Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE I DROGOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

BIEŚ Bronisław : Wychowanie komunikacyjne w klasach O, I, II, III, IV szkoły podstawowej // Życie Szkoły. - 1996, nr 1, s. 10-20

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła, KRÓLICKA Ewa : Karta motorowerowa : bądź bezpieczny na drodze : gimnazjum 1-3 : podręcznik. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s. 210-212

BONIECKA Maria : Wychowanie komunikacyjne w klasie I-VIII w publikacjach Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 33-34

CIECHOMSKA Teresa : Wychowanie komunikacyjne : potrzeba czy konieczność // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 1, s. 52-53

DZIURLA Krzysztof : Popularność na bezpieczeństwo czyli korelacja wielu działań na rzecz wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 50-51

DZIURLA Krzysztof : Wychowanie dla bezpieczeństwa // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 19, 20

EDUKACJA komunikacyjna przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 553-554

FRĄTCZAK Emilia, FRATCZAK Jan : Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Warszawa : "Żak", 1995

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Jak zorganizować II Międzynarodowy Tydzień Bezpie­czeństwa Ruchu Drogowego? // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 2, s. 15-16

JURCZYŃSKI Bogumił : Wychowanie komunikacyjne // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9, s.41-42

KOŁODZIEJ Bożena, KRZYSZTOFCZYK Anna : Bezpieczna droga do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s. 221-223

KORWIN Stanislas de, SCHNEIDER Bernard : Dziecko na drodze : zachowania nie do przewidzenia / tłum. z jęz. franc. Ewa Czerniawska. - Warszawa : WSiP, 1996

MARCHLEWICZ Aleksandra, RZĄDKOWSKA Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII

PĘKAŁA Tadeusz : Wychowanie komunikacyjne w formie multimedialnej zabawy // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 58-60

POK Jacek : Wychowanie komunikacyjne dzieci szkół podstawowych // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 2, s. 16-17

PRZEPIERSKI Michał : Działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 4/5, s. 28-30

ROSSIELEWICZ Włodzimierz : 10 świętych zasad ruchu // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 3, s. 157-162

RYBAKOWSKI Marek : Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 403-406

STANISZEWSKA Danuta : Wypadki drogowe - kto winien ? // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 3, s. 15-19

STORZYSZ Renata, ŁACH Renata : Bezpieczeństwo dziecka w naszych rękach //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 2, s. 4-5
Odpowiedzialne i kulturalne zachowanie dzieci w ruchu drogowym.

SZAFARCZYK Bronisław : Z Agatką na drodze : edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych. - Bielko-Biała : Fundacja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 1996

SZEWCZYK-LANG Krystyna : Wychowanie komunikacyjne na języku polskim // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 3, s. 5

SZEWCZYK-LANG Krystyna : Wychowanie komunikacyjne w przyrodzie // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 1, s. 12

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Drogi niepubliczne, rowerowe, strefa zamieszkania - czy dziecko jest na nich bezpieczne? //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 6, s. 2

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Wiosna - czas szkolnych wycieczek //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 2
Bezpieczeństwo podczas wyjazdów dzieci na zielone szkoły i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

ŚWIDZIŃSKA Mirosława : Zabawy dzieci pod ścisłą kontrolą //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 2

WESTERLICH Waldemar, OBIDZIŃSKA Bogusława, BONISŁAWSKA Marta : "Każde dziecko widoczne na drodze" // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 2, s. 6-7

 

PROGRAMY I ROZKŁADY MATERIAŁU

BEZPIECZNY dom - szkoła - miasto : program edukacyjno-prewencyjny : konspekt lekcji techniki w klasie V "Czy dbamy o własne bezpieczeństwo"? /  oprac. Grażyna Zdankiewicz //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 11, s. 6-7

BIEŚ Bronisław : Wychowanie komunikacyjne w klasach O, I, II, III, IV szkoły podstawowej. Program autorski zajęć szkolnych przygotowujących dzieci do bezpie­cznego uczestnictwa w ruchu drogowym // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 1, s. 36-45

BOROŃ Agnieszka : Program "Bezpieczna droga do szkoły" : realizacja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Grupy PZU "Odblaskowe Pierwszaki" //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 6, s. 12
Akcja "Odblaskowe Pierwszaki" - profilaktyczny program adresowany do uczniów klas I.

DĄBROWSKA-LORENC Maria, LEŚNIKOWSKA-MATUSIAK Ida : Program wychowania komunikacyjnego dla klas I-VIII szkoły podstawowej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 25-31, 34

DZIDO Danuta : Nieletni sprawcy przestępstw // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 3
Realizacja Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Zapobieganie agresji na drogach.

FEDEROWICZ Barbara : Program profilaktyczny "Pieszy, rowerzysta, kierowca czyli My użytkownicy dróg" // Lider. - 2004, nr 5, s. 14-16

GAWLIK Małgorzata : Bezpieczna szkoła to bezpieczny uczeń : projekt edukacyjno-prewencyjny // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 10, s. 6-7
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania na drodze i w szkole.

GÓRKA Halina, MAZUR Bożena : "Każde dziecko wie, jak się zachować" : program z zakresu bezpieczeństwa przeznaczony do realizacji w kl. I-III //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 6, s. 13-15

JAWORSKA Elżbieta : Uważnie słuchamy i patrzymy : program działania edukacji zdrowotnej z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci 6-letnich objętych jednorocznym przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 12, s. 6-7

JĘDRASZKO Grażyna : Wychowanie komunikacyjne dla klas I-III //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 2, s. 4-5
Jednym z podstawowych założeń programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą "Gambit" jest wychowywanie uczniów klas młodszych w poszanowaniu zasad uczestnictwa w tym ruchu.

KOGUT Ewa : Akademia Misia Ratownika //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 14
Program profilaktyczny dla dzieci. Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa.

KOGUT Ewa : Program, który powinien być realizowany w każdej szkole : Bezpiecznie na rowerze... na dobry start // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 12
Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych posiadających karty rowerowe.

KRĘC Agnieszka : Bezpieczny przedszkolak : program autorski wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny na drodze". - Bibliogr. //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 8-9

OLSZOWSKA Ewa : Karta motorowerowa : program autorski : podstawa programowa - gimnazjum // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 6, s. 8-9

OLSZOWSKA Ewa : Karta rowerowa i motorowerowa : program autorski // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 5, s. 8-9
Celem programu jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

PĘKAŁA Tadeusz : Wychowanie komunikacyjne w formie multimedialnej zabawy // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 58-61
Omówienie programu komputerowego "Klik uczy zasad ruchu drogowego". Edukacja wczesnoszkolna.

PLAN REALIZACJI wychowania komunikacyjnego w gimnazjum /  oprac. Janina Kocha // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 5, s. 4-7
Realizacja treści programowych z edukacji komunikacyjnej oraz propozycja konkursu na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PROGRAM wychowania komunikacyjnego dla klas I-VIII szkoły podstawowej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 25-31

PROGRAM wychowania komunikacyjnego w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 401-410

RAMOWY program edukacji komunikacyjnej uczniów szkół podstawowych w kl. IV-VIII // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 22-24

RAMOWY program edukacji komunikacyjnej uczniów szkół podstawowych w kl. IV-VIII : (wersja II) // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 1, s. 45-48

ROZKŁAD materiału nauczania edukacji komunikacyjnej w kl. IV-III // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 4, s. 237-240

SKAWINSKA-MIGACZ Beata, JABŁOŃSKA-ŁOMOTT Barbara : Bądź bezpieczny // Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 12, s.6-7
Program edukacyjny "Bądź bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy" powstał z myślą o uczniach klas początkowych.

SOSNOWSKA-RUTKA Beata, ŁOSZCZYK Barbara : Nasz program innowacyjny techniki z informatyką // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 4-11
Założenia programu i rozkład materiału dla kl. IV-VI szkoły podstawowej. Program realizowany w SP nr 29 w Radomiu.

STEPANIUK Mikołaj : Propozycja rozkładu materiału nauczania z wychowania komuni­kacyjnego w klasach IV-VIII // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 3, s. 162-168

SZYMCZYNA Jan, SZUKALSKI Wojciech, KUCIK Zbigniew : Gminne Centrum Edukacji Komunikacyjnej // Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 10, s. 8-10
Program wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

WOJDA Piotr : Propozycja rozkładu materiału nauczania z zakresu wychowania komuni­kacyjnego realizowanego w ramach techniki w klasach IV-VIII // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 4, s. 240-244

ZARZYCKA Irena : O rowerze... prawie wszystko : materiały pomocnicze do realizacji działu programowego : "Środki transportu" w klasie III // Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 7/9, s. 10-11

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ I IMPREZ

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Bądź bezpieczny na drodze : konspekty lekcji dla nauczycieli techniki w klasach 4-8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

BRYCH Bogdan : Scenariusz lekcji techniki w kl.4 // Wychowanie Komunikacyjne. - 2001, nr 5, s. 14-15

CO WIESZ o manewrach drogowych? /  oprac. Jolanta Wójcikiewicz //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 6, s. 4-6
Scenariusz zajęć wychowania komunikacyjnego, przygotowujący uczniów gimnazjum do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

CYGAN Katarzyna, MISZCZAK Lucyna : Edukacja komunikacyjna dla dzieci niesłyszących // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 10
Scenariusz imprezy edukacyjnej: "Spotkanie z zespołem ratowników drogowych Automobilklubu oraz pracownikami Sekcji Ratownictwa Drogowego Państwowej Straży Pożarnej" dla klas IV, V, VI.

DMOWSKA Ewa : Obliczanie kosztów eksploatacji pojazdu // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 50-51
Propozycja lekcji z zakresu wychowania komunikacyjnego w gimnazjum.

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Projekty scenariuszy lekcji w klasie III mających na celu edukację komunikacyjno-drogową // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 1, wkładka s. I-VII
Scenariusze lekcji języka polskiego, środowiska społeczno-przyrodniczego, techniki oraz kultury fizycznej.

FULEK Danuta : Jak zmniejszyć negatywne skutki rozwoju motoryzacji? : scenariusz lekcji z wychowania komunikacyjnego w I klasie gimnazjum // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 3, s. 4

GONERKA Beata : Poruszanie się pieszych po drodze w trudnych warunkach // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 9
Scenariusz dla dzieci klas młodszych szkoły podstawowej.

GONERKA Beata : Szacunek to bezpieczeństwo //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 4, s. 7-8
Scenariusz przedstawienia "Droga do szkoły" dla klas IV-VI i klas gimnazjalnych.

GONERKA Beata : Wychowanie komunikacyjne w klasie IV //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 2, s. 5

GRUZLA Teresa, KUBICKA Agnieszka : Konkurs - skuteczna forma wychowawczo-edukacyjna // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 5-6
Konkurs o ruchu drogowym dla klas I-III.

KAPUŚCIŃSKI Dariusz : Projekt "Bezpieczne przejścia przez jezdnie" // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 52-53
Propozycja zajęć dla uczniów z nauczania zintegrowanego i klas IV.

KORPIKIEWICZ Wiesław : Ruch drogowy - problem do rozwiązania // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 48-52
Scenariusz zajęć techniki - informatyki w kl. V w oparciu o program nauczania blokowego DKW - 4014/70/2000.

KOSTRO Aldona : Scenariusze lekcji związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego // Życie Szkoły. - 1996, nr 3, s. 149-165
Scenariusze lekcji środowiska, techniki i kultury fizycznej w kl. I.

KRZYMUSKA Renata : Cykl lekcji z wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 52-53

MAJ Krystyna : Sanitarny posterunek niesie środki na frasunek // Wychowanie Komunikacyjne. -2004, nr 12, s. 7
Scenariusz inscenizacji lekcji wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

MARCHLEWICZ Aleksandra, RZĄDKOWSKA Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37(421)-38(422)
Cykl zajęć dotyczących ruchu drogowego.

MIECZKOWSKA Bożena, GAJDA Dorota : Udzielam pierwszej pomocy : scenariusz konkursu // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 4, s. 12
Konkurs dla uczniów klas piątych.

OZGA Hanna : Temat dnia : Jestem wzorowym pieszym : scenariusz zajęć integralnych - temat bloku : jestem uczniem pierwszej klasy // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 7/9, s. 10-11

PRZYGOTOWANIE uczniów do uzyskania karty motorowerowej metodą projektów /  oprac. Jolanta Wójcikiewicz. - Bibliogr.  //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 6, s. 6-7

RÓG Małgorzata : Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie trzeciej : nauczanie zintegrowane // Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 11, s. 10-11

RUSOŁ Robert : Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej : scenariusze zajęć programowych w klasach IV-VIII. - Ostrołęka : Wydaw. Stefan Podedworny, 1995  

SANITARIUSZ w akcji  //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 12, s. 6
Pomoc przedlekarska na lekcjach wychowania komunikacyjnego. Konspekty.

STRZELEC Wanda : Scenariusze zajęć // Wychowanie Komunikacyjne. - 1998, nr 3, s. 10-12
Układanie zdań rozkazujących na temat przestrzegania przepisów ruchu drogowego - konspekt lekcji dla klasy III.

SZENKIN-CHMIELEWSKA Mirosława : Bezpieczna droga do szkoły // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 1, s. 4-6
Scenariusz imprezy edukacyjnej dla klas 0, I-IV.

SZEWCZYK-LANG Krystyna : Szacunek to bezpieczeństwo... : IV Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 11, s. 10-12
Bezpieczeństwo na drodze - przedstawienie dla klas I-III.

TRELA Adam : Propozycja koncepcji przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami. Cz. 2 // Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 1, s. 8-9

WESTERLICH Waldemar : Autorski projekt zajęć pozalekcyjnych : edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zespole Szkół w Janowie : (dla uczniów III etapu kształcenia i wychowania) // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 21

WÓJCIK Danuta, CHROSTEK Jadwiga, ŚLĘP Teresa : Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym w Świdniku // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 1, s. 6-7  

ZADBAJ o swoje bezpieczeństwo - ucz się od policji /  oprac. Bogusława Anchimowicz, Krystyna Dąbrowska, Dariusz Kukiełka. - Bibliogr.  //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 4, s. 6-7
Scenariusz imprezy edukacyjnej z zakresu wychowania komunikacyjnego dla szkoły podstawowej.

ZALEWSKA Grażyna : Jeden z dziesięciu // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 12
Konkurs z przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZALEWSKA Grażyna : "Żyć bezpiecznie" //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 11-12
Inscenizacja na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowana prze V klasę szkoły podstawowej.

ZARZYCKA Irena : Karta pieszego //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 4, s. 10-11
Scenariusz zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla klasy I.

ZMARZŁY Anna : O czym mówią drogowe znaki //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 1, s. 12
Scenariusz apelu szkolnego w gimnazjum.  

 

POMOCE DYDAKTYCZNE

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Graficzne środki dydaktyczne w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, wkładka s. V-XII

FRĄTCZAK Jan : Gra planszowa w edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów klas III-IV // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1990, nr 4, s. 164-167

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych i urządzeń do edukacji komunikacyjno-drogowej uczniów szkoły podstawowej i dzieci przedszkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10/11, wkładka s. V-IX

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Wzory środków dydaktycznych do edukacji komunika­cyjno-drogowej - modele trójwymiarowe // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 12, wkładka s. IV-X

FRĄTCZAK Emilia, FRĄTCZAK Jan : Zagadki tekstowe w poznawaniu ruchu drogowego // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 6, s. 16-18

GRUZLA Teresa : Zabawy, zagadki, rebusy... // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 4-5
Wykorzystywanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji komunikacyjnej.

GRZYWA Lucyna : Gry i zabawy : na lekcjach techniki z wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 12, s. 9-11
Domino dydaktyczne, krzyżówka, kółko i krzyżyk, gra "Gęś".

GRZYWA Lucyna : Zabawy w ruch drogowy // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 3, s. 9-11 Zabawy na lekcjach w gimnazjum.

MINCEWICZ Krzysztof : Wychowanie komunikacyjne na lekcjach informatyki w gimnazjum // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 57-60
Tworzenie prezentacji przez uczniów.

NOWY Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 2, s. 90-95

ROSSIELEWICZ Włodzimierz : Podstawowe zasady przejazdu przez skrzyżowania : (wstęp do rozwiązywania "krzyżówek" drogowych) // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 2, s. 82-89

TRELA Adam : Edukacja komunikacyjna z wykorzystaniem śniegu i lodu // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 12, s. 8-9
Gry i zabawy na lekcjach techniki.

TRELA Adam : Zimowa edukacja komunikacyjna //  Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 1, s. 8-9
Zabawy na śniegu w klasach I-III.

WYKAZ pomocy dydaktycznych z wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 3, s. 169-171

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.12.2005


© Biblioteka Pedagogiczna