Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

PIETRUSZKOWA Ludmiła : Pedagogika trzeciego wieku // W: Od prawa szkolnego do etyki pedagogicznej / pod red. A. Wojciecha Maszke. - Rzeszów, 2001. - S. 135-139

PÓŁTURZYCKI Józef : Akademicka edukacja dorosłych. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

PÓŁTURZYCKI Józef : Uniwersytety otwarte // W: Edukacja dorosłych za granicą / Józef Półturzycki. - Toruń, 1999. - S. 311-327

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDER Tadeusz : Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - 2001, t. 24, s. [101]-123
Geneza i rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

BOCZUKOWA Beata : Edukacja trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. [57]-61

CHABIOR Agata : Edukacja w życiu ludzi starszych - komunikat z badań // Edukacja. - 1997, nr 4, s. 99-106

CZERNIAWSKA Olga : Edukacyjne przesłania Kongresów AIUTA. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 9-20
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

CZERNIAWSKA Olga : Z działalności uniwersytetów trzeciego wieku : XIX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 13-20

FRĄCKOWIAK Anna : Informacja o Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 127-130

GALWAS Bogdan A. : Uniwersytet Otwarty : studia dla każdego // Rzeczpospolita. - 1998, nr 266, s. 8

GROTEK Monika : Rozwój strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 2, s. 42-50
O najpopularniejszych formach zajęć w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

GRZELAK Marta : Emerytura i co dalej? : oferta wolnoczasowa dla seniorów . - Bibliogr. //Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 91-98

GWOZDOWSKA Maria : Ludzie trzeciego wieku - sami o sobie : (uwagi uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim) // Edukacja Dorosłych. - 1995, nr 3, s. 67-71

HALICKI Jerzy : Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. - Białystok, 2000. - Rec. Małgorzata Dzięgielewska // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 4, s. 157-162

KONIECZNA Renata : Rola Uniwesytetów Trzeciego Wieku w okresie przemian. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 1, s. 51-56

KONIECZNA Renata : Znaczenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu ludzi starszych // Edukacja Dorosłych. - 1997, nr 4, s. 58-66

KONIECZNA-WOŹNIAK Renata : Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. - Poznań, 2001. - Rec. Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 4, s. 155-158

KOZACZUK Lucyna : Uniwersytet III Wieku w powiecie chełmskim // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. [90]-95

ŁÓJ Grażyna : Stymulatory rozwoju ucznia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle teorii samorealizacji A. Maslowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [59]-66

MARCZUK Mieczysław : Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. : (Cele, organizacja, koncepcja programowa, osobliwości) // Edukacja Dorosłych. - 1997, nr 1, s. 34-40

MATLAKIEWICZ Alina : Edukacja seniorów w Wielkiej Brytanii - Uniwersytety Trzeciego Wieku // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [123]-129

MILLER Urszula : Uczestnictwo osób starszych w instytucjach domu pomocy społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku a prezentowane postawy wobec starości : (analiza wyników badań). - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 4, s. 49-58

MÓJ trzeci wiek - wspomnienia i refleksje słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku . - Warszawa, 2000. - Rec. Joanna Michałowska // Polityka Społeczna. - 2002, nr 4, s. 45

NIEZGODA Agnieszka : Dziadek dziadzieje, babcia mądrzeje : do uniwersytetów trzeciego wieku trafiają głównie panie // Polityka. - 2002, nr 27, s. 85-88

ORZECHOWSKA Grażyna : Dialog międzypokoleniowy : słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku - studenci pedagogiki. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. [133]-137

ORZECHOWSKA Grażyna : Uniwersytet III wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [49]-55
O pierwszej polskiej placówce tego typu w Warszawie.

PIEKUT-BRODZKA Danuta M. : Ludzie starsi za wschodnią granicą : Lwów, Brześć, Grodno. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2003, nr11/12, s. 28-31
Omówienie badań dotyczącej aktywności związanej z uczestniczeniem w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

PÓŁTURZYCKI Józef : Otwarte szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji akademickiej XX/XXI wieku // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s, 49-57

PRZYBYLSKA Ewa : Akademicka edukacja dorosłych w wymiarze europejskim // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 31-37

SAWINA Alicja : Uniwersytet (Otwarty) Rosyjskiej Akademii Kształcenia // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 1, s. 95-98

SENKOWSKA Izabela : Uniwersytety Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego człowieka. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. [93]-97

STRUŻYNA Krystyna : Wielki come back // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 50, s. 1, 8 SZAROTA Zofia : Projekt kształcenia gerontologicznego // Edukacja Dorosłych. - 1998, nr 3, s. 49-64

TRAFIAŁEK Elżbieta : Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych - stan i perspektywy w ujęciu porównawczym. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. [24]-30

WESOŁOWSKA E. Anna : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu // Edukacja Dorosłych. - 1994, nr 1, s. 95-98

ZAORSKA Zofia : Akcja "Dar Czasu i Serca" // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 41-48
Akcja lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ZYBERT Małgorzata : Spotkania studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ze studentami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 101-104

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.02.2006


© Biblioteka Pedagogiczna