Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OBSZARY ZAGROŻONE EKOLOGICZNIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRULEWICZ Eugeniusz : Morze Bałtyckie : jego zagrożenie i ochrona. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Oikos", 1994

BROWN Lester Russell : Jutro może być za późno / tł. Ludwik Biegański. - Wyd. 21. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1982

COSTA-PAU Rosa : Ekologia i ochrona środowiska. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, 1997
Zawiera:
Zanieczyszczenia rzek.

Zanieczyszczenia mórz.

Zagrożenia lasów.

Powietrze wielkich miast.

CRUMMENERL Rainer : Kataklizmy. - Wrocław : ATLAS, 2003

GODLEWSKA-LIPOWA Wacława A., OSTROWSKI Janusz Y. : Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000

KOMPENDIUM wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. - S. 313-355: Chemicznie zagrożone środowiska

KORBEL Janusz, LELEK Marta : W obronie Ziemi : radykalna edukacja ekologiczna. - Bielsko-Biała : Stacja Edukacji Ekologicznej "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot", 1995

MYERS Norman : Najcenniejszy na Ziemi biom ginie // W: Wilgotne lasy równikowe : Wielka Księga Ziemi / pod red. Normana Myersa. - Warszawa : Egmont ; Wydaw. G+J RBA, 2001. - S. 132-141

STEFANOWICZ Tadeusz : Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1996. - S. 231-250: Charakterystyka sytuacji ekologicznej w Polsce

VADEMECUM młodego ekologa / przekł. Anna Bezpiańska-Oglęcka, Paweł Oglęcki. - Warszawa : Wydaw. "s", 2001
Zawiera:
Człowiek przyczynia się do pustynnienia gleb.

Zmiany spowodowane przez człowieka na Pustyni Sonory w Meksyku.

Alaska w niebezpieczeństwie.

Ropa naftowa - zagrożenie dla ekosystemów wodnych.

WALKER Jane : Katastrofy ekologiczne : [ginięcie środowisk i gatunków, zagrożona atmosfera, dziura ozonowa, wycieki ropy naftowej]. - Warszawa : Wydaw. "Arkady", 1994

WALKER Jane, DINEEN Jacqueline : Potęga żywiołów. - Warszawa : SAMP Edukacja i Informacja, 2004

ZANIECZYSZCZENIE powietrza w Polsce w 1993 roku : praca zespołowa / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna. - Warszawa : Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska ; Łódź : MA Oficyna Wydawniczo-Informatyczna, 1994. - S. 243: Zanieczyszczenie powietrza SO 2, NO 2 i pyłem zawieszonym na terenie największych miast Polski : (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice)

ZANIECZYSZCZENIE środowiska rtęcią i jej związkami : praca zbiorowa / pod red. Ryszard Szpadt. - Warszawa : Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska, 1994. - S. 35-38: Rtęć w glebach leśnych i wodach powierzchniowych - przykład Szwecji

ŻURAWICKI Leon : Przyszłość - groźba czy nadzieja. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(KB) : Radon : postawiony w stan oskarżenia // Aura. - 2002, [nr] 8, s. 30-31

ABRAMCZYK Stanisław : Alarm dla Skarpy warszawskiej // Aura. - 1998, nr 9, s. 4-6
Skarpa i tereny przyległe tworzą granicę dwu podstawowych jednostek ekologicznych Warszawy.

AMBROŻEWSKI Zbigniew : O ostatnich powodziach w Polsce // Aura. - 2003, [nr] 2, s. 12-13
Podstawowe problemy związane z powodzią.

BIELAK Sebastian : Degradacja ekologiczna uzdrowiska w Swoszowicach // Aura. - 2000, nr 8, s. 18-20

BLIKOWSKA Janina : Śmietnik Polska // Wprost. - 2002, nr 48, s. 30-32
Nielegalne składowiska toksycznych odpadów.

BOBIEC Andrzej : Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. - Bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, nr 6, s. 18-29

BURCZAK-ABRAMOWICZ Mikołaj : Śmiertelność ptaków wodnych powodowana skażeniami ropą i substancjami ropopochodnymi dawniej i dziś // Wszechświat. - 1997, nr 7/8, s. 182-184
Obszary zagrożone ekologicznie.

CELEJOWA Hanna : W obronie naszego świata wobec globalnych zagrożeń współczesnej cywilizacji. - Bibliogr. // Lider. - 2000, nr 2, s. 3-6

CHOLEWIŃSKI Artur : Oczka wodne Pomorza Zachodniego i ocena zawartości wybranych składników chemicznych w ich wodach // Wszechświat. - 1995, nr 5, s. 124-127

CIECHANOWICZ Wiesław : Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku (5) // Aura. - 2000, nr 12, s. 12-14

DANKOWSKA Ewa G. : Nowe zagrożenie dla kasztanowców : szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) // Aura. - 2001, nr 6, s. 22-23

DZIADUL Marian : Inwazja świń : gospodarka : interes z fetorem // Polityka. - 2003, nr 9, s. 34-37

DZIATKIEWICZ Łukasz : Żrący barszcz // Polityka. - 2003, nr 21, s. 98-99
Barszcz Sosnowskiego miał być paszą dla zwierząt, okazał się groźny dla ludzi.

FOROWICZ Krystyna : Skażone morza // Rzeczpospolita. - 1996, nr 122, dod. "Nauka i Technika" s. I

GAMBUŚ Florian, GORLACH Eugeniusz : Problemy zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Cz. 3 : przeciwdziałanie i łagodzenie skutków zanieczyszczenia gleb // Aura. - 2001, nr 8, s. 10-12

GUS o stanie środowiska w 1997 roku // Aura. - 1998, nr 9, s. 16-17

GRINN-GOFROŃ Agnieszka, CIECIURA Marian : Zagrożone stanowisko astra solnego Aster tripolium na wyspie Karsibór // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1999, z. 5, s. 87-90

KITOWSKI Ignacy : Terroryzm niszczy środowisko // Aura. - 2001, nr 7, s. 8-9

KOBIEROWSKA Dorota : Egzotyczna Odra // Poznaj Świat. - 2004, nr 7, s. [34]-43
Badanie obszarów doliny Odry pod kątem wymogów stawianych ostojom Natury 2000.

KOBIEROWSKA Dorota : Murem za Rospudą // Poznaj Świat. - 2004, nr 10, s. 30-33
Plany poprowadzenia przez dolinę rzeki Rospudy obwodnicy Augustowa.

KOPA Tadeusz : Nie wystarczą zmiany technologiczne : transport // Aura. - 2001, nr 7, s. 18-20

KORNIJÓW Ryszard : Piaseczno - zagrożone jezioro osobliwości przyrodniczych. - bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, nr 2, s. 65-72

KOWALCZYK Jan Krzysztof, KURZAC Tadeusz : Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, nr 5, s. 123-133

KOZŁOWSKI Stefan : Problemy zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce. - bibliogr. // Biologia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 227-233

KRZAKLEWSKI Wojciech : Rekultywacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych. Cz. 3 // Aura. - 2001, nr 11, s. 22-23

LENART Witold : Może nasze morze będziem strzec // Poznaj Świat. - 1998, nr 2, s. 68-71
Zanieczyszczenia mórz i oceanów.

LEŚNIAKIEWICZ Robert K., LEŚNIAKIEWICZ Wiktoria : Gwiazda - piołun // Ekoświat. - 2004, nr 1, s. 6-8
O awarii w Czarnobylu.

ŁAJCZAK Adam : Zagrożenia i ochrona źródeł mineralnych na Ponidziu na przykładzie rezerwatu przyrody "Owczary". - bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, nr 5, s. 43-76

ŁUCZYCKA-POPIEL Anna : Ginące torfowisko Uroczysko Spławy w województwie chełmskim. - bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, nr 3, s. 45-52

MALAWSKA Małgorzata : Bioindykacja zanieczyszczeń środowiska. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 144-146
Wpływ nawożenia mineralnego na wegetację.

MARTYNIUK Elżbieta : Konwencja o różnorodności biologicznej. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 203-209

MIŃKOWSKI Marcin, WOJTAS Łukasz : W kroplach deszczu // Poznaj Świat. - 1999, nr 4, s. 17-24
Powodzie w Bangladeszu.

MISIOŁEK Władysław : Rośliny kosmopolityczne // Aura. - 2001, nr 12, s. 15-16
Źródła promieniowania na Górnym Śląsku.

MIZERA Andrzej : Toksyny są wśród nas // Aura. - 2004, [nr] 7, s. 4-5
O nadmiernej emisji toksyn przemysłowych do środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

MIZGAJSKA Hanna : Zagrożenia zdrowotne na terenach biologicznie skażonych // Aura. - 1999, nr 5, s. 17-18

OCENA i stan zanieczyszczenia gleb w Polsce : problemy zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Cz. 2 . - Bibliogr. // Aura. - 2001, nr 7, s. 10-11

PAJĄK Tadeusz : Spalarnia odpadów w odbiorze społecznym. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 10, s. 12-14

PIETRAS-BEREŻAŃSKA Janina : Historia lasów okolic Kuźni Raciborskiej // Wszechświat. - 1997, nr 9, s. 227-229
Zagrożenia.

PLIT Joanna : Degradacja środowiska przyrodniczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 85-91

PLIT Joanna : Zmiany stanu środowiska w Polsce w ostatnich latach // Geografia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 195-199

PŁOSZEWSKI Krzysztof : Związki fluoru w powietrzu atmosferycznym Konina // Aura. - 1998, nr 5, s. 12-16
Skażenie środowiska związkami fluoru.

PRZYCHODZEŃ Agnieszka : Śmierć wody : prawie dwóm trzecim raf na Ziemi grozi zagłada : winny jest klimat i ocieplenie wód oceanicznych // Wprost. - 1999, nr 8, s. 80-81
Rafy koralowe.

RAFALIK Kazimierz : Sam się nie obroni // Aura. - 1997, nr 5, s. 16-17
Zagrożenia Wielkopolskiego Parku Narodowego.

RAJCHEL Bernadeta : Zanieczyszczenie talem wód powierzchniowych w rejonie przemysłu Zn-Pb, Olkusz-Bukowo, Górny Śląsk // Wszechświat. - 2004, nr 10/12, s. 284-286
Wyniki badań.

ROTKIEWICZ Marcin : Czarnobyl największy blef XX wieku // Wprost. - 2001, nr 2, s. 74-80
Raport Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR).

RÓŻAŃSKI Henryk, WŁODKOWIC Donald : Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych na środowisko przyrodnicze // Wszechświat. - 2002, nr 7/9, s. 223-225

RYWOTYCKI Ryszard : Dioksyny - właściwości, źródła, skutki działania na zwierzęta i ludzi // Wszechświat. - 2000, nr 7/9, s. 163-167

SIUTA Jan : Ekoinżynieria dla rozwoju : Uchwała Konferencji Krajowej PTIE // Aura. - 2002, [nr] 8, s. 6-9
Ocena stanu i zagrożenia środowiska w Polsce.

SIWIEC Paweł : Wypędzeni z raju : świat : przyroda - Irak // Polityka. - 2003, nr 11, s. 54-55
Wojna Iraku z Iranem i Kuwejtem a jej skutki na ekologiczne zniszczenia południa Iraku.

SOKOŁOWSKI Aleksander : Zagrożenie jeziora Hańcza // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2000, nr 4, s. 86-88

STEBEL Adam, DROBNIK Jacek : Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na siedliskach antropogenicznych Wyżyny Śląskiej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, z. 6, s. 14-27

STEC Tadeusz : Bałtykowi - na ratunek // Aura. - 1999, nr 2, s. 10-11

TESKE Elżbieta : Ogrody i powierzchnie chronione w wolnej przyrodzie szansą na przetrwanie gatunków rzadkich i zagrożonych // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1994, z. 5, s. 26-33

TOWPASZ Krystyna : Rzadkie, zagrożone i chronione rośliny kserotermiczne w Kaczkowicach na Płaskowyżu Proszowickim // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 1, s. 92-93

TRITT Remigiusz, BAŁUKA Bogusław : Nowe formy dewastacji środowiska naturalnego Gór Wałbrzyskich w Sudetach, czyli "Biedaszyby" // Wszechświat. - 2003, nr 7/9, s. 170-175

TRITT Remigiusz, BAŁUKA Bogusław : Stadia sukcesji roślin wpływ rekultywacji na kształtowanie florystyczne zwałowisk (hałd) pokopalnianych na terenie Wałbrzycha // Wszechświat. - 2003, nr 10/12, s. 261-263

TUREK Agnieszka : Katastrofa w Czarnobylu i jej konsekwencje // Wszechświat. - 2002, nr 4/6, s. 125-127

URBAŃSKA Maria : Zagrożony świat nosorożców // Wszechświat. - 2001, z. 10/12, s. 239-242

WIŚNIEWSKI Murad : Ochrona środowiska a bezpieczeństwo narodowe : czy polityka bezpieczeństwa powinna obejmować zagrożenia ekologiczne? - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 5, s. 4-5

WŁOCH Wiesław, CELIŃSKI Florian : O konieczności ochrony lasów na Garbie Tarnogórskim. - bibliogr. // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, nr 3, s. 35-44

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Bałtyk umiera // Ekoświat. - 2004, nr 11, s. 19
O ściekach przemysłowych i komunalnych z rzek.

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Wielki sztorm // Ekoświat. - 2004, nr 3, s. 40-41

WÓJCIK Jan : Zanieczyszczenie wód powierzchniowych Wałbrzycha // Aura. - 1997, nr 1, s. 7-9

ZALEWSKI Marcin : Trzeci świat : o paradoksach zadłużenia i stanu środowiska // Wszechświat. - 1998, nr 1, s. 11-13

ŻACZYŃSKI Andrzej : Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w roku 2000 // Aura. - 2001, nr 8, s. 7-8

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna