Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRACA TERAPEUTYCZNA LOGOPEDY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia-dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2000

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz), dz- dż : dyslalia - dysleksja. - Białystok : [b.w.], 2002

BALEJKO Antoni : Porozmawiajmy o jąkaniu : odpowiedzi na listy. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1999

BŁACHNIO Krystyna : Terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych : z badań teoretycznych i praktyki. - Poznań : Inst. Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980

BOCHNIARZ Antoni : Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Vocatio", 1997

CHĘCIEK Mieczysław : Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania : zarys terapii : zmodyfikowany program psychofizjologicznej terapii jąkających się : podręcznik . - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator", 2001

CHMIELEWSKA Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli
i rodziców
. - Kielce : Wydaw. "MAC", 2001

CHRZANOWSKA Anna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s, z, c, dz : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

CHRZANOWSKA Anna, SZOPLIK Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : ś, ź ć, dź : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

DITTFELD Bożena : Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

KAJA Barbara : Logoterapia V. E. Frankla // W: Problemy psychologii wychowania / Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 160-167

KOSTECKA Wanda : Zintegrowany program terapii osób jąkających się. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004

KOZŁOWSKA Kinga : Wady wymowy możemy usunąć (poradnik logopedyczny). - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1998

MINCZAKIEWICZ, Elżbieta Maria : Mowa - rozwój - zaburzenia - terapia. - Wyd. [1], (dodruk). - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997

PAROLOWA Urszula Zofia : Dziecko z niedokształceniem mowy : diagnoza, analiza, terapia. - Warszawa : WSiP, 1989

RODAK Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - Warszawa : Wydaw. Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, 1992

SAWA Barbara : Dzieci z zaburzeniami mowy. - Warszawa : WSiP, 1990

SĘKOWSKA Zofia : Pomoc logopedyczna w procesie rehabilitacji // W : Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej / Zofia Sękowska. - Warszawa : Wydaw. WSPS im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. - S. 331-353

SKOREK Ewa Małgorzata : Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : O mowie dziecka czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

STECKO Elżbieta : Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. - Wyd. 3 bez zmian. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996

TARKOWSKI Zbigniew : Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii : (diagnoza i terapia jąkania). - Lublin : "Orator", 2001

TOCZYSKA Bogumiła : Łamańce z dedykacją czyli Makaka ma Kama. - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa", 1998

TOCZYSKA, Bogumiła : Sarabanda w chaszczach : (ćwiczenia samogłosek). - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa", 1997

ZALESKA Małgorzata : Terapia logopedyczna // W : Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2002. - S. 293-307

ZAORSKA Marzenna : Zajęcia logopedyczne // W : Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2001. - S. 181-192

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Bogdan : Jąkanie jako góra lodowa // Logopedia. - T.25 (1998), s. 15-18

ADAMCZYK Bogdan : Wideo-echo (gadająca kaczka) jako nowy korektor w terapii jąkania // Logopedia. - T. 22 (1995), s. 17-20

ADAMUS Bożena : Logopeda w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 44

BELKA-SENDŁAK Lucyna : Ćwiczenia logopedyczne // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 10-11

BŁACHNIO Krystyna : Humanistyczne wartości logoterapii // Logopedia. - T.20 (1993), s. 17-25

BŁACHNIO Krystyna : Kompleksowość logopedyczna podstawą skuteczności logopedycznej // Logopedia. - [T.] 22. - (1995), s. 33-40

BOBROWSKA Aleksandra : Kolory w terapii dysortografii // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 24-26

BOCHNIARZ Antoni : Hipnoterapia w jąkaniu (studium przypadku) // Logopedia. - T.20 (1993), s. 27-29

BOCHNIARZ Antoni : Warunki efektywnej terapii jąkania // Logopedia. - T.21 (1994),
s. 13-23

BOTOR Iwona : Ciekawy sposób na nudne ćwiczenia : wykorzystanie kolorowej chusty w zajęciach logopedycznych // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005, nr 1, s. 17-19

BUDZISZEWSKA Anna : Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 114-117

CHĘCIEK Mieczysław : Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się // Logopedia. - T.24: 1997 , s. 41-60

CIECHANOWSKI Jacek : Obrazki w diagnozie i terapii logopedycznej // Logopedia. - T.19 (1992), s. 28-33

CZAJKOWSKA Anna : Logopeda potrzebny od zaraz // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 22, s. 5

CZERNIACHOWSKA Ryszarda : Z doświadczeń szkolnego logopedy // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 5, s. 4-5

DONIEC Zofia : Gimnastyka buzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 97-99

DONIEC Zofia : Terapia logopedyczna w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 32-34

DRAMSKA Danuta : Humanistyczne i społeczne aspekty wykonywania zawodu logopedy // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 26-27

FEDER Aldona : Praca nauczyciela-logopedy z dzieckiem z wadą wymowy // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 2, s. 96-102

FRANKIEWICZ Sabina : O rehabilitacji logopedycznej w szkole życia // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 298-301

GROSSMAN Jerzy : Wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepami podniebienia // Logopedia. - T. 20: 1993, s. 63-74

GRUBA Joanna, POLEWCZYK Irena : Multimedia w terapii sygmatyzmu - projekt badań // Chowanna. - T. 2 (2003), s. 95-106

GÓRNICKA Maria, KULBACKA Elżbieta : Innowacje w pracy logopedów z wykorzystaniem indywidualnych zeszytów logopedycznych oraz sposoby terapii jąkania w Poradni Foniatryczno-Logopedycznej w Suwałkach // Logopedia. - T. 23 (1996), s. 73-77

KARNIEWSKA Hanna : Terapia zaburzeń artykulacyjnych // Logopedia. - [T.] 26. - (1999), s. 57-65

KNOBLOCH-GALA Anna : Problemy terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia // Logopedia. - T. 20(1993), s. 75-81

KOLENDER Danuta : Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 152-157

KORDYS Anna, TOCZYŁOWSKA Katarzyna : Ścieżka logopedyczna w czterech porach roku // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 383-389

KOSTECKA Wanda : Pomoc logopedyczna dziecku jąkającemu się // Logopedia. - T. 26: 1999, s. 67-85

KRAJEWSKA-CYRWUS Edyta : Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23

KRAJNA Ewa : Doskonalenie artykulacji u dzieci przedszkolnych : wybrane zagadnienia // Logopedia. - T.31 (2002), s. 27-52

KRASOWICZ Grażyna : Rola logopedy w pracy z dziećmi ryzyka dysleksji // Scholasticus. - 1994, nr 3/4, s. 119-124

KUHR A.,RUSTIN Lena : Postawy w terapii jąkania - pacjent i terapeuta. Czy terapeucie jest potrzebny jąkający się? // Logopedia. - T.20(1993), s. 91-97

KUNISZYK-JÓŹKOWIAK Wiesława, SMOŁKA Elżbieta, SUSZYŃSKI Waldemar : Charakterystyki akustyczne mowy osób jąkających się w trakcie i po terapii // Logopedia. - T. 30 (2002), s. 131-142

KUNISZYK-JÓŹKOWIAK Wiesława, SUSZYŃSKI Waldemar : Wykorzystanie metod akustycznych w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy // Logopedia. - T.26 (1999), s. 97-103

MAJEWSKA-TWOREK Anna, OLECHNOWICZ-PUCHAŁA Agnieszka : Bajki w pracy logopedy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 92-95

MAZUREK Beata : Logopeda w szkole - cele i zadania pracy // Życie Szkoły. - 1999, nr 8, s. 574

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Kwadrat literowy // Scholasticus. - 1993, nr 4/5, s. 83-87

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Technika ,,briocolage'' w terapii jąkających się dzieci młodszych // Scholasticus. - 1994, nr 1/2, s. 93-98

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Zabawa w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Logopedia. - T.26(1999), s. 105-117

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Miejsce zabawy w terapii logopedycznej i rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 259-268

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju // Lider. - 2005, nr 4, s. 8-13

MŁYNARSKA Małgorzata, SMEREKA Tomasz : Wykorzystanie drewnianych zabawek w psychostymulacyjnej zabawie tematycznej // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 228-237

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Terapia logopedyczna i komputer // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 11-12

NIEDŹWIECKA Zyta : Logopeda o szkole integracyjnej i logoterapii dziecka z wadą słuchu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. 22-23

NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta : Kompleksowa terapia dziecka z dyzartrią : studium przypadku // Logopedia. - T. 25(1998), s. 75-79

NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta : Zastosowanie technik neurolingwistycznego programowania w terapii osób jąkających się // Logopedia. - T. 26(1999), s. 119-122

OPLER-KŁUSEK Grażyna : Zajęcia logopedyczne // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 28-34

PANASIUK Jolanta : Afazja semantyczna - diagnoza, terapia : opis przypadku // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 129-147

PANASIUK Jolanta : Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 171-189

PIKIEWICZ Jerzy : Terapia logopedyczna w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 1, s. 52-55

PIKIEWICZ Jerzy : Terapia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 563-566

PINDRAS-JAWORSKA Elżbieta, PTAK Elżbieta : Wizyty domowe pracowników poradni // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43

PLUTA-WOJCIECHOWSKA Danuta : Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia // Logopedia. - T. 26: 1999, s. 149-161

PONIATOWSKA Stefania, DURDA-DELIK Katarzyna : Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 173-186

RADZIEJEWSKA Maria : Z żabą w tornistrze, czyli jak pomóc dziecku, które sepleni? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 13-14

REGNER Anna : Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Rodolfo Castillo Moralesa // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 205-222

ROMANOWSKA Dorota : Zepsuty zegar : nowe metody leczenia wad wymowy // Wprost. - 2001, nr 17, s. 88

SACHAJSKA Elżbieta : Lalometr, pomoc w terapii dzieci dyslalicznych // Logopedia. - T.19: 1992, s. 47-52

SACHAJSKA Elżbieta : Z metodyki pracy nad wymową // Logopedia. - T. 31(2002), s. 227-256

SIKORA Lidia : O terapii logopedycznej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną : opis przypadku // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 145-152

SMOŁKA Elżbieta, SUSZYŃSKI Waldemar : Wizualne sprzężenie zwrotne w nauczaniu mowy głuchych oraz terapii jąkania i innych zaburzeń mowy // Logopedia. - T.26: 1999, s. 163-173

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Wady wymowy i ich korygowanie // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 53-93

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 175-179

STANKOWSKI Adam, BRZOZOWSKA Jolanta : Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) // Chowanna. - T. 2 (2003), s. 54-82

STEFANOWSKA Hanna : Z doświadczeń szkolnego logopedy // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 1-3

SURMACZ Anna : Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 261-294

SUROWANIEC Józef, SZYDEŁKO Andrzej : Komputerowe wspomaganie terapii logopedycznej dzieci z dysgrafią i dysleksją // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 181-194

SUTKOWSKA Mirosława : Terapia logopedyczna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 27-28

SZAMBURSKI Krzysztof : Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 195-213

SZCZUKIEWICZ Piotr : Logoterapia - leczenie (z) sercem // Remedium. - 2002, nr 5, s. 20- 21

SZELĄG Elżbieta : Nowe metody terapii wyzwaniem dla logopedii XXI wieku // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 215-225

TKACZYK Grażyna : Korekcja sygmatyzmu międzyzębowego u dzieci w normie intelektualnej - studium przypadku // Logopedia. - T. 25(1998), s. 117-122

TKACZYK Grażyna : Znaczenie metody studium indywidualnego przypadku w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo // Logopedia. - T. 26(1999), s. 227-232

TOMCZAK Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 9-14

TRZASKALIK Joanna : Ćwiczenia oddechowe w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 94-96

VANHARA Ladislav : Ćwiczenia głosowo-rezonansowe w terapii jąkania // Logopedia. - T. 19: 1992, s. 53-56

WILK Jolanta : Logopeda rodzicom przedszkolaków // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 1, s. 4 Z

IELIŃSKA Jolanta : Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 95-100

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna