Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAIR John : Być liderem / przeł. Grażyna Waluga. - Warszawa : Wydaw. Petit, 1998

KOSTERA Monika : Zarządzanie personelem. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998

KOWALCZUK Rajmund : Podstawy psychologii socjologii i organizacji pracy. - Wyd. 6 popr. - Warszawa : WSiP, 1978

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / przedmowa Zygmunt Kołodziejak. - Warszawa : Wydaw. "Medium", cop. 1998

PSYCHOLOGIA pracy i organizacji / red. Nik Chmiel; przekł. Anna Kacmajor [i in.]. -Gdańsk : GWP, 2003

SZURKOWSKI Ryszard, WYRZYKOWSKI Krzysztof : Być liderem. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

ZIELENIEWSKI Jan : Organizacja i zarządzanie. - Wyd. 5. - Warszawa : PWN, 1976

ZIELENIEWSKI Jan : Organizacja zespołów ludzkich : wstęp do teorii organizacji i kierowania. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN, 1967

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHYŁA Marta : Społeczno-psychologiczne aspekty motywowania pracowników. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 68-91

GER Ewa : Tortury w białych rękawiczkach // Charaktery. - 2003, nr 11, s. 49-50
Mobbing w pracy.

KORZYŃSKI Kazimierz : Od 1 stycznia 2004 roku zwolnienia grupowe inaczej! // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 30-32

KWIATKOWSKI Jacek, OKRASZEWSKA Aldona : System ETNA - Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 35-40
Zarządzanie ludźmi, ich wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, kwalifikacjami i kompetencjami.

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. - Warszawa, 1998. - Rec.: Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 50-52

MELLIBRUDA Leszek : "Ogniwo podstawowe" - przełożony : wybrane aspekty psycholgiczne zarządzania zespołami ludzkimi. Cz. 1 // Remedium. - 1998, nr 9, s. 13-15

MELLIBRUDA Leszek : Czy każdy może być liderem? // Remedium. - 1997, nr 12, s. 2-4
Cechy lidera, autokratyczny i demokratyczny styl zarządzania.

NOWICKA Dorota : Ocena z klasą : savoir vivre // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 59
Ocenianie pracowników.

PASZKOWSKI Jerzy : Zarządzanie społeczną funkcją zakładu pracy : artykuł dyskusyjny // Polityka Społeczna. - 2002, nr 2, s. 6-9

PIOTROWSKI Edward : Kluczowe determinanty w pracy kierownika zarządzającego kadrami // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 1, s. 61-66

SADŁOWSKA Alicja : Rozwój zasobów ludzkich - sektorowy program operacyjny // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 96-106

WALCZEWSKI Jacek : Problem pracy ludzkiej. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 8-10

WYRWA Adam : Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 38-39

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.02.2006


© Biblioteka Pedagogiczna