Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KONKURSY I OLIMPIADY O TEMATYCE BIOLOGICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA ekologiczna-środowiskowa : formy programowe w kształceniu ogólnym : prace wyróżnione w I Ogólnopolskim Konkursie : "Formy programowe edukacji ekologicznej/środowiskowej w kształceniu ogólnym" / red. H. Ciszewska. - Warszawa : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ; Warszawa : Krajowe Centrum Edukacji Narodowej, 1994

GROCHALA Lucyna, OSTRÓWKA Beata : Bez korepetycji : 13 testów matematyczno-przyrodniczych : szkoła podstawowa. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

KARTANAS Magdalena : Testy sprawdzające : [dla uczniów szkół podstawowych] : przyroda. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

KARTANAS Magdalena, KONIECKIEWICZ Małgorzata : Testy sprawdzające : z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

ŁABNO Grażyna : Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

ŁABNO Grażyna : Testy osiągnięć szkolnych z biologii : pomoc dla nauczycieli i uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

ZBIÓR zestawów pytań XIV-XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej : materiały pomocnicze do programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych : [opracowanie zbiorowe] / red. Małgorzata Falenicka-Jabłońska. - Wyd. 1 uzup. - Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Hieronim : Olimpiada biologiczna w Okręgu Toruńskim // Biologia w Szkole. - 1992, nr 4, s. 181-185

BĘBAS Piotr : XII [Dwunasta] Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 54-55

BĘBAS Piotr : XIII [Trzynasta] Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 53-54

BĘBAS Piotr : XXXI [Trzydziesta Pierwsza] Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 179-182

CHRÓŚCIKOWSKA Urszula : Zasady oceniania prac długoterminowych w liceum ogólnokształcącym // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 40-43
Propozycja tematów badawczych. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs Wiedzy Biologicznej.

CICHY Danuta : XXV [Dwadzieścia pięć] lat Olimpiady Biologicznej // Biologia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 279-283

CYMBOWSKI Bronisław : Plakat jako nowa forma przedstawiania prac badawczych Olimpiady biologicznej // Biologia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 254-257

CYMBROWSKI Bronisław : Praca badawcza uczestnika olimpiady biologicznej. - Bibliogr. // Wszechświat. - 1999, nr 5/6, s. 90-93
Prowadzenie obserwacji i doświadczeń. Opracowywanie wyników i przedstawianie pracy badawczej.

CYMBROWSKI Bronisław : Prace badawcze jako warunek udziału w Olimpiadzie Biologicznej. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 286-2289

CZARNECKA Dorota, DALEWSKA Elżbieta, SZCZEPANIAK Maria : Rola konkursów i olimpiad a świadomość ekologiczna uczniów : na przykładzie LO w Strzelinie w latach 1994-2002 // Aura. - 2003, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 111, s. (1)-3

CZUPRYŃSKA Danuta : Polecam ekologiczne miejsce w sieci: www.agenda21.pl // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 111-112
Udział w Internetowym Konkursie Ekologicznym.

CZUPRYŃSKA Danuta : Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich // Biologia w Szkole. - 2001, nr 4, s. 250
Zrzeszenie nauczycieli liceów ogólnokształcących wyszukujących talenty oraz kierujących rozwojem uczniów zdolnych.

DUDO Anna, BERK Bożena : Czy znasz zwierzęta chronione w Polsce? // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 32
Konkurs przyrodniczy dla kl. IV szkoły podstawowej.

DULISZ Beata : Konkursy ornitologiczne dla młodzieży // Biologia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 29-30

DULISZ Beata : Konkursy ornitologiczne dla młodzieży szkolnej. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 117-118

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : (Piętnasta) XV Jubileuszowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej // Aura. - 2000, nr 9, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : (Trzynasta) XIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Finał centralny - Krosno '98 // Aura. - 1998, nr 9, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5-8
Laureaci finału centralnego i zestaw pytań testowych.

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Finał XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Białostocczyźnie /// Aura. - 1999, nr 10, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 7-8

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Olimpiada Wiedzy Ekologicznej tym razem w Bydgoszczy // Aura. - 1997, nr 9, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 6-7XII
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : XVIII [Osiemnasta] Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2003 // Aura. - 2003, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkól" nr 108, s. 9-11
Sprawozdanie z przebiegu. Zestaw pytań testowych finału centralnego olimpiady.

FRONK Jan : (Ósma) VIII Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 306-308

FRONK Jan : (Siódma) VII Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 45-47

FRONK Jan : (Szósta) VI Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 273-274

FRONK Jan : [Dwudziesta czwarta] XXIV Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1995, nr 4, s. 212-215

FRONK Jan : [Dwudziesta siódma] XXVII Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 244-247

FRONK Jan : Jubileuszowa XXV Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1996, nr 4, s. 216-217

FRONK Jan : Przebieg i wyniki XXVI Olimpiady Biologicznej // Biologia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 240-243

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Konkurs "Czy umiem dbać o zdrowie" // Biologia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 152-153

KARCZEWSKA D. : [Dziewiętnasta] XIX Olimpiada Biologiczna pod hasłem "Rośliny i zwierzęta synantropijne" // Biologia w Szkole. - 1990, nr 4, s. 219-221

KARPOWICZ Mariola : Konkurs "Woda jest życiem" // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 228-232
Konkurs ekologiczny dla uczniów II i III klas gimnazjum.

KONKURS "Mój Las" // Aura. - 2000, nr 9, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 8
Konkurs dla szkół podstawowych i licealnych.

KONKURSY dla uczniów organizowane w ramach programu "Czysta Wisła i Rzeki Przymorza" // Aura. - 2001, nr 2, dod. s. 6-7

KONOPKA Jan : Finał XVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Cz. 1 // Aura. - 2001, nr 9, dod. s. 5-6

KOPERSKI Paweł : [Dwudziesta ósma] Olimpiada biologiczna // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 261-263

KOSTECKA Joanna : O olimpijskich pracach badawczych nad dżdżownicami // Biologia w Szkole. - 1995, nr 1, s. 42-45

KROPIOWSKA Tamara : XXXI Olimpiada Biologiczna - test na miarę Olimpiady // Biologia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 182

KRYSTA Lucyna, NIEMECZEK Teresa : Śmieci mniej - Ziemi lżej : praca wyróżniona w konkursie // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 47(305)-49(307)
Quiz ekologiczny.

KWIECIEŃ Alicja, STAWSKA Anna, WYCIECHOWSKA Aleksandra : [Dwudziesty piąty] XXV Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych woj. warszawskiego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 300-304

LORYCH Janina : Turniej wiedzy ekologicznej // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 31
Konkurs dla klas VI, VII i VIII.

ŁABNO Grażyna : Konkurs z ochrony środowiska i przyrody w Gminie Czorsztyn // Aura. - 2003, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 101, s. [1]-4
Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

MIKA Halina : Organizacja olimpiad biologicznych w Polsce // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 100-102
Rys historyczny.

NIEMIERKO M. : 20 [Dwadzieścia] olimpiad biologicznych (1971/72-1990/91) // Biologia w Szkole. - 1991, nr 1, s. 36-40

OCHRONA Środowiska jako poszukiwanie ładu biologicznego : konkurs biologiczny dla uczniów szkół podstawowych // Aura. - 1998, nr 12, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5

OLIMPIADA biologiczna : plakat jako nowa forma przedstawiania prac badawczych olimpiady biologicznej // Wszechświat. - 1996, nr 10, s. 238-240

PANCZYKOWSKI Maciej : (Jedenasta) XI Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 280-281

PANCZYKOWSKI Maciej : [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 218-221

PANCZYKOWSKI Maciej : [Dziesiąta] X Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 325-327

PANCZYKOWSKI Maciej : [Dziewiąta] IX Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 1999, nr 1, s. 60-61

PANCZYKOWSKI Maciej : Sprawozdanie z Jubileuszowej XXX Olimpiady Biologicznej // Biologia w Szkole. - 2001, [nr] 3, s. 176-179

PŁKA-GUTOWSKA Ewa, JASTRZĘBSKA Ewa : Wojewódzki konkurs biologiczny // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 43(107)-49(113)
Konkurs dla szkół gimnazjalnych.

PYTANIA problemowe finału centralnego XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej // Aura. - 1999, nr 11, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 11
Supraśl, 11-13 VI 1999 r.

PYTANIA testowe etapu centralnego XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - 5 VI 2004 r . // Aura. - 2004, [nr] 8, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 119, s. 11-12

PYTANIA testowe etapu centralnego XVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Cz. 2 // Aura. - 2001, nr 10, dod. s. 7-8

PYTANIA testowe finału centralnego XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej // Aura. - 1999, nr 10, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 8-10
Supraśl, 11-13 VI 1999 r.

PYTANIA testowe finału centralnego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Tuchola, 4 czerwca 2005 r. // Aura. - 2005, [nr] 8, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 131, s. 10-11

SAROSIEK Jerzy : Konkurs biologiczny // Biologia w Szkole. - 1995, nr 2, s. 97-99

SOBOBLEWSKA Magdalena : XVI [Szesnasta] Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 59(161)-60(130)

SOBOLEWSKA Magdalena : Jak zostać laureatem Olimpiady Biologicznej // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27[27]-30[30]
Zasady obowiązujących w zawodach olimpiady biologicznej.

SOBOLEWSKA Magdalena : XIV [Czternasta] Międzynarodowa Olimpiada biologiczna // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 309-310

SOBOLEWSKA Magdalena : XV [Piętnasta] Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 6193170-62(318)

SOBOLEWSKA Magdalena : XXXII [Trzydziesta] Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 248-251

SOBOLEWSKA Magdalena : XXXIII [Trzydziesta trzecia] Olimpiada Biologiczna // Biologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 57
Pytania z zakresu biologii komórki, tkanek i rozwoju oraz biologii wybranych grup organizmów ekologii i ewolucjonizmu.

SPRAWOZDANIE z zawodów XXV Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 1995/1996 // Wszechświat. - 1996, nr 7/8, s. 188-191

STOJAK E. : Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów poprzez udział w olimpiadach biologicznych dla szkół podstawowych // Biologia w Szkole. - 1991, nr 4, s. 234-235

SZULKOWSKA Elżbieta : Międzygimnazjalny turniej ekologiczny "Ratujmy Ziemię" : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 6, s. [1]-3

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : "Ochrona środowiska jako poszukiwanie ładu biologicznego" XXIV konkurs biologiczny - eliminacje rejonowe // Aura. - 1999, nr 1, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5-8

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : "Ochrona środowiska jako poszukiwanie ładu biologicznego" XXIV konkurs biologiczny. Eliminacje wojewódzkie : (część pisemna) // Aura. - 1999, nr 2, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5-8

XIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - Finał centralny : pytania problemowe // Aura. - 1998, nr 10, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 5-6

XVIII [Osiemnasta] Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2003 // Aura. - 2003, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 109, s. 9-10
Zestaw pytań problemowych finału centralnego.

XXIV konkurs biologiczny - etap szkolny // Aura. - 1998, nr 12, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 6-7

ZESTAW pytań testowych finału centralnego XV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej // Aura. - 2000, nr 9, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 6-7

ZIEMIA jest naszym domem : konkurs ekologiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 26-30

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna