Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KARKOWSKA Magda, CZARNECKA Wiesława : Przemoc w szkole. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2000

KMIECIK-BARAN Krystyna : Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

MIŁOŚĆ, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999

NAUCZYCIEL – uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. nauk. Maria Dudzikowa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 1996

PODKULTURY młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / red. Stanisław Kawula, Henryk Machel. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999

PRZEMOC dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000

SOCJALIZACJA a agresja / red. Adam Frączek, Horst Zumkley. – Warszawa : Instytut Psychologii PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993

WOLIŃSKA Jolanta Maria : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Danuta : Agresja w szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 23-24

AUGUSTYNIAK-BRAGIEL Elżbieta : Dziecko a przemoc // Wszystko dla Szkoły. – 1997, nr 5, s. 14

BARCZYK Piotr Paweł, CZERNY Janusz : Agresja w szkole niemieckiej jako problem wychowawczy i społeczny // Opieka Wychowanie Terapia. – 1996, nr 3, s. 29-31

BIERNAT Tomasz : Przemoc w szkole // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 4/5, s. 37

BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Mobbning to prześladowanie w szkole // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 17-22

BRZEZIŃSKA Anna, HORNOWSKA Elżbieta : Przemoc wśród uczniów poznańskich szkół // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 23-29

BUKOWSKA Beata : Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 44-46

CZERENKO Paweł : Problem przemocy w szkole // Edukacja. – 1996, nr 1, s. 96-100

DOMARADZKA Aneta : Skąd tyle agresji? // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 6-10

FRACZEK Adam : Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży // Remedium. – 1997, nr 11, s. 2-6

GAN Bożena : Agresja u dzieci w wieku szkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 29-42

GĄSOWSKI Jerzy : Podręczniki a problem agresji // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 30-34

GÓRNIEWICZ Józef : Przemoc w szkole : zarys problemu [Cz. 1 i Cz. 2] // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 2, s. 5-7, nr 3, s. 3-5

HUME Marcin, WIŚNIEWSKI Daniel : Przyczyny współczesnej agresji // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 1, s. 28-30

JAKUBIEC Jan : Agresji słownej można położyć tamę! // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 59-60

JANOWSKA Janina : Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja u uczniów // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 41-45

JĘDRZEJEWSKI Marek : “Drugie życie” szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 19-24

KAWULA Stanisław : Agresja a dysonans społeczny : między przemocą a syntonią w szkole // Edukacja. – 1996, nr l, s. 5-16

KOJŁO Magdalena : Rzeczywiście agresywna młodzież? // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 2, s. 5-7

KRASOWSKA Anna, KRZYWONOS Halina : Dyplomatyczne sposoby // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 9, s. 15

KURYŚ Karolina : Wojownicza młodzież // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 28-33

LIPIŃSKA Jolanta : Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 2, s. 7-10

LIPIŃSKA Jolanta : Przemoc i agresja w społeczności uczniów // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 1, s. 5-7

LIPIŃSKA Jolanta : Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania // Nowa Szkoła. – 2000, nr 1, s. 35-38

ŁYSEK Jan : Zachowania agresywne uczniów // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 2, s. 67-72

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 25-33

POSPISZYL Irena : Adaptacyjne źródła agresji dorastającej młodzieży // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 15-21

RODE Danuta : Przemoc w szkole - rozmiary i charakter zjawiska // Chowanna. – 1998, nr 1, s. 24-35

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna, IZYDORCZYK Bernadetta : Zachowania agresywne młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym : (analiza porównawcza form i uwarunkowań agresji młodzieży szkół podstawowych i policealnych) // Chowanna. – 2000, t. 1, s. 32-44

PUFAL-STRUZIK Irena : Agresja wśród dzieci i młodzieży jako problem współczesnej szkoły // Edukacja. – 1995, nr 1, s. 117-119

SIKORSKI Wiesław : Brutalizacja życia wśród uczniów // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 1998, nr 2, s. 12-16

SIKORSKI Wiesław : Czy przemoc rodzi się w szkole? // Nowa Szkoła. – 1998, nr 10, s. 14-18

SIKORSKI Wiesław : Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 49-55

SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna : Przemoc w szkole – refleksje pedagoga // Nowa Szkoła. – 1997, nr 10, s. 24-26

STĘPIEŃ Bogusław : Mieszanie wolności z agresją // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 3-5

STĘPIEŃ Jerzy : Zachowania agresywne w opiniach młodzieży // Kultura i Edukacja. – 1999, nr 2/3, s. 124-133

SURDYKOWSKI Jerzy : Jak okiełznać demona agresji // Rzeczpospolita. – 2000, nr 188, s. D1-D6

SURZYKIEWICZ Janusz : Cechy zachowań agresywno-przemocowych uczniów polskich szkół w świetle relacji nauczycieli : (komunikat z badań) // Edukacja. – 1998, nr 2, s. 54-65

SZCZĘSNY Dorota : Konspekt dla kl. VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Temat : przemoc i agresja -czy ma swoje źródło w rodzinie? // Wychowawca. – 1998, nr 5, s. 46

ŚWIDERSKI Marcin : Przyczyny agresywnego zachowania // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 30-33

TATAROWICZ Jan : Przemoc w szkole // Nowa Szkoła. – 1995, nr 2, s. 26-29

TEREBUS Irena Anna : Nie zwalczać, lecz przeciwdziałać // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 7, s. 15

TUCHOLSKA Stanisława : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 5, s. 40-42

WEINER Michał : Refleksje nad agresywnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 9, s. 9-11

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Agresja w szkole // Remedium. – 1996, nr 10, s. 24-27

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Mechanizmy agresji // Remedium. – 2001, nr 5, s. 10-11

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły // Życie Szkoły. – 1999, nr 3, s. 236-238

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Przemoc wśród dzieci szkolnych // Lider. – 1996, nr 6, s. 15-16

WORONOWICZ Wanda : Związek agresji z brakiem refleksji // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 9, s. 6-8

ZAJDEL Krzysztof : Wnerwiłem się // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 4, s. 18-20

DZIAŁANIA I PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

WYDAWNICTWA ZWARTE

OLWEUS Dan : Mobbning : fala przemocy : jak powstrzymać? / przeł. Daniel Jastrun. – Warszawa : Jacek Santorski & CO, 1998

PORTMAN Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji / przeł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. – Kielce : Wydawnictwo “JEDNOŚĆ”, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAILEY Susan : Nieletni używający przemocy : Profilaktyka i terapia // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 3, s. 13-20

BŁASZCZYK Jadwiga, STAJNIAK Elżbieta : Program “Nie! Dla przemocy i agresji w szkole” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 42-43

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta : Nie ma magicznych recept przeciw przemocy // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 51-58

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta : Strategie redukcji agresji w szkole // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 35-39

DWORAKOWSKI Mirosław : Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 32-34

GĄSKA Barbara : Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 44-45

GLAPKA Iwona, MICHALAK Elżbieta : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 43-44

ILNICKA Renata : Realizuję program “Bezpieczna Szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 39-41

JANUKOWICZ Maria : Siła zabawy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 9, s. 32-34

KALINA Roman Maciej : Zabawy ruchowe jako narzędzie diagnozowania agresywności // Kultura Fizyczna. –1996, nr 3/4, s. 19-24

KAWULA Stanisław : Czy survival stanie się metodą resocjalizacji nieletnich przestępców? // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 13-19

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Nowa Szkoła. – 1999, nr 5, s. 61-62

KOSIŃSKA Ewa : Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym? // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 8-9

KOWALEWSKA Ewa : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 41-42

KRUSZKO Krzysztof : Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka? // Życie Szkoły. – 1999, nr 10,
s. 741-777

ŁAZIKIEWICZ Anna, OSIECKA Iwona : Program “Bezpieczna Szkoła. Stop Agresji” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 44-45

ŁUKASIK Izabella : Faustlos - program przeciw agresji // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 1, s. 38-42

SZAFIŃSKA-CHADAŁA Marzena, ŚWIDERSKA-ŁAPPO Anna : Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 34

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Sposób na przemoc w szkole // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 8, s. 66-70

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Sposób na przemoc w szkole - próba budowy koncepcji // Lider. – 2000, nr 5, s. 6-7

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna