Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
W PRACY BIBLIOTEKARZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. BATOROWSKA Hanna, KAMIŃSKA-CZUBAŁA Barbara : Szkolne centrum informacji. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

2. BORYCZKA Bożena : Praktyczny przewodnik po internecie dla bibliotekarzy. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydaw. Branta, 2004

3. BRANDY Regina, FORREST Edward, MIZERSKI Richard : Marketing w Internecie. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

4. DOBROWOLSKI Zdzisław, FRANKE Jerzy : W labiryncie internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000

5. DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. - Warszawa : Wydawnictw SBP, 2001

6. ELEKTRONICZNE publikacje w bibliotekach / redaktor naukowy Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. UJ, 2002

7. EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media : wartości : wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005

8. GLIŃSKI Wiesław, RYBIŃSKI Henryk : Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004

9. INFORMACJA elektroniczna a prawo autorskie / red. Stanisław Czajka [i in.]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000

10. JABŁOŃSKI Włodzimierz, WACŁAWIAK Janusz, WSZELAK Stanisław : Komputer i Internet w pracy nauczyciela. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003

11. LITERNET : literatura i internet / red. Piotr Marecki. - Kraków : Rabid, 2002

12. MEDIA : kultura popularna : edukacja / pod redakcją Witolda Jakubowskiego. - Kraków : "Impuls", 2005

13. NAHOTKO Marek : Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2004. - (Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; Z. 6 [8])

14. "NAUCZANIE ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji / red. Halina Kosętka, Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002

15. NAUKA o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / red. Marcin Drzewiecki [i in.]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003

16. NOWE media : nowe w mediach / red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2001

17. NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów - reklama, internet, prezentacja : Scenariusze zajęć. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

18. PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

19. PRZESTRZEŃ informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. UJ, 2004

20. SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

 

ATRYKUŁY Z CZASOPISM

21. ADAMUS Beata : Internetowe serwisy informacyjne polskich bibliotek dla dzieci i młodzieży // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 8, s. 4-15  

22. BILIŃSKI Lucjan : Od Gutenberga do książki w wydaniu internetowym // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 18-19

23. BORYCZKA Bożena : Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy biblioteki w gimnazjum // Gimnazjum. - 2001, nr 10, s. 32-35   24. DOBROWOLSKI Zdzisław : Książka polska w Internecie // Nowe Książki. - 2001, [nr] 11, s. 78-79

25. DOBRZELEWSKI Seweryn : Internetowe pogaduszki : Internet w bibliotece (7) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 31-32

26. DOBRZELEWSKI Seweryn : Listy dyskusyjne : Internet w bibliotece (5) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 28

27. DOBRZELEWSKI Seweryn : Od czego zacząć? : Internet w bibliotece (1) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 30-32

28. DOBRZELEWSKI Seweryn : Poczta elektroniczna : Internet w bibliotece (4) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 4, s. 32-33

29. DOBRZELEWSKI Seweryn : Poznajemy przeglądarkę : Internet w bibliotece (2) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 28-31

30. DOBRZELEWSKI Seweryn : Telnet : Internet w bibliotece (8) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 1, s. 29-31

31. DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie informacji na stronach WWW : Internet w bibliotece (3) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 3, s. 29-32

32. DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP : Internet w bibliotece (6) // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 38-41

33. GAJKIEWICZ Jacek : Biblioteka cyfrowa czy papierowa // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 21-22

34. GIBAS Anna, GORECKA Joanna : Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji // Wszystko dla Szkoły - 2001, nr 7/8, s. 3

35. GŁOWACKA Ewa : Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich // Przegląd Biblioteczny. - 2000, z. 4, s. 291-301

36. GRYGROWSKI Dariusz : Komputer w edukacji czytelniczej i medialnej // Poradnik Bibliotekarza. -2003, nr 3, s. 3-8

37. GRZYWACZ Dagmara : Biblioteczny serwis WWW : o jakości i promocji słów kilka // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 4, s. 1-7

38. GRZYWACZ Dagmara : E-book - wydawnictwo XXI wieku // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 6, s. 15-18

39. GRZYWACZ Dagmara : W służbie informacji // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 3, s. 1-4

40. JASIAK Elżbieta : INTEL - nauczanie ku przyszłości w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 10-11

41. JĘDRYCH Jarosław : Internetowy bryk dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s. 12-13

42. KISIEL Lucyna, URBAŃSKA Lilianna : Komputer dla "maluchów" w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 4-6

43. KISILOWSKA Małgorzata : Razem czy osobno? : Jak udostępniać informacje internetowe? // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 9, s. 3-6

44. KRAMARCZYK Renata, NOWAK Anna Maria : Media jako nośnik informacji : zajęcia z edukacji medialnej w klasie V // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 27-28

45. KRZEMIEŃ Maria, JAMROZIK Beata : Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 25

46. MATEJA Barbara : Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2001, nr okazowy, s. 26-30

47. MIKOŁACZYK Jolanta : Internetowe biblioteki dziecięce // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 2, s. 8-10  

48. MISIAK Jarosław : Internet - a może jednak warto? // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 4-5  

49. MOSKALCZUK Janina : Program komputerowy SOWA SZKOŁA na przykładzie Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2001, nr okazowy, 14-19

50. PARTYKA Lucyna : Internet w teorii i praktyce : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 25-27

51. PASZKOWSKI Marcin : Czy biblioteki utoną w sieci? - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 5, s. 16-19  

52. PIĄTKOWSKA Grażyna : Komputer w bibliotece : wybór artykułów opublikowanych na łamach "Biblioteki w Szkole" w latach 2000-2004 // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 15-16  

53. PIOTROWSKA Ewa, ZAJĄC Renata : Biblioteka wirtualna i jej wykorzystanie w szkole // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 6, s. 7-14

54. PLISZKA Elżbieta : Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 11

55. POTURAŁA Wioletta : Od książki tradycyjnej do cyfrowej // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 62-70 

56. RATAJCZAK Łukasz : Witryny internetowe bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 30-31

57. RĘBOWSKI Mariusz : Możliwość opracowania nut i dokumentów elektronicznych oraz inne nowości w programie MOL 2000 + // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 28-29

58. RYDZ Maria : Standardy komputeryzacji bibliotek publicznych // Bibliotekarz. - 2005, nr 3, s. 5-10  

59. RZECZKOWSKA Barbara : Nauczanie na odległość // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 7/8, s. 21-24  

60. SAWICKA Anna, BERDYŃSKA Beata : Od koncepcji do realizacji szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 56-57

61. SAWOSZ Maria : Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klsy VI z wykorzystaniem metod aktywizujących // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 14

62. SŁAWIŃSKA-KOPYŚ Beata : Pracuję z Internetem // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 28

63. STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-5

64. STRONKA Aleksandra : Mądry bibliotekarz po szkodzie, czyli o czym trzeba wiedzieć, publikując stronę www biblioteki szkolnej w internecie // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 9, s. 8-9

65. SZCZEPAŃSKA Barbara : Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5  

66. SZCZERBACZ Monika : Internet w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 6, s. 7-8  

67. SZYMOROWSKA Teresa E. : INFOBIBnet - szansa czy złudna nadzieja? // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 8-10

68. WALCZAK Marian : Media w edukacji współczesnego człowieka // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 1, s. 11-14

69. WIECZORKOWSKI Kazimierz : Elektroniczne biblioteki. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. [103]-120

70. WINOGRODZKA Katarzyna : Automatyzacja bibliotek publicznych 2004 : raport // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 2, s. 7-13

71. WOŹNIAK Jolanta : Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 2, s. 32-36

72. ŻMIJEWSKA Teresa : Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat -korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 14-15      

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE  

73. BUSSE-TURCZYŃSKA Ewa : Dostęp online do informacji o zdrowiu na internetowych stronach bibliotek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 8. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/busse.php  

74. BRODOWSKA Krystyna : Powiatowy System Informatyczny : Internet w bibliotece : biblioteka w Internecie // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny] .  - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne).  - Tryb dostępu :
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/brodowska.php

75. CISEK Rafał : Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej i ich eksploatacja drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji prawa autorskiego w Polsce - wstęp do problematyki // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny. - 2003, nr 5. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/cisek.php

76. DUDZIAK-KOWALSKA Małgorzata : Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 5. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php

77. FERET Błażej : Biblioteka w Internecie - Internet w Bibliotece : dwa projekty realizowane w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny]. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/feret.php

78. GAŁECKA Jolanta : Nowe tendencje w wypożyczaniu międzybibliotecznym // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny.  - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. - (EBIB Materiały konferencyjne).  - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/galecka.php

79. HAUFF Mechtild : Koncepcja pedagogiczna kursu internetowego dla bibliotek bibweb // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - 2003, nr 5. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/hauff.php  

80. KARBOWNIK Mariusz : Bezpieczna sieć komputerowa w nowoczesnej bibliotece na przykładzie Politechniki Świętokrzyskiej // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 5. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/66/karbownik.php  

81. KOŁODZIŃSKA Ewa : Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych - stan obecny i perspektywy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 2. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php  

82. KOZIARA Andrzej, WRÓBEL Barbara : Koncepcja ochrony sieci i informacji w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 5. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/66/wrobel.php  

83. MASADYŃSKI Leszek : Przykład współtworzenia centralnej bazy bibliograficznej poprzez Internet // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu :
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/masadynski.php  

84. MIDURA Magdalena : Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 6. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/midura.php  

85. PIOTROWICZ Grażyna : Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych bibliotek uczelnianych // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny].  - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  - (EBIB Materiały konferencyjne). - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/piotrowicz.php 

86. ROHLEDER Regina : Koncepcje tworzenia elektronicznych bibliotek wirtualnych : od biblioteki tradycyjnej do cyfrowej // W: Internet w bibliotekach II: łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny].  - Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  - (EBIB Materiały konferencyjne).  - Tryb dostępu :
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/rohleder.php

87. SAWICKA Dagmara : Do Unii przez biblioteczne WWW // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 6. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/sawicka.php

88. WOLDERING Britta : Biblioteka Europejska : zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek narodowych // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 6. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/woldering.php

89. WOŁODKO Anna : BIBWEB - kurs internetowy dla bibliotekarzy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 6. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/wolodko.php

 

INDEKS

Arkusz kalkulacyjny - 54

Automatyzacja bibliotek - 58, 70, 78

Bazy biblioteczne - 1, 2, 6, 8, 57, 72, 77, 83, 88

Bazy danych - 1, 14, 34

Biblioteki medyczne - 73

Biblioteki naukowe - 81

Biblioteki pedagogiczne - 37, 39, 63, 66

Biblioteki publiczne - 70

Biblioteki szkolne - 5, 23, 48, 53, 63, 64

Biblioteki uczelniane - 35, 80, 82, 85

BIBWEB - 79, 89

Blogi - 11, 14

Czasopisma elektroniczne - 81

Digitalizacja - 55, 70, 77

Dokumenty elektroniczne - opracowanie - 46, 57

Edukacja na odległość /e-edukacja - 18, 59, 79, 84, 89

Elektroniczne publikacje - 19

FTP - 32

Grupy dyskusyjne - 2

Informacja elektroniczna - 9, 15, 43

Internet - edukacja - 2, 12

Internet - komunikacja - 2, 25, 26, 28, 75

Internet - marketing - 3

Internet - organizacja - 13

Internet - wykorzystanie - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 59, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Internet - zagrożenia - 2, 15, 19, 65

Internetowe księgarnie - 24

Jakość w bibliotece - 37

Komputer - edukacja - 36

Komputer - zastosowanie - 10, 14, 23, 42, 52, 54, 58

Komputerowe systemy biblioteczne - 2, 49

Komputeryzacja - standardy - 58

Komunikatory IRC, Chat, Gadu-gadu - 2, 25

Książka elektroniczna/e-książka - 11, 22, 38, 55

Kultura organizacyjna bibliotek - 15

Listy dyskusyjne - 2, 26

Media - edukacja - 1, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 41, 44, 61, 68

Media - etyka - 2, 15

Media - komunikacja - 15, 20,

Media - kultura - 11, 15

Media - literatura - 11

Media - scenariusze zajęć - 17, 44, 61

Media - wychowanie - 7

Media - zagrożenia - 18

Metadane - 13

Multimedialne centra informacji - 1, 14, 60

Netykieta - 2

Ochrona sieci - 80, 82

Poczta elektroniczna - 2, 3, 28

PowerPoint - 45

Prawo autorskie - 9, 19, 75

Programy komputerowe - 45, 54

Promocja biblioteki - 3, 6, 37

Przeglądarka internetowa - 29

Public relations - 3, 76

Publikacja elektroniczna - 6, 81

Reklama - 17

Serwisy internetowe - 2, 19, 21, 35, 37, 56, 64, 73, 74, 76, 87

Sieci komputerowe - 18, 80, 82

Telnet - 30

Wirtualne biblioteki - 6, 19, 33, 53, 55, 69, 86

Wypożyczenia międzybiblioteczne - 78

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna