Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GRAJEWSKA Grażyna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych. [T.1]. - Wyd. 2 zm. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2002

JUNDZIŁŁ Irena : Rola zawodowa pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 1980

SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMUS Bożena : Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 46-50

ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Lepiej zapobiegać, niż leczyć // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 37-39
Program "Relaksowanie i wyciszanie z wykorzystaniem muzykoterapii" dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, realizowany przez pedagoga szkolnego i wychowawczynię świetlicy w celu zapobieżenia aktom przemocy szkolnej.

ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Miejsce pedagoga w świetlicy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 67-68
Zakres kompetencji pedagoga szkolnego

BEDNARSKA Elżbieta : Mój warsztat pracy jako pedagoga - terapeuty // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 38-42

BODANKO Anatol : Pedagog szkolny w szkole zawodowej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 20-22

BORUCKA Anna, KOCOŃ Katarzyna : Interwencja w szkole // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 10-13

CZARNECKA Małgorzata : Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 35-37
Sposoby przeciwdziałania agresji w szkole. Praca pedagoga

CZERWIEŃSKI Paweł : Pedagog to nie niańka do dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 18-20
Zawód pedagog

DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA Iwona : Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodziną w terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 24-27

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Pedagog w szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 24-31

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Postrzeganie roli i miejsca pedagoga w środowisku szkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 2, s. 36-43

GŁOSEK Sławomira : Z doświadczeń pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13

GRABIEC Mariusz : Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 41-44

GRAD Krystyna : Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-30
Główne elementy modelu pracy pedagoga szkolnego. W załącznikach formularze: Karta podopiecznego; Arkusz diagnostyczny dla wychowawców klas; Arkusz obserwacyjny ucznia.

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Rola i zadania pedagoga szkolnego. [Cz. I-III] // Remedium. - 2003, nr 9, s. 8-9; nr 10, s. 10-11; 2004, nr 1, s. 8-9

ILNICKA Renata : Pomocna rola pedagoga szkolnego // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 20, s. 21

KIJOWSKA Iwona : Nauczmy się rozwiązywania konfliktów // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 38, 39, 40, 41, 42

KRUSZEWSKI Krzysztof : Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4 , s. 7-12

LUTY Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 42-44
Udział pedagoga szkolnego w zapobieganiu agresji i przemocy w szkole podstawowej.

ŁAGODZIŃSKA Iwona : Profilaktyka w szkole - z perspektywy pedagoga // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 7-11
Szkolny Program Profilaktyki - podstawy prawne, zasady konstruowania i ewaluacji. Doświadczenia pedagoga szkolnego.

MATYJAS Bożena : Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19

MATYJAS Bożena : Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 45-48

MICHNIK Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 31-34

PODLEŚNA Iwona : Praca pedagogiczno-terapeutyczna z uczniem uzależnionym // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, dod. s. I-II
Pomoc pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemu ucznia zagrożonego uzależnieniem.

PRZEKWAS Barbara : Jak pracować z trudną klasą : z doświadczeń zawodowych pedagoga szkolnego // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 20, s. 13

PURA Maria : Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 44-45

RATAJCZAK Ilona : Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjum zadaniem dla pedagoga szkolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 8-9

ROGACZEWSKA Iwona : Program wspomagania dziecka i rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 40-42
Studium indywidualnego przypadku w programie pomocy kompleksowej.

SŁOMA Małgorzata : Nowa rola pedagoga szkolnego // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 44-47

SOROKOSZ Irena : Zajęcia psychoedukacyjne // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 6-8
Działania pedagoga szkolnego

SOWIECKA-WÓJTOWICZ Irena : Jak rozmawiam z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 51-53
Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami.

SZANIECKA Barbara : Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 36-42
Praca pedagoga szkolnego z uczniem, któremu potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka. Opis przypadku.

SZANIECKA Barbara : Zadania pedagoga szkolnego w edukacji dorosłych - program działań interwencyjnych pedagoga szkolnego związanych z zapobieganiem niskiej frekwencji w Liceum Handlowym dla Dorosłych w trybie wieczorowym. Cz. 1-2 // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 22-24 ; nr 4, s. 25-28

SZCZYGIEŁ Beata : Szczególna rola pedagoga szkolnego // Kierowanie Szkołą . - 1999/2000, nr 10, s. 3

ŚWINIARSKA Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 46- 50

WEISS Magdalena : Profilaktyka - sposób na nudę? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 46-47

WULCZYŃSKA Edyta : Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 40-42
Przedstawienie pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Zadania, funkcje, dokumenty pracy.

ZIEMNIEWICZ Marcin : Kto winny? : czyli o przemocy w szkole // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 34-35
Rola szkoły i pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu agresji wśród uczniów.

ZIERKIEWICZ Edyta : Rola pedagoga szkolnego z punktu widzenia pedagogiki krytycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 21-26

ŻABICKA Krystyna, ŻABICKI Wiktor : Jak być pedagogiem szkolnym? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s. 62-63

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.01.2006


© Biblioteka Pedagogiczna