Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

AUTYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE    

AUTYZM wyzwaniem naszych czasów / red. Tadeusz Gałkowski, Joanna Kossewska. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA Lucyna : Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy
i terapii
. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

BŁESZYŃSKI Jacek : Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki. - T. 2 / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

BRAGDON Allen D., GAMON David : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

BRAUNER Alfred, BRAUNER Francoise : Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od baśni o wróżkach : fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna. - Warszawa : WSiP, 1988

DRUGIE opowieści terapeutów / koment. Hanna Olechnowicz. - Warszawa : WSiP, 2000.

GAŁKOWSKI Tadeusz : Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. - Warszawa : WSiP, 1995

GRANDIN Temple, SCARIANO Margaret M. : Byłam dzieckiem autystycznym. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

GRODZKA Magdalena : Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

KONSTANTEREAS Mary M., BLACKSTOCK Edward B., WEBSTER Christopher D. : Autyzm. - Warszawa : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1992 Sygn. 77881   MACIARZ Aleksandra,: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

MARKIEWICZ Katarzyna : Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / red. Catherine Maurice; współpraca Gina Green, Stephen C. Luce. - Warszawa : Wydaw. Twigger, 2002

OPOWIEŚCI terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

PECYNA Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1998. - S. 103-120: Dziecko autystyczne jako problem diagnostyczny
i terapeutyczny

PISULA Ewa : Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

PISULA Ewa : Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

RANDALL Peter PARKER Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

TERAPIE wspomagające rozwój osób z autyzmem / red. nauk. Jacek J. Błeszczyński. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem : teoria - metodyka - przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

WYBRANE formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / red. nauk. Ewa Pisula, Dorota Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Autyzm. - Płock : Wydaw. Nauk. "Novum", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

APPELT Karolina : Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41  

BARŁÓG Krystyna : Dziecko autystyczne w klasie szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 8/9, s. 26-28  

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95  

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12  

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25  

BŁESZYŃSKI Jacek : Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-27  

BŁESZYŃSKI Jacek, BOBKOWICZ Lucyna : Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257  

BOBKOWICZ L. : Autyzm wczesnodziecięcy - etiologia i terapia // Scholasticus. - 1993, nr 4/5, s. 67-75  

BOBKOWICZ Lucyna RUTA Iwona : Uczenie dzieci autystycznych w świetle teorii behawioralnej wraz z ilustracją-opisem trzech przypadków // Scholasticus. - 1995, nr 2, s. 49-54  

CIEMBOROWICZ Małgorzata : ,,Pracuję z dziećmi autystycznymi..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 428-429  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Autyzm a płeć // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23  

DUBIS Anna : Autyzm czy nie autyzm? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29  

FILEK Bernadeta :Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami //Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142  

GAŁKA Urszula : Czym jest autyzm? // Charaktery. - 1997, nr 5, s. 17  

GAŁKOWSKI Tadeusz : Autyzm w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne//Kultura i Edukacja. - 1993, nr 2 s. 85-102  

GORISZOWSKI Włodzimierz : Autyzm wczesnodziecięcy w świetle aktualnych teorii // Zbliżenia Piotrkowskie. - 1995, nr1/2, s. 81-92  

GRYGIER Urszula : Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 43-44  

IGNATOWICZOWA Ł., IGNATOWICZ R. : Autyzm wczesnodziecięcy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 430-436  

KLAMA Ramona : Praca z dzieckiem autystycznym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555  

KOSECKA Anna : Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 41-50  

KOWALSKA Ewa : Wspólnie, krok po kroku // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 44, s. 15  

KRUK-LASOCKA Joanna : Autyzm a oligofrenia // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 4, s. 195-200  

KUŁAKOWSKA Joanna : Własny (autystyczny) świat // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 15, s. 16

LACH Joanna : Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 95-97  

LEŚNIEWSKA Katarzyna : Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie) // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr1/2, s. 29-33  

LOEBL Wirginia : Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji / // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 247-255  

LOEBL Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej - implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140  

MARCZAK Janina Halina : Dzieci autystyczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25  

MAREK Elżbieta : Zrozumieć autystyczny świat // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378  

MIŁKOWSKA G. : Autyzm znany czy nie znany? // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 2/3, s. 83-89  

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 67-74  

MŁYNARSKA Małgorzata : Psychostymulacyjna terapia logopedyczna dziecka autystycznego // Logopedia. - T. 25, 1998, s. 65-74  

NAPIÓRKOWSKA Małgorzata : Moje spotkanie z Piotrem (Terapia dziecka autystycznego) // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 9, s. 10-12  

NAPIÓRKOWSKA Maria Arkadia : Czy to możliwe? Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 171-177  

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja czy izolacja? // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 367-369  

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003 nr 4, s. 43-44  

OLECHNOWICZ Hanna : Przez ręce do głowy i serca : kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter : perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 215-221  

OSTROWIŃSKA Anna : Integracyjny turnus terapii twórczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 22-25  

PAWŁOWSKA Halina : Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 262-266  

PAWŁOWSKA Halina : Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym : (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca) // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 40-46  

PAWŁOWSKA Halina : Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 67-70  

PAWŁOWSKA-JAROŃ Halina : Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226  

PIERÓG Marta : Zabawy dziecka autystycznego // Edukacja i Dialog. - 2005 nr 7, s. 30-34  

PISULA Ewa : Autyzm u dzieci // Scholasticus. - 1994, nr 3/4, s. 69-76  

PISULA Ewa : Dzieci zamknięte we własnym świecie // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 324-327  

PISULA Ewa : Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 419-425  

PISULA Ewa : Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa // Psychologia Wychowawcza. - 1993, nr 1, s. 44-52  

PISULA Ewa : Zaburzenia autystyczne u dzieci // Nowa Szkoła. - 1992, nr 7, s. 409-412  

PONIATOWSKA Stefania, DURDA-DELIK Katarzyna : Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 173-186  

PURA Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2003 nr 4, s. 44-45  

RAFALSKA-KAWALEC Jadwiga : Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25  

RASZEWSKA Maria, SZOĆ Krystyna : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172  

ROTKIEWICZ Marcin : Szklany klosz : autyzm można już leczyć // Wprost. - 2000, nr 51, s. 82-83  

SĘDZIMIR Barbara : Dziecko autystyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17  

SIJER Agata : Być sobą wśród innych - rola świetlicy szkolnej w procesie dziecięcej integracji // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 71-78  

SŁOMIŃSKA Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 328-332  

SMEREKA Tomasz : Psychologiczna terapia dziecka autystycznego prowadzona metodą psychostymulacyjną // Logopedia. - T. 25: 1998, s. 97-106  

STRADOWSKI Jan : iPod w mózgu // Wprost. - 2005, nr 19, s. 92-[93]  

WINCZURA Barbara : Spór o genezę autyzmu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3/4, s. 135-151  

WINCZURA Barbara : Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241  

WOLNA B. : Moje spostrzeżenia w pracy z dzieckiem autystycznym // Szkolne Wieści. - 2003, nr 6, s. 13  

WOSIK-KAWALA Danuta : Dziecko autystyczne w rodzinie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 1, s. 15-18  

WÓJCIK Małgorzata : Temat: Zrozumieć drugiego człowieka... : o dziecku autystycznym... // Drama. - 2001, z. 38, s. 12-14  

ZAJĄC Izabela, PUCHER Jadwiga, GRABARA Małgorzata : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10  

ZARZYCKA Joanna : Mój i jego sukces // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 31, s. 7  

ZELLMA Anna : Wybrane aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 3-12

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.04.2006


© Biblioteka Pedagogiczna