Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005

GRABOWSKI Stanisław : Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001

ŁOBOS Anna : Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2003

PAPUZIŃSKA Joanna : Wychowawcza rola prasy dziecięcej. - Warszawa : PWN, 1972

PRASA dziecięca i młodzieżowa : studia i materiały / pod red. Mieczysława Adamczyka i Jerzego Jarowieckiego. - Kielce : IKN ODN, 1982

SOCHA Irena : Czasopisma dla młodzieży - literatura piękna - wychowanie literackie (1918-1939). - Katowice : Uniw. Śląski, 1990

WIŚNIEWSKA Maria : Harcerz, żołnierz, obywatel. : szkice o prasie Szarych Szeregów. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydaw., 1987

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARKABUS Agata : Współczesna prasa młodzieżowa // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s. 8-11

BUGARA Mariusz : Edukacyjny charakter prasy dziecięcej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 62-68

BUSZMAN-SZKLARSKA Maria : Krecik : pisemko dla dziatwy // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 64-66

BZIBZIAK Małgorzata : Mały katalog czasopism dla dzieci // Guliwer. - 1997, nr 1, s. 25-36 ; nr 2, s. 26-29 ; nr 4, s. 44-46

CZERWONKA Marta : Czasopisma młodzieżowe // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 20-22
Funkcja mediów : informacyjna, opiniotwórcza, edukacyjna, rozrywkowa. Treści w czasopismach młodzieżowych

FERENZ Krystyna : Świat wartości w czasopismach dziecięcych // Dydaktyka Literatury. - T.20 (2000), s. 75-87

GRODZICKA Małgorzata : Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Oferta wiejskich bibliotek publicznych a oczekiwania dzieci // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 12, s. 12-14

GUTOWSKA Antonina : Prasa młodzieżowa narzuca styl życia i myślenia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 9-16

HORODECKA Anna : "Płomyczku", trzymaj się! // Guliwer. - 2002, nr 4, s. 73-75

IWANOWICZ Małgorzata : Ekstra! Żyć na maksa! Luuz bluz! : o języku prasy młodzieżowej // Przegląd Edukacyjny. - 12000, nr spec. , s. 14-15

IWICKA-OKOŃSKA A. : Co czytają nasze dzieci? : (uwagi o czasopismach dla młodzieży) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 16-17

KAJTOCH Wojciech : O stylu popularnych pism młodzieżowych // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 531-536

KALISZEWSKA Małgorzata : Jak wybrać wartościowe pisemko dla uczniów? // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 572-574

KONOPNICKA Iwona : Czasopisma dziecięce // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 267-271

KUMIEGA Jerzy : Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990-1996 // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 47-50

LIZAK Jadwiga : O tematyczno-rematycznej strukturze tekstu w czasopismach dla dzieci // Język Polski. - 1997, z. 2/3, s. 145-149

MIGNIEWICZ Iwona, MACHOŃ Małgorzata : Czasopisma dla młodzieży, ich rola w życiu pokolenia wstępującego // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 56-58

NOWACKA Małgorzata : Edukacja ekologiczna z "Ekoświatem" // Ekoświat. - 2004, nr 12, s. 18-19

NOWAK Katarzyna : Interpunkcja w czasopismach dla dzieci // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 75-86

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Gwiazdy, idole, autorytety : o bohaterach pism młodzieżowych // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 10-11

PODLASIŃSKA Iwona : Katolickie czasopisma dla dzieci i młodzieży // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 51-52

SOKÓŁ Zofia : Czasopisma dla dzieci starszych : (1990-1995) // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 10, s. 5-8

SOKÓŁ Zofia : Czasopisma dla młodzieży szkolnej : (1990-1995) // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 11, s. 10-13

SOKÓŁ Zofia : Czasopisma dla najmłodszych (1991-1995) / Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 9, s. 9-12

SOKÓŁ Zofia : Międzynarodowe czasopisma młodzieżowe w Polsce (1990-1995) // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 2, s. 8-11

SOKÓŁ Zofia : Międzynarodowe czasopisma dziecięco-młodzieżowe w Polsce (1990-1995) // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 1, s. 11-13

SOKÓŁ Zofia : Prasa dziecięco-młodzieżowa w Polsce po roku 1980 // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 3-6

SOKÓŁ Zofia : Transformacja prasy dziecięco-młodzieżowej w latach 1990-1991 // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 5-7

SZYMEROWSKA Beata : "Świerszczyk" czasopismem edukującym młode pokolenie // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 9-12

TATAROWICZ Jan : Prasowe poradnictwo seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 31-35

WĘGLARCZYK Grażyna : Prasa młodzieżowa - pomoc w wychowaniu czy demoralizacja? // Wychowawca. - 1995, nr 2, s. 31-32

WYTRWAŁY "Świerszczyk" (50 lat czasopisma) // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 46-49

ZIELIŃSKA Irena : Prasa młodzieżowa a wartości rodzinne // Wychowawca. - 1999. - nr 7/8, s. 44-46
Analiza treści czasopism młodzieżowych.

ŻEBROWSKA Danuta : Wychowawcza rola prasy dziecięcej // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 85-90

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna