.  

JURKOWSKA Hanna : Rodzice w szkole : Szkoła dla rodziców i wychowawców. - Bibliogr. // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 5, s. 17
Zajęcia prowadzone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

KAMIONKA Grażyna : Autorski program :Rodzice w szkole - czyli o skutecznym porozumiewaniu się // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 69-80
Program współpracy rodziców ze szkołą.  

KARASOWSKA Ola : Kierunki pracy z rodzicami // Remedium. - 1999, nr 5, s. 24-27Warsztaty.   KORDZIŃSKI Jarosław : Ważny podmiot // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 6, s. 16
Model zebrania z rodzicami.  

KORECKA Sylwia : Scenariusz spotkania z rodzicami // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 567
O programach telewizyjnych.  

KOŚCIŃSKA Katarzyna, WALIŃSKA Lidia : Jak pomóc dziecku // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 3, s. 18 Warsztaty umożliwiające dobre relacje z dziećmi.  

KOTUSZ Celina, WILIM Sabina : Sekty zagrożeniem dla młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, dod. s. I-III
Scenariusz zajęć warsztatowych dla rodziców uczniów klas I liceum.  

KOTWICKA Irena : Wychowawcy własnych dzieci // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 42-45  

KOWALSKA Danuta : Zebranie z rodzicami w formie warsztatów. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 9  

KWELLA Grażyna : Nasze dziecko prosi o kieszonkowe : (spotkanie z rodzicami) // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 9, dod. s. VI-VIII  

MACHNIK Teresa : Telewizja - problem wychowawczy // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 12 Prelekcja do rodziców.  

MACIEJEWSKA Agata : Co zrobić, żeby dzieci czytały? : cykl oddziaływań wychowawczych dla uczniów klas początkowych i ich rodziców // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 6-7  

MARSZAŁEK Celina : Skutki karania dzieci // Drama. - 2001, z. 37, s. 9-15
Scenariusz zajęć edukacyjnych dla rodziców.  

MASARZ Bożena, MARCZUK Leokadia : Program "Jesteśmy razem" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 42-43  

MICHAŁOWICZ Dorota : Propozycja zajęć z rodzicami na temat problematyki alkoholowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 3-4  

MISIORNA Elżbieta, MISIAREK Stefania : Rodzice jako partnerzy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 14-20
Warsztaty dla rodziców i nauczycieli - partnerstwo w szkole.  

MORZYŃSKA Katarzyna : Zobacz, co potrafi twoje dziecko, czyli lekcja języka angielskiego z udziałem rodziców // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 69-71
Lekcja otwarta języka angielskiego z uczestnictwem rodziców.  

MUSIOLIK Barbara, ZAHRADNIK Katarzyna, TRELLA Ilona : Program "Szkoła przyjazna rodzicom" // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 12, dod. s. XII  

OSEWSKA Janina : Konferencja edukacyjna i warsztaty twórcze // Lider. - 1996, nr 2, s. 36-37  

PIETRUSIŃSKA Elżbieta : Pierwszy nauczyciel : komedia w trzech aktach // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 22-23
Scenariusz do wykorzystania z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Matki, forma pedagogizacji rodziców.  

ROSIN Małgorzata : Wychowanie bez porażek // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 24-27
Kurs-warsztaty dla rodziców i nauczycieli.  

SAKOWSKA Joanna : Program pomocy rodzinie : szkoła dla rodziców i wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (9)-(13)
Warsztaty pedagogiczne.  

SCENARIUSZ warsztatów : jak przygotować i poprowadzić pierwsze spotkanie z rodzicami? / Urszula Mierzejewska [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 6, s. 74-80  

SCENARIUSZ warsztatów : jak rozmawiać z rodzicami o trudnych sprawach? / Alina Bugaj [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 84-86  

SCENARIUSZ warsztatów : jak ułatwić wychowawcy nawiązanie współpracy z rodzicami - scenariusz zajęć edukacyjnych dla rad pedagogicznych / Elżbieta Mickiewicz-Grudzińska [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 6, s. 66-74  

SCENARIUSZ warsztatów : rodzicu wesprzyj mnie / Beata Kosakowska-Szwałek [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 80-83  

SCENARIUSZ warsztatów : współpraca z rodzicami w sytuacjach kryzysowych / Jolanta Dakowska [i in.] // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 86-98  

SOCHOCKI Marcin J. : Rodzice i profilaktyka // Remedium. - 2002, nr 1, s. 18-19
Program.  

STĄPOREK-POŚPIECH Ewa : Można po ludzku // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 46-49
Warsztaty pedagogiczne.  

SZCZYGIELSKA Małgorzata : Agresja i sposoby jej redukowania : pedagogizacja rodziców. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 1-3  

SZYMSKA Urszula, ZŁOTO Izabela : Warsztaty dla rodziców // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 46-47  

TATAROWICZ Jan : Drama w doskonaleniu współdziałania nauczycieli z rodzicami uczniów // Drama. - 2000, z. 35, s. 12-15  

TĄPOROWSKA Jolanta : Warsztat dla rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 37-38
Warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców.  

TOMCZYK Lucyna : Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25  

WARSZTATY steinerowskie // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 8, s. 9  

WARZECHA Iwona, SKOMOROWSKA Barbara : Rodzice w szkole : Scenariusze spotkań z rodzicami // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 20-21  

WIŚNIEWSKA Agata H. : Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych? // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 19-21
Pogadanka dla rodziców dzieci sześcioletnich oraz scenariusze lekcji wychowawczych.  

WOJCIESZEK Krzysztof A. : Jak pomóc rodzicom być rodzicami? // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 13-14
Warsztaty dla rodziców.  

WYŻYKOWSKA Emilia : Trudności w nauczaniu i metody ich przezwyciężania : scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas II i III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 23-24  

ŻÓŁKIEWICZ Grażyna : Lekcje otwarte dla rodziców w ramach innowacji // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 499-500

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna