Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze z a lata 1990-2005  

   

WYDAWNICTWA ZWARTE  

ATAMAŃCZUK Kazimiera : Edukacja i szkoła u progu XXI wieku / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2001  

BALL Rafael : The develipment of internet services in libraries - the creation of an information : [Rozwój usłu internetowych w bibliotekach - budowanie środowiska informacyjnego w bibliotekach naukowych // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 175-182  

DRUCKER Peter F. : Społeczeństwo pokapitalistyczne / Peter F. Drucker ; przekł. Grażyna Kranas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

EDUKACJA, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. - 2003. - (O Co Pytamy Najczęściej) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 8)

GOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN SA, 1999

GWOŹDZIK Jolanta : Elektroniczne publikacje w społeczeństwie informacyjnym // W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach / redaktor naukowy Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 140-146  

KLUSZCZYŃSKI Ryszard W. : Społeczeństwo informacyjne : cyberkultura : sztuka multimediów / Ryszard W. Kluszczyński. - Kraków : Rabid, 2001

KOCÓJOWA Maria : Zagrożenie wykluczeniem organizacji ze społeczeństwa informacyjnego przez brak lub niedostatki informacji w środowisku elektronicznym // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 136-139 

PACHOCIŃSKI Ryszard : Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i jego technologie : miscellanea informatologica Varsoviensia / red. Katarzyna Sosińska-Kalata [i in.]. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004  

WORMELL Irene : Roles nad functions of LIS professionals in Information and Knowledge Management : [Role i funkcje specjalistów informacji naukowej i bibliotekarzy w zarządzaniu informacją i wiedzą // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 115-124      

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ANTCZAK Mariola : Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 6, s. 11-13  

BABIK Wiesław : Dostęp polskich bibliotek do światowych źródeł informacji // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2000, nr 2. - Tryb dostępu: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp2/babik.html  

BORKOWSKA-NICHTHAUSER Wiesława : Nowoczesne biblioteki publiczne szansą dla region // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 3/4. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_03-ie/szansa.htm

CYBULSKA Agata : Biblioteka szkolna w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1. - Tryb dostępu:
http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2005/1/050102.htm  

ĆWIERTNIA Beata : Społeczeństwo informacyjne // Bibliotekarz. - 1993, nr 6, s. 26-28  

DENEK Kazimierz : Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki o niej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 3-8  

DERFERT Lidia : Konferencja nt.: "Biblioteki akademickie a społeczeństwo informacyjne" // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 9, s. 22-23  

DERRICK de Kerckhove : Zintegrowana inteligencja w cyberprzestrzeni : nowa ekologia wiedzy w społeczeństwie globalnym // Odra. - 2000, nr 11, s. 150-152  

DŁUGOSZ Joanna : Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php  

DRZEWIECKI M. : Programy biblioteczno-informacyjne UNESCO wspierające rozwój edukacji społecznej // Bibliotekarz. - 1991, nr 7/8, s. 22-25  

GOLEC-NYCZ Elżbieta : Rola współczesnego bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/golec.php  

GRZYWACZ Dagmara : W służbie informacji // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 3, s. 1-4  

HOWORKA Bolesław : "Społeczeństwo informacyjne". - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 1, s. 3-10  

KOCÓJOWA Maria : IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich : archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego : (Szczecin, 12-13 września 2002 r.) // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 4, s. 352-354  

KOŚCIAŃSKI Artur J. : Społeczeństwo informacyjne : propozycje konceptualizacji. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 3, s. 151-161  

KRZYWICKI Stanisław : Program : Społeczeństwo informacyjne - wielką szansą dla bibliotek i instytucji kultury // Bibliotekarz. - 2002, [nr] 12, s. 16-17  

LINE Mauric B[ernard] : Tendencje rozwojowe w światowej informacji. - Cz. 1-2 // Bibliotekarz. - 1994, nr 4, s. 3-8; nr 5, s. 12-15

MADSEN Jon : Wyzwania stające przed bibliotekami publicznymi w społeczeństwie informacyjnym // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1/2. - Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_05-ie/wyzwania.htm

MAJTA Mariusz : Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna : (fragment pracy magisterskiej) // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php  

PIETRUCH-REIZES Diana : Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 7. - Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/pietruch.php  

PIETRZAK Andrzej ; Polityka informacyjna jako polityka kulturalna : aspekty społeczne i kulturalne // Bibliotekarz. - 1992, nr 11/12, s. 6-11  

PINDLOWA Wanda : Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2002, nr 31. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php  

RADWAŃSKI Aleksander : Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 7. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/radwanski.php  

SKRZYPKOWSKA Joanna : Coś dla każdego : biblioteki publiczne i społeczeństwo informacyjne // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 27-29  

SOSIŃSKA-KALATA Barbara : Bibliotekarze i pracownicy informacji w świetle potrzeb współczesności // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 9, s. 1-4  

SÓJKA J. : Makler informacyjny // Bibliotekarz. - 1990, nr 7, s. 3-6  

TURKIEWICZ Ryszard : Pozytywizm w cyberprzestrzeni : Niektóre problemy bibliotek w społeczeństwie informacyjnym // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2003, nr 11. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/51/turkiewicz.php

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna