Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAMIŃSKI Aleksander : Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1973

SAMORZĄD uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. T. I, Z doświadczeń nauczycieli : praca zbiorowa / red. Helena Kasperowiczowa. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Nasza Księgarnia", 1960

TAUBENSZLAG Rudolf : Samorząd uczniowski w Polsce w latach 1918-1939. Część II, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego : teoria - praktyka, zalety - wady, wskazania. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Nasza Księgarnia", 1960

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(JAB) : Uczniowska debata w Krzyżowej // Gazeta Szkolna. - 1995, nr 83, s. 1
Seminarium młodzieży polskiej i niemieckiej dotyczące działalności samorządów szkolnych, Krzyżowa 7-11 grudzień 1994 r.

BABCZYŃSKA Alicja, NIEMCZYK Mieczysław : Samorząd a samorządność w nowej, zreformowanej szkole // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 298-299

BASTRZYK Ewa : Szkolna lekcja demokracji // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 44, s. 10-11
Organizacja pracy samorządu uczniowskiego, przykładowe dokumenty opracowane wspólnie z uczniami (regulamin, działania samorządu).

BERNACKA Agata, KASPERKIEWICZ Helena : Mały samorząd // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 407-410
Plan pracy samorządu uczniowskiego klas 0-III.

BOJARSKA Lucyna : O samorządzie uczniowskim. [ Cz.] 2 // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 9, s. 1, 4-5
Rola opiekuna samorządów uczniowskich.

BOJARSKA Lucyna : O samorządzie uczniowskim. Cz. 1 // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 8, s. 6
Czy samorządy uczniowskie mają wpływ na to co dzieje się w szkole?

BUCZKOWSKA-GOLA Maja : Samorządność w internacie // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 26-30

BUGAJ B. : (O samorządzie szkolnym) : szkoła promująca zdrowie // Lider. - 1993, nr 2, s. 27-30

CICHECKA Katarzyna : Demokracja w teorii, polecenia w praktyce // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 5, s. [1], 10
Czy uczniowie dopuszczani są do organizowania szkolnych przedsięwzięć.

CZEREPANIAK-WALCZAK Maria : Demokratyzacja jako źródło poczucia podmiotowości // Nowa Szkoła. - 1997, nr 9, s. 11-16

DANIELEWICZ Aleksandra : Gospodarz klasy // Gazeta. - 2002, nr 13, s. 15
Samorząd klasowy jako zdobywanie umiejętności do radzenia sobie w przyszłym życiu zawodowy i społecznym.

DEMBSKA-PIERZCHAŁA Zofia : Recepta na dobry samorząd // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 1, s. 16
Rola opiekuna samorządu szkolnego.

DONATH Urszula : Z moich doświadczeń opiekuna samorządu szkolnego // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 117-119
Praca z dziećmi w Szkole Specjalnej w Głogówku.

DUDZIAK B. : Samorządność w szkole. - bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 217-220

DZIUBEK Dorota : Nasz Samorząd Uczniowski // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, s. 14-16
Podstawowe założenia i zadania Samorządu Uczniowskiego.

FIRLIT S. : Organizacja samorządu i samorządności uczniowskiej : (kilka wskazówek metodycznych). - bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 87-90

GAŚ Zbigniew B. : Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 3, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. V-VII

GAWRYŚ Filip : Szkoła samodzielności czy szkoła demokracji : samorządy w warszawskich liceach // Rzeczpospolita. - 1995, nr 283, s. 3

GĘSICKI J. : Prawo i samorządność uczniowska // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 9, s. 29-30

IWONICKA Irena : Samorządność podstawowa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 23-24

JAKUBIAK Krzysztof : Samorząd szkolny w II Rzeczypospolitej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 4, s. 127-139

JANKOWSKA Bożena : Samorządy uczniowskie aktywizują się // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 18-19
Warsztaty "Rola samorządu uczniowskiego w życiu szkoły".

JARMUŁKA Alicja : Monitorowanie oddziaływań wychowawczych szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 7-10

JARUSZEWSKA Hanna, ADAMCZYK Stanisława : Młodzi gospodarze szkoły // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 3, s. 8
Samorządność uczniowska jako forma aktywności społecznej.

JUNG-MIKLASZEWSKA Joanna : Samorząd uczniowski w szkole społecznej : (w opinii nauczycieli) // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 18-20

KACZMAREK Krzysztof : Parlament dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 44-46
Wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi szkół podstawowych w Oleśnicy.

KAŻDY może być rzecznikiem swoich praw / oprac. K.S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 20-23 I
Krajowa Konferencja Samorządów Uczniowskich.

KILKA pomysłów na samorządy / oprac. Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 19, s. [1], 12-13

KOŹMIAN Danuta : Samorząd uczniowski w polskiej pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991. - Rec: Teśluk M. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 375-377

KROPIWNICKI Jan : Papierowa samorządność // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 23

KRÓLIKOWSKA E. : W czym może pomóc Samorząd Uczniowski? // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 2-3

KRÓLIKOWSKA E. : Wybory do władz samorządu uczniowskiego // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 4

KRÓLIKOWSKA Maria, KARWOWSKA Barbara, POMYKAŁA Elżbieta : Sejmiki uczniowskie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 16-18

KUJAWSKA Iza : Mogą, nie mogą // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 41, s. 5
Uprawnienia i odpowiedzialność samorządów uczniowskich - spotkanie w senacie Ogólnopolskiej Rady Samorządów Uczniowskich.

KUKOŁOWICZ Teresa, TOMANEK Bożena : Zhistorii samorządów szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. 35-40

LATAŃSKA Iwona : Między manipulacją a wychowaniem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 48-50

LEGUTKO P. : Rzeka podziemna : samorząd uczniowski - trzecia siła? // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 1 , s. 13-14

ŁAGODNA Anna : Samorząd uczniowski // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 67-68
Organizacja pracy.

ŁUCZYŃSKA B. : W poszukiwaniu koncepcji samorządu uczniowskiego jako "sztuki kształtowania obywateli" // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 452-458

MAKAĆ D. : Samorząd uczniowski - jaki jest i kto go zmieni? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 221-222

MICHALAK Urszula : Demokracja w szkole : warsztaty samorządu uczniowskiego // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 8-10

MIKOŁAJCZYK Mirosław : Samorząd uczniowski szkół zawodowych : wybór bibliograficzny publikacji polskich // Szkoła Zawodowa. - 1988, nr 7/8, s. 53-55

MIKULSKA Barbara : Samorząd szkolny w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. - (Doskonalenie nauczycieli) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 19-21

MOROZ Barbara : Jak sobie pościelesz... // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 2, s. 15
Obszary możliwych działań samorządów uczniowskich.

MUCHARSKI Witold : Co myślę o samorządności uczniowskiej? // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9, s. 45-47

MYLER Urszula : Samorząd uczniowski źródło satysfakcji nauczyciela // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 3, s. 10-11

NAPIÓRKOWSKA Zofia : Samorządna organizacja życia klasy. - Kraków, 2002. - Rec.: Alicja Zagrodzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 63-64
Samorządność dziecka, kształtowanie człowieka wolnego, autonomicznego i odpowiedzialnego.

NIEMCZYK Mieczysław : Samorząd a samorządność // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 33-34

NOSAL Urszula : Samorząd szkolny na II etapie edukacji // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. [30]-32
Działalność rady samorządu w szkole podstawowej.

PIELACHOWSKI Józef : Ocena mocy sprawczej // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 38, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. 2
Kompetencje rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady szkoły i rady rodziców.

RADZIEWICZ Julian : Granice samorządności : (nie tylko uczniów) // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 7-9

RADZIEWICZ Julian : Samorodność uczniowska w szkołach podstawowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 4, s. 121-128

RADZIEWICZ Julian : Samorządność szkolna podstawą wychowania demokratycznego // Rocznik Pedagogiczny. - 1992, t. 15, s. 11-17

SARZYŃSKA Alina : Jak rozwijać samorządność w klasach I-III? // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 179-180

SROKA Barbara : Dobry król - cechy dobrego przywódcy // Drama. - 2003/2004, z. 45, s. 14-16
Konspekt dramowych zajęć świetlicowych dla klas I-III mających na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto może sprawować władzę i czego można od tej osoby oczekiwać oraz przygotowanie do wyboru samorządu klasowego.

STOLARSKA Anna : Samorząd uczniowski nie może być fikcją // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 68-72

SZTANDERA E. : Byłam opiekunką samorządu // Gazeta Szkolna. - 1991, nr 1, s. 1, 3

SZYMAŃSKI Mirosław S[tanisław] : "Ruch samorządów uczniowskich" w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49
Korczakowski system wychowania.

SZYMCZYK Teresa : Jak uczyć demokracji w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 19-21 A
utorski regulamin samorządu uczniowskiego.

ŚLIWERSKI Bogusław : Kurs dla animatorów rad szkół // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 10-11

ŚLIWERSKI Bogusław : Parentokracja czy uspołecznienie szkoły? // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 1, s. 36-38
Samorząd uczniowski, rada rodziców, rada szkoły.

ŚWIERCZEWSKA Beata : Wybory Samorządu Klasowego // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 64-66
Samorząd uczniowski w klasach I-III.

UCZNIOWIE oceniają // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 5, s. 15-18
Propozycja anonimowej ankiety "Nauczyciel w oczach uczniów" opracowanej dla samorządów uczniowskich przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

UCZNIOWSKA samorządność : społeczna ocena stanu samorządności uczniów i ochrony ich praw // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 22

URBAŃSKA Elżbieta : Samorząd czy samorządność? : refleksje nad pracą z samorządem w internacie szkoły zawodowej specjalnej // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 101-106

WARDYŃSKA Magdalena : Czy szkole potrzebny jest samorząd uczniowski? // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 3-4
Realizacja programu MEN "Budowanie samorządu uczniowskiego w gimnazjum".

WARDYŃSKA Magdalena : Poglądowa lekcja demokracji : [rozmowa redakcyjna] // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 43, s. 10-11
Rola samorządów uczniowskich.

WIERZBOWSKA Urszula, DOPIERAŁA Bożena : Jak osiągnąć duże cele przy danym nakładzie pracy? : efekty pracy w grupach na przykładzie pracy w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Europejskim. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 31-34

WINIARSKI M. : Samorządność uczniów w szkole podstawowej // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 4, s. 28-31

ZARZĄDZENIE Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego // Dziennik Urzędowy MEN. - 1992, nr 8, poz. 37

"ŻYRAFA" program dla samorządów uczniowskich // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 3, s. 17

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna