Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WYWIADÓWKA JAKO FORMA WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FECHNER-SĘDZICKA Iwona, LACHOWSKA-ŻARSKA Ewa : Nauczyciele - rodzicom : Cz. 2 : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2003

NOWAK Anna : Spotkania z rodzicami : jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

A.W. : Refleksje po wywiadówkach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 31

ADAMIK Alfreda : Nauczyciel wspomaga rodziców... // Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 27-31
Konspekty spotkań.

BARAŃSKA Jagoda : Wywiadówka to niewielki wysiłek, a rodzice to normalni ludzie // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 43, s. 23

BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena : Kruszenie lodów - scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 27

BIJACIK-KNAPPE Elżbieta : Moje spotkania z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 26, s. 16
Ankieta, prezentacja prac z dziećmi.

BINNEBESEL Bernadeta : Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, wkładka s. I-VII

BOBER Ewa : Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 20-23

BOGUCKA Katarzyna : Jak polubić zebrania // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 9, s. 17

BORAWSKA Iwona : Formy spotkań z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 33-35

BRZOZOWSKA Marzanna : Uczniowska wywiadówka // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 1, s. 17
Zebranie z rodzicami z aktywnym udziałem uczniów w klasie III szkoły podstawowej.

BUDNICKA Krystyna : Jak prowadzić szkolne zebrania? // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 1, s. 20

BUDZIANOWSKA Krystyna : Tematy do rozmów z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 42-50

CENDROWSKI Z. : [Dziesięć] 10 optymistycznych scenariuszy // Lider. - 1992, nr 1, s. 5-7

CICHEWICZ Lucyna : Jak organizuję kontakty z rodzicami? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 23-24

CICHEWICZ Lucyna : Pierwsze spotkania z rodzicami "pierwszaków" : scenariusze // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, wkładka s. I-II

DAWLUD Wanda : Atrakcyjna wywiadówka // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 25-26

DOMERACKA Józefa : "Wywiadówka" inaczej... // Lider. - 1998, nr 6, s. 18-20
Wywiadówka w postaci spotkań przy herbacie lub zajęć warsztatowych dla rodziców.

DRWALEWSKA-BIESIADA Teresa : Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 18-19
Przykładowe tematy spotkań poświęconych problemom wychowawczym. Ankieta.

E.C. : Jak się porozumieć z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 30, s. 20

FRANKIEWICZ Agnieszka : Rodzic - nauczyciel : trudne spotkania // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 48-49

FRONCZEK Ewa, MANTEL Andrzej : Wywiadówka z gimnastyki korekcyjnej // Lider. - 2003, nr 10, s. 24-27

GARSTKA A. : Zebrania z rodzicami // Życie Szkoły. - 1995, nr 6, s. 346-348

GAWRON Elżbieta : Koncepcja współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 30-33

GAWRON Urszula : Nie wywiadówki a spotkania // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 18-21
Zawiera konspekt spotkania z rodzicami nt. wychowawczego trudu.

GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta : Wizyta na średniowiecznym dworze królewskim : scenariusz zajęć otwartych dla rodziców uczniów klas I połączony z tworzeniem klasowego Kodeksu Ucznia // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 15
Dla gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej.

GORCZOWSKA Anna : Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej //  Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 20-21
Tematyka zebrania. Ankieta dla rodziców.

IWANIEC Alicja : Scenariusze zajęć otwartych z rodzicami // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 24-25

JABŁOŃSKA-FARYNA Halina, BIELEJEC-OMIETAŃSKA Urszula : Spotkanie z rodzicami // Nowe w Szkole. - 2003, nr 9, wkładka s. IV

JAKUBIAK-ZAPALSKA E. : O czym rozmawiać z rodzicami? // Życie Szkoły. - 1994, nr 2, s. 87-88

JANKISZ Danuta, JANKISZ Juliusz : "List do rodziców" : scenariusz spotkania z rodzicami // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 22

JAZUKIEWICZ Iwona : Autentyzm w kontaktach nauczyciela z rodzicami //  Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 45-46

JĄDERKO Aneta : Partnerstwo rodzi się w działaniu // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 6, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 22
Formy współpracy z rodzicami.

JEDZINIAK Agnieszka : WF dla rodziców, czyli wywiadówka na sportowo // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 8, s. 18

JURKIEWICZ Ewa : Rodzice chcą więcej znaczyć w życiu szkoły : na przykładzie wywiadówki // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 39, s. 8-9
Rodzice jako ważne ogniwo edukacji szkolnej.

KANIA B., NASIADEK G., SIEDLACZEK H. : Spotkanie z rodzicami // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 421

KANTY Ewa : Wywiadówka, dwa scenariusze // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 4, s. 20-21

KONOPKA Ewa : Polubić spotkania z rodzicami : scenariusz spotkania z rodzicami w klasie I // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, wkładka s. I-III

KORDZIŃSKI Jarosław : Ważny podmiot // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 6, s. 16
Model zebrania z rodzicami.

KORECKA S. : Zebranie inaczej // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 488-489

KORNILUK Wanda : Przykładowe konspekty lekcji wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Jesień, Zima" s. (99)-(106)
Konspekt lekcji dla klasy III. Konspekt lekcji dla klasy IV.

KOSMALA Dorota : Jak poprowadzić wywiadówkę? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 51

KOSZTYŁA Bernadeta : Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 11-13

KOWALSKA Danuta : Zebranie z rodzicami w formie warsztatów. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 9
Pedagogizacja rodziców.

KOWALSKA Ewa : Rozmowy z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 16
O przygotowaniach do spotkania z rodzicami.

KOWALSKA Danuta : Zebranie z rodzicami w formie warsztatów // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 9

KOWOLIK P. : Spotkania z rodzicami uczniów - rozmowa partnerów wychowania // Życie Szkoły. - 1992, nr 7, s. 397-402

KUBIEC Beata : "Być, czy mieć... czyli młodzież w świecie pieniądza" : referat na spotkanie z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 16-17

KUBIK Anna : Spotkania adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43

KWELLA Grażyna : Nasze dziecko prosi o kieszonkowe : (spotkanie z rodzicami) // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 9, dod. s. VI-VIII
Przebieg spotkania.

LACHOWICZ Lesław : Wywiadówka z kultury fizycznej czy program współpracy z rodzicami? // Lider. - 1995, nr 9, s.13-14

LIS Stanisław : Porozmawiajmy z rodzicami... // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 554-555

MALIK M. : Zasady współpracy wychowawcy z rodzicami oraz metody aktywizujące na spotkaniach wychowawcy z rodzicami // Forum Nauczycielskie. - 2002, nr 19, s. 15-16

MIELECH Bogdan : Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 1, s. 58-67

NAPIERALSKA Marzena : Sposób na atrakcyjną wywiadówkę // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 37, s. 13

NOWAKOWSKA Ewa : Rodzice idą do szkoły : raport //  Polityka. - 2002, nr 41, s. 3-6, 8 Formy aktywności rodziców w szkole.

OTERMAN-MICHNIKOWSKA Ewa : Wywiadówka z kultury fizycznej - wielostronna aktywizacja ruchowa uczniów // Lider. - 1999, nr 6, s. 26

OZDOBA Elżbieta, OZDOBA Józef : Wywiadówka z wychowania fizycznego // Lider. - 2002, nr 10, s. 9-11

POLUBIĆ spotkania z rodzicami : scenariusze spotkań z rodzicami w klasie I / oprac. Ewa Konopka // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 9, dod. "Co głowa - to pomysł" s. I-III

PUCZYŃSKI W. : Obserwacje wywiadówek z kultury fizycznej // Lider. - 1991, nr 3, s. 11

PYTLAK Ewa : Ja i rodzice // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 49-51
Organizacja zebrań z rodzicami.

RODZICE w szkole /  oprac. Bogusław Śliwerski //  Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 3, dod.  "Szkoła w Społeczności" s. 25
Zestawienie bibliograficzne.

RUTKOWSKA Aleksandra : Żeby język giętki... : rozmowa z rodzicami // Katecheta. - 2002, nr 7/8, s. 35-37

RYZNER-FEDUNIEWICZ Maria : Spróbujmy inaczej... : wywiadówka nie musi być przykra // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 27, s. 17

SARNOWSKA Magdalena : Horror wywiadówek // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 3, s. 26-27

SEGIET Waldemar : Kontakty pomiędzy rodzina i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 349-354

SIENKIEWICZ J. : Wychowawca doradcą rodziców // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 73-79

SKÓRA Alina : Jeszcze o wywiadówkach // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 3, s. 20

STASIAK Mariola : Rodzice idą do szkoły // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 59-60
Scenariusz wywiadówki.

STOJAK-ŚLĘCZEK Ewa : Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 22-23

SUSMENDA Jadwiga : Aktywna wywiadówka // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, wkładka s. VI

SUSMENDA Jadwiga : Poznajmy się // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 2, s. 26

SZCZUREK Marian : O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 47-49

SZCZYGIEŁ Beata : Wywiadówka, spotkanie, czy...? // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26-27
Formy spotkań nauczyciela z rodzicami.

SZCZYPEK H. : Wywiadówka - współpraca wychowawcy z rodzicami i środowiskiem // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 4, s. 17-18
Zestawienie bibliograficzne dla nauczycieli szkół podstawowych.

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Wywiadówka? : wysiadam! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 121-123

ŚLEDZIŃSKA Maria : Wywiadówka w sieci : XXI wiek w Słupsku // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 9, s. 16
Porozumiewanie się z rodzicami za pośrednictwem Internetu.

TATAROWICZ Jan : Jak grać z rodzicami : projekt scenariusza pt. "Nieoczekiwana wywiadówka" : (zajęcia edukacyjne dla rodziców) // Drama. - 2002/2003, nr 1, s. 6-10

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Zebrania z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 45, s. 20

TĄPAŁA Elżbieta : Rodzice w szkole // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 316-318

TOMCZYK Lucyna : Jak pokonać agresję? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III SP // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25

UCHAŃSKA S. : Wywiadówki : "Współpraca szkoły z rodzicami" : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1975-1990 // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 29

WARZECHA Iwona, SKOMOROWSKA Barbara : Rodzice w szkole : scenariusze spotkań z rodzicami // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 20-21

WILOKOŃSKA Joanna : Nie bój się wywiadówki // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 20-22

WINIARSKI Mikołaj : Jak rozmawiać z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 46-51

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Kto ma rację? // Remedium. - 2003, nr 10, s. 8-9

ZAJĄC Halina : Nowe doświadczenie - wywiadówka inaczej // Forum Humanistów. - 2001, nr 2, s. 26

ZAREMBIŃSKA-HEINS Kinga : Ściąga dla belfra // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 48-49
Organizowanie spotkań z rodzicami.

ZIENTARSKA Bożena : Zorganizowałam nietypową wywiadówkę // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 39
Wywiadówka w gimnazjum przygotowana w znacznym stopniu przez uczniów i z ich udziałem.

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Na wywiadów ce o wadach postawy // Lider. - 2003, nr 12, s. 22

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna