Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

AIDS/HIV
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CEKIERA Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych: metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1993. - S. 228-231; 240-258

CHRZEŚCIJANIE wobec AIDS: materiały dla wychowawców, nauczycieli, katechetów szkół podstawowych i średnich / przełożył Radosław Lewandowski. - Poznań : "W drodze", 1994

GABRIEL Josef : Przekwitający mak: AIDS - ostatnie miesiące pewnej miłości. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990

HLADIK Anna : "HIV- fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków // W:Dewiacyjne aspekty współczesnego świata: przejawy - zapobieganie - terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 247-254

JUSZCZYK Jacek : Vademecum AIDS. - Poznań : Kantor Wydawniczy SAWW, 1990

KOMOSIŃSKA Krystyna : Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym: wybrane zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999

MADARAS Lynda : Porozmawiajmy o AIDS: poradnik dla nastolatków, rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo "bis", 1997

PECYNA Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna: w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. - S. 162-177: Psychologiczno-psychiatryczne powikłania przebiegu HIV/AIDS

PŁYTYCZ Barbara : Co maturzysta powinien wiedzieć o AIDS. - Warszawa : WSiP, 1991

SKOTNICKI Aleksander : AIDS: nabyty zespół zaniku odporności. - Kraków : Ossolineum, 1986

SKOTNICKI Aleksander, KORNASZEWSKI Wacław : AIDS: powstawanie, obraz kliniczny, próby leczenia, epidemiologia. - Wrocław : Ossolineum, 1988

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWSKA Jolanta : Dzień walki z AIDS // Nowe w Szkole. - 2004, nr 5, dod. s. IV

BARLAK Marianna : Wychowanie zdrowotne wobec choroby i cierpienia // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 9/10, s. 21-24
Najlepszą profilaktyką AIDS jest moralne i godne życie.

CIASTOŃ - PRZECŁAWSKA Elżbieta : HIV i AIDS w kampaniach społecznych w Polsce - doświadczenia i wnioski // Remedium. - 2003, nr 12, s. 28-29

DROZDOWSKA Józefa : HIV/AIDS. Zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 3, s. 21-23

DZIEWIECKI Marek : AIDS a wychowanie // Wychowawca. - 2001, nr 12, s. 7-8

GÓRECKI Paweł : Seksbomba: skazani na pandemię AIDS // Wprost. - 2003, nr 41, s. 82-83
Dotyczy AIDS w Polsce oraz ryzykownych zachowań seksualnych sprzyjających zachorowaniom na AIDS.

GÓRKA Teofila, RZENNO-MARGIELEWSKA Ewa : Profilaktyka ryzykownych zachowań: zapobieganie zakażeniu HIV // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 42-45

GÓRKA Teofila, RZENNO-MARGIELEWSKA Ewa : Znaczenie edukacji zdrowotnej w zapobieganiu HIV // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 11, s. 9-11

GRODZKI Adam : problematyka AIDS w opinii uczniów i nauczycieli szkół podstawowych // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 30-34

GRYCNER-ZIEGMAN Ewa : Zaburzenia psychiczne u osób zakażonych [HIV/AIDS] // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 9-13

JAC : Samorząd wobec narkomanii oraz HIV/AIDS // Remedium. - 2005, nr 10, s. 18-19

KASTORY Bożena : Morderca seryjny. Dlaczego tak trudno wyprodukować skuteczną szczepionkę przeciw HIV? // Wprost. - 1999, nr 10, s. 82-84

KOBIETY a problem zakażenia HIV // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 15-20

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci z HIV // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 29-32

KONIECZNY Grażyna, SOKOLUK Wiesław : Niebezpieczeństwa można uniknąć // Remedium. - 2005, nr 9, s. 10-11
Omówione są podstawowe kwestie dotyczące relacji: zachowanie seksualne - zakażenie HIV -profilaktyka.

KONIECZNY Grażyna, SOKOLUK Wiesław : Seks...to też młodzi ludzie // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 22-23
Dotyczy edukacji młodzieży w zakresie HIV/AIDS w aspekcie aktywności i problematyki seksualnej.

KOZAKIEWICZ Mikołaj : AIDS a problem mniejszości seksualnych // Problemy Rodziny. - 1997, nr 3, s. 37-42

KRAMARZ Ewa : Psychologiczne problemy uzależnionych nosicieli wirusa HIV // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 8, wkładka: Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 106-109

LEW-STAROWICZ Zbigniew : AIDS i zachowania seksualne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1994, nr 2, s. 51-57

LIDERZY wobec HIV/AIDS . Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2005, nr 11/12, dod. s. II-IV
Debata poświęcona problematyce HIV/AIDS.

LIS Anna : Krajowe Centrum ds. AIDS - cele i zadania // Remedium. - 2004, nr 9, s. 12

ŁAKOMA Renata : Uchronić przed AIDS // Ekoświat. - 2003, nr 2, s. 10

Projekt "AIDS - dżuma XXI wieku" w Gimnazjum w Jarocinie.

MEJER - ZAHOROWSKI Olaf : Narkomania a HIV/AIDS w świetle psychologii // Problemy Rodziny. - 2005, nr 5/6, s. 5-8

MĘDRELA - KUDER Ewa, KANTOR - NOGA Maria : Wiedza o AIDS w opinii młodzieży szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s. 142-1

MIKOŁAJCZYK Elżbieta : Profilaktyka AIDS w szkole ponadgimnazjalnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, [nr] 3/4, s. 102-111

NASZ gość: Anna Marzec-Bogusławska / rozm. przeprowadziła Janina Węgrzecka - Giluń // Remedium. - 2003, nr 1, dod. s. I-III
Anna Marzec - Bogusławska - dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

NIKONIUK Jakub : Modele działań zapobiegających wobec HIV/AIDS w Polsce - rozwiązania, realizacja, konieczność zmian // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 11-14