Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTYWNOŚĆ twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : WSiP, 1988

GURYCKA Antonina : Rozwój i kształtowanie zainteresowań. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1989

JURKOWSKI Andrzej : Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza uczniów. - Warszawa : WSiP, 1986

JURKOWSKI Andrzej : Kształtowanie zainteresowań nauką szkolną // W: Stosowana psychologia wychowawcza : wybrane zagadnienia / pod red. A. Guryckiej. - Warszawa : PWN, 1980. - S. 192-193

KOŁODZIEJCZYK Helena : Budzenie zainteresowań kulturalnych uczniów zawodowej szkoły średniej // W: Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej i średniej / pod red. Stanisława Fryciego i Janiny Koblewskiej. - Warszawa : IPS, 1985. - S. 136-138

MAZUR Janina : Zainteresowania historyczne uczniów szkół średnich. - Kraków : ODN, 1986

MUCKA Bożena : Zainteresowania // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz] [i in.] ; [oprac. red. Marta Pawlus]. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. - S. 424-428

WŁODAWSKA Zofia : Charakterystyka zainteresowań maturzystów. - Toruń : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985

WOJNAR Józefa Zyta : Budzenie zainteresowań kulturalnych uczniów technikum // W: Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej i średniej / pod. red. Stanisława Fryciego i Janiny Koblewskiej. - Warszawa : IPS, 1985. - S. 134-135

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARMATYS Danuta, ŻYTKIEWICZ Małgorzata : Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 18-21

BARTOSIK Agnieszka : Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle badań // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 47-62

BECELEWSKA Daniela : Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 42-48

BĘDKOWSKA-KARMELITA Anna : Zainteresowane młodzieży muzyką // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 22-26

BIRLET Zdzisława : Kącik zainteresowań // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 5, s. 302-304

BRODECKI Jaromir : Rozwijam zainteresowania przyrodnicze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 37-38

CHRUSZCZEWSKI Ryszard : Rola znaczków pocztowych w nauczaniu // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 39-47

CHYMKOWSKI Roman : Pozaliterackie zainteresowania czytelnicze studentów // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 5, s. 83-95

CZERNECKA L. : Kim chciałbym być - marzenia dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 281-183

DUBIEL Władysław : O naturalnych zainteresowaniach uczniów klas początkowych i ich rozwijaniu w kierunku matematycznym // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, z. 3, s. 92-95

FURTYK Joanna : Miejsce książki w życiu dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 5-9

GAJEK Elżbieta : Poznajemy rodzaje pisma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 45-47

GORLEWSKA Anna : Jak rozbudzać zainteresowania historią regionalną // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 52-54

GORZKIEWICZ Beata : O kącikach zainteresowań // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 551-55

GÓRECKA Alicja : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 69-84

GÓRNA Krystyna : Zainteresowania młodzieży licealnej formami aktywności sportowo-rekreacyjnej // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3/4, s. 152-195

GÓRNA Krystyna : Zainteresowania młodzieży licealnej formami aktywności sportowo-rekreacyjnej // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 3/4, s. 152-195

HAŁASIŃSKA Magdalena : Lekcje o regionie, w którym mieszkamy : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 128-131

HAŁGAS Katarzyna : Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 3/4, s. 44-51

HERMAN Maria : ,,Klucząc w minionym'' // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 29-30

IRZYNIEC Mariola : O zainteresowaniach dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4, s. 195-199

JATULEWICZ Elżbieta : O uśmiech dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 24-27

KACZMARKIEWICZ Maria : Zainteresowania muzyczne młodzieży w okresie przemian edukacyjnych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 262-264

KAWALEC Joanna : Jak rozbudzamy zainteresowania dzieci przedszkolnych kulturą regionu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. 12-13

KLIMAS Renata : Znaczenie książki w życiu dziecka // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 7-9

KLIMAS-KUCHTOWA Ewa : Jeszcze słowo o miejscu muzyki w życiu młodzieży // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 265-270

KOPIJ Grzegorz : Kształtowanie ornitologicznych zainteresowań uczniów // Biologia w Szkole. - 1993, nr 1, s. 45-47

KORCZAK L. : Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 4, s. 162-166

KOTLARZ Renata : Środowisko rodzinne jako inspirator tworzenia zainteresowań ogólnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 240-247

KOTLARZ Renata : Środowisko rodzinne jako inspirator tworzenia zainteresowań ogólnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 240-247

KOZŁOWSKA Zofia T. : Zainteresowania historyczne uczniów. Refleksje praktyka / // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 2, s. 99-105

KRZEMIŃSKA Anna : Z mojej miejscowości w świat. Jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka angielskiego? // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 120-121

KUŹNIK Magda : Szkiełko i oko fotografa // Cogito. - 2005, nr 16, s. 42-43

LABIAK Damian : Zainteresowania muzyczne młodzieży licealnej // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 21-23

LIPNIAK Magdalena : Kto zostanie inżynierem, a kto humanistą? // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 21, s. 10-11

LOWE B. : Zainteresowania biologiczne uczniów // Biologia w Szkole. - 1992, nr 4, s. 200-206

ŁADZIAK Alina : Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów klas początkowych w kształceniu integralnym // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 14-16

ŁOGIN-SZCZEPAŃSKA Agata : Film, tekst, program komputerowy : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 74-78

MACIEJOWSKA Iwona : Jak uczniów klas humanistycznych można zainteresować chemią // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 23-27

MAGDA Marzena : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 103-109

MAŃCZUK Antonina : Rozwój zainteresowań i zamiłowań zawodowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 353-354

MATCZAK Anna : Próba kwestionariuszowego pomiaru zainteresowań młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 2, s. 151-163

MATUSZ Alina : Poznajemy inne kraje i ich kulturę : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 96-102

MISIEWICZ Ewa : Rola rodziny w rozwoju zainteresowań muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 4, s. 159-164

MRÓZ Bożena : Budzenie i rozwój zainteresowań wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 21-23

NOWATKOWSKA Iwona D. : Upodobania i potrzeby czytelnicze uczniów klas niższych // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, s. 22-23

OLESZKO Teresa : Zainteresowania muzyczne dzieci sześcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, s. 267-271

PFISTERER M. : Rozwój zainteresowań i umiejętności plastycznych małego dziecka (2 - 6 lat) // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 5, s. 224-232

PIŃCZUK Dorota : Jaś i Małgosia : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4 s. 91-96

PODSTAWSKI Robert : Zainteresowanie studentów problematyką zdrowia, wypoczynku i sprawności fizycznej // Lider. - 1998, nr 11, s. 12-16

RADZIMOWSKA Barbara : Per aspera ad astra - po trudach do gwiazd // Geografia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 273-278

REKUCKA-BUGAJSKA Kinga : Wpływ nauczania języka łacińskiego na rozwój zdolności poznawczych uczniów // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 2, s. 116-117

ROCHOWSKI Piotr : Wiedza z Internetu : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 54-60

ROKICKA Małgorzata : Rozwijamy zainteresowania teatralne // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 27-31

SASIN Małgorzata, MAŁACHOWSKA-ZIEMAN Małgorzata : Jak rozwijałyśmy zainteresowania czytelnicze w klasie III b // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 11

SAWIŃSKI Julian Piotr : Wspieranie zainteresowań młodzieży // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 20, s. 22-23

SAWIŃSKI Piotr Julian : Jak wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 29-32

SCHLENDER Grażyna : Zainteresowania czytelnicze młodzieży (badania ankietowe) // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 4, s. 6-8

SKOWROŃSKA Grażyna : Wzbudzanie zainteresowania architekturą uczniów klas młodszych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, dod. s. III-V

SKULICZ Danuta : Dziecięce i młodzieżowe czytelnictwo prasy : wartości i zagrożenia // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 17-19

SOBIERAJ A. : Jak rozwijam zainteresowania uczniów tworzywami mineralnymi? // Chemia w Szkole. - 1991, nr 1, s . 28-32

SOKOŁOWSKI Marek : Upodobania filmowe najmłodszych // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 26-31

SZABAT Róża : Propozycje zadań rozwijających zainteresowania matematyczne // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, z. 3, s. 96-108

ŚLĘZAK Violetta : Rozwój zainteresowań sportowych u młodzieży gimnazjalnej i ich wpływ na wybór różnych form wypoczynku // Szkolne Wieści. - 2004, nr 3, s. 28

ŚWIERCZYŃSKA-LEONEK : Emocje nastolatków // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 67-68

TOPOROWICZ Barbara : Kwaśne popołudnie // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9, s. 43-44

TRZEŚNIOWSKI Jan : Zainteresowania historyczne uczniów wyższych klas szkoły podstawowej // Wiadomości Historyczne. - 1996, nr 4, s. 219-229

WALOSZEK Danuta : Mali artyści // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 3-10

WITEK Joanna : Balast czy pożyteczna konieczność : wychowanie pozalekcyjne - wyniki ankiet // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 22, s. 18-19

WURSZT Halina : Jak rozbudzam zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym kulturą naszego regionu // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8, s. 26-27

WURSZT Halina : Kształtowanie zainteresowań historycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 18-20

WURSZT Halina : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 41-43

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna