Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

OJCOSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
     

 

WYDAWNICTWA ZWARTE    

AUGUSTYN Józef : Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe. - Kraków : Wydaw. WAM, 1999  

GRANIEWSKA Danuta, KRUPA Krystyna, BALCERZAK-PARADOWSKA Krystyna : Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1986

McDOWELL Josh, WAKEFIELD Norm : Zadziwiający wpływ tatusia. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Vocatio", 1993  

OBLICZA ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Tow. Nauk. KUL, 2001

OJCOSTWO : praca zbiorowa / pod red. Józefa Augustyna SJ. - Kraków : Wydaw. WAM, 1998

POSPISZYL Kazimierz : Ojciec a rozwój dziecka. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980

WITCZAK Jerzy : Ojcostwo bez tajemnic. - Warszawa : Towarzystwo Rozwoju Rodziny, 1992

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz mężczyzny w Katechizmie Kościoła Katolickiego // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2-3, s. 9-21  

ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz ojca w polskich mediach // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 9-12  

ARCIMOWICZ Krzysztof : Współcześni mężczyźni - przegląd badań // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 3-13  

AUGUSTYN Józef : Męskość to nie tylko płeć // Charaktery. - 1999, nr 11, s. 30-32  

BARAN Sławomir : O nową koncepcję ojcostwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49-54  

BAUM Mirosław : Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, s. 26, 27-32  

BAUM Mirosław : Rodziny samotnych ojców : przegląd statystyk // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 8, s. 36-42  

BIEŃKO Mariola : Spór o instynkt macierzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 13-16  

BIEŃKO Mariola : Tęsknota za ojcem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20-24  

BŁAZUCKA A.J. : Funkcjonowanie rodzin samotnych ojców // Problemy Rodziny. - 1991, nr 6, s. 16-21  

BRĄGIEL Józefa : Problem samotnego ojcostwa w świecie i w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 130-136  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Natura ojcostwa // Remedium. - 2004, nr 2, s. 22-23

DĄBROWSKA Zofia : Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13  

DĄBROWSKA Zofia : Różne oblicza ojcostwa // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 12-19  

DĄBROWSKA Zofia : Ojcostwo jako wartość : studium empiryczne // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 3-13  

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Udział mężczyzn w planowaniu rodziny // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 15-21  

DUDEK Anna : Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 73-76  

DYKCIK Władysław : Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 18-21  

JANKOWSKA Adriana : Ojcostwo końca wieku // Forum Oświatowe. - 2000, nr 1, s. 103-134  

JANKOWSKA Adriana : Ojcostwo w aspekcie prawnym // Forum Oświatowe. - 2000, t. 1, s. 103-134  

JANUKOWICZ Maria : Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47  

KASPRZYK Tomasz :Tajemnica ojcostwa // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 3-6  

KORNACKA-SKWARA Elżbieta : Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 27-31  

KOSSAKOWSKA-PETRYCKA Karolina : Smutek świeżo upieczonych ojców // Charaktery. - 2003, nr 12, s. 35-36  

KOSTYŁA Joanna : Tata na etacie : czym grozi brak ojca? // Wprost. - 1999, nr 26, s. 56, 58-59  

KROCZAK J. : Wychowawcza działalność ojców-robotników w mieście i na wsi (porównania) // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 4-7  

KROMOLICKA Barbara : Postawy rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 46-51  

KUCHARSKI Robert : Czy sądy dyskryminują ojców? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 38-40  

KULPIŃSKI Franciszek : Opiekuńczo-wychowawcza rola ojców w opinii chłopców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 10, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 137-140  

KWAK Anna : Ojczym jako ojciec w rodzinie rekonstruowanej // Problemy Rodziny. - 1992, nr 2, s. 17-20  

LACH Jarosława : Rola ojca w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 50-54  

LIPIEC Barbara : Ojcostwo // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 14-15  

MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca w różnym wieku / // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332-338  

MATYJAS Bożena : Opiekuńczo-wychowawcza rola ojca w rodzinie w świetle wypowiedzi dzieci // Problemy Rodziny. - 1993, nr 2, s. 23-26  

MATYJAS Bożena : Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców // Problemy Rodziny. - 1992, nr 6, s. 8-11  

MĄCZKA Anna Maria : Solidarność jajników : sfeminizowane sądy rodzinne dyskryminują ojców // Wprost. - 2001, nr 11, s. 78-79  

NAROJCZYK-ŚWIEŚCIAK E., MARIANOWSKI L. : Uczestnictwo ojca w rodzinie // Problemy Rodziny. - 1992, nr 1, s. 34-36  

NIESŁUCHOWSKA Joanna : Wnuk swojego ojca // Wprost. - 1998, nr 21, s. 74, 76  

NOGAJ Beata : Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 52-55  

OTFFINOWSKA A. : Narodziny ojca // Charaktery. - 2000, nr 6, s. 20-21

OSIPCZUK M. : Męskie bóle porodowe // Charaktery. - 2002, nr 1, s. 31-33  

PARUZEL Eugeniusz : Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27  

PIETKIEWICZ Barbara : Córka zmarnotrawiona // Polityka. - 2004, nr 48, s. 91-93  

PIETKIEWICZ Barbara : W imię ojca // Polityka. - 2003, nr 4, s. 74-77  

PISULA Ewa : Profile stresu u ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 419-426  

POSPISZYL Kazimierz : Egzamin z dojrzałości // Charaktery. - 1999, nr 11, s. 18-22  

POSPISZYL Kazimierz : Ojcostwo w życiu mężczyzny // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 24-28  

POSPISZYL Kazimierz :Trudności w sprawowaniu roli ojczyma // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 42-44  

POSPISZYL Kazimierz : Płeć według ojca // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 12-16  

POSPISZYL Kazimierz : Pigmalion i Galatea, czyli dominujący ojciec uległej córki // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 29-33  

PÓŁTAWSKA Wanda : Ojcostwo - los czy wybór? // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 6-9  

PRZEPERSKI Jarosław : Program "Ku dojrzałemu ojcostwu" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 54-55

RUSZKIEWICZ Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 30-33  

RUSZKIEWICZ Dorota : Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinach samotnych ojców // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 237-245  

RUSZKIEWICZ Dorota : Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 23-25  

SĘPOWICZ-BUCZKO Katarzyna : Wychowawcza rola ojca w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 29-32  

SITARCZYK Małgorzata : Identyfikacja a postawy ojcowskie // Problemy Rodziny. - 1991, nr 3, s. 8-13  

SMITH Michael : Między ojcem a synem // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18  

SOSNOWSKI Tomasz : Modele ojcostwa w programach telewizyjnych // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 19-23  

STOJANOWSKA Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 17-22  

SZCZUKIEWICZ Piotr : Rodzicielstwo po męsku // Remedium. - 2001, nr 10, s. 22-23  

SZYMAŃSKI Antoni : Ojcostwo a pornografia // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 18-19  

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 6, s. 9-13  

TYSZKA Agnieszka : Kochane dranie // Wprost. - 1999, nr 38, s. 66-67  

WILK M : Wpływ mediów na postawy ojcowskie : sprawozdanie z Kongresu "O godność ojcostwa" // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 20-21  

WŁODOWSKA Zofia : O miłości ojcowskiej // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 11-12

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.12.2005


© Biblioteka Pedagogiczna