Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZINY W WYCHOWYWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 1995

MUSZYŃSKA Łucja : Rodzice i nauczyciele : [praca zbiorowa]. - Warszawa : Inst. Wydaw. CRZZ, 1975

OKOŃ Wincenty : Wszystko o wychowaniu. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1999

WINIARSKI Mikołaj : Rodzina - szkoła - środowisko : problemy edukacji środowiskowej. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000

WOŁOSZOWA Lidia : Dzieciom - Rodzicom - Nauczycielom : studia i szkice psychologiczne z lat 1937-1993 : (wybór). - Kielce : Dom Wydawniczy STRZELEC, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANKIEWICZ Zdzisława : Relacje szkoła - rodzina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 38-40

BARTCZAK Agata : Najważniejsze jest współdziałanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 717-718

BIELAWSKA Małgorzata : Dzień rodziny // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 39-42

BIELIKOWICZ-BORCZYK Irena : Nie zabraknie chętnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 375-377

BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena : Kruszenie lodów - scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 27

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 4, s. 18-19

BOROWSKA Iwona : Formy spotkań z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 33-35

BUDNICKA Krystyna : Jak prowadzić szkolne zebrania? // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 1, s. 20

CHABIK Elżbieta : Aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 29-31

CHABER-DĄDELA Anna : Jak nawiązać współpracę z rodzicami? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 49-50

CYRAŃSKA Barbara, KOSSAK Danuta : Współpraca z rodzicami jako ważny element pracy nad kształtowaniem umiejętności życiowych ucznia // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, nr 5, s. 42-43

CZERWIŃSKA Beata : Budząca się do życia łąka : zajęcia otwarte dla rodziców // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 18-19

DĄBROWSKA Iwona Hanna : Bliżej szkoły : program współpracy wychowawczo-edukacyjnej z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1, s. 22-23

DĄBROWSKA Regina : Dom - przedszkole, poszukiwane formy współpracy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 430-431

DOBOSZ Maria, ŁUCZAK Teresa : "Kochamy naszych najbliższych" : współdziałanie nauczycieli przedszkola i katechetów z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 461-464

DOBRZYŃSKA Jolanta : Szkoła i dom rodzinny - wspólne cele, wzajemne zobowiązania // Gimnazjum. - 2001, nr 10, 49-54

DOLIŃSKI Artur : Współpraca rodziców i nauczycieli w perspektywie badawczej // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 5/6, s. 51-64

DOŁĘGA Zofia : Rodzice wobec nowych zadań edukacyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 33-37

DROSZCZ Jagoda : Otwarte drzwi : razem z rodzicami i środowiskiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 461-464

DROZDOWSKA Bogumiła : Jak pozyskać rodziców i otoczenie społeczne dla koncepcji rozwoju swojej szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 23-26

DYMEK Marzena : Co może rodzina, a czego nie może szkoła? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 42-46

FRANKIEWICZ Agnieszka : Rodzic - nauczyciel : trudne spotkania // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 1, s. 48-49

GAJEWSKA Anna : Rodzice w życiu szkoły // Remedium. - 2001, nr 4, s. 14

GLIŃSKA Jowita : Zabawy z mamą i tatą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 539-541

GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW Małgorzata : Oczekiwania wychowawcze rodziców i nauczycieli wobec uczniów nauczania początkowego // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 92-98

GRABOWSKA Hanna [i in.] : "Pozwól dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją" - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod., s. III-V

JASTRZĘBSKA Lidia : Po co szkole rodzice? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 45-46

JASZCZYN Elżbieta : Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 65-72

JAŚKOWIAK Ewa : Współpraca rodziców i nauczycieli w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, dod., s. V-VII

JAWORSKA Barbara : Żyć w przyjaźni z dzieckiem : (rozmowa z rodzicami) // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 12-17

KARASOWSKA Aleksandra : Czy nauczyciel ma zawsze rację? // Remedium. - 2002, nr 4, dod., s. VI-VII

KARASOWSKA Aleksandra : Kierunki pracy z rodzicami // Remedium. - 1999, nr 2, s. 24-27

KOWALSKA Ewa : Rozmowy z rodzicami // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 16

KRALA Danuta : Co lubią "tygryski" : scenariusz spotkania z rodzicami przeprowadzonego metodami ruchu rozwijającego W. Sherborne i pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 45-51

KUBIEC Beata : "Być, czy mieć... czyli młodzież w świecie pieniądza" : referat na spotkanie z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 16-17

KUŚMIERZ Wiesława : Współdziałanie nauczycieli z rodzicami przy realizacji nowych zadań szkoły // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 142-144

LULEK Barbara : Autonomia i partnerstwo w relacjach rodziny i szkoły // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 4, s. 3-12

ŁADOMIRSKA Irena : Rodzice w roli nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 1, s. 63-64

MAJ Agnieszka : Ankieta "Pomóż sobie i swojemu dziecku" // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 6, s. 49-51

MAKSYMOWSKA Ewa, WARWICKA Monika : Rodzice w szkole : stan obecny i perspektywy zmian // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s. 17-19

MARSZAŁEK Celina : Skutki karania dzieci : scenariusz zajęć edukacyjnych dla rodziców // Drama. - 2001, z. 37, s. 9-15

MENDEL Maria : Referendum a dialog : szkoła - rodzice // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. 23-24
O znaczeniu rodziców i organizacji rodzicielskich po przystąpieniu Polski do Unii.

MENDEL Maria : Szkoła otwarta dla rodziców // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 47-57

MIKA-BEDNARCZYK Grażyna : Trudności we współpracy nauczycieli i rodziców // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 22-23

MŁYNARCZYK Zbigniew : Rodzina i szkoła jako miejsce wychowania // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 33-35

MROCZKOWSKA Małgorzata : Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 14-15

MUSIOŁEK Kazimierz : O nową jakość w relacjach między partnerami procesu edukacyjnego w szkole // Nauczanie i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 105-107

NOWIK Ewa : Rodzice i szkoła : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wszystko dla szkoły. - 2001, nr 5, s. 25

NOWOSAD Inetta : Bądźmy razem, a nie obok // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 300-302

NOWOSAD Inetta : Nauczyciel i rodzice w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221-224

OBUCHWSKA Irena : Wychowanie w domu i instytucji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 3-6

OLSZEWSKA Olga : "Szkoła dla Rodziców" - szansą dla dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 16-17

OWCZAREK Anna, ZAREMBA Beata : Udział rodziców w życiu przedszkola sposobem na przełamanie nieśmiałości dzieci // Szkolne Wieści. - 2003, nr 1, s. 10

PAPROTNA Gabriela : Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 97-104

POKŁOŃSKA Iwona, WŁODARCZYK Anna : Bawimy się z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 562-564

PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna : Rodzice w życiu szkoły // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 5-7

RAJPOLD Małgorzata : Podróż na wyspy szczęśliwe : scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 114-17

RATYŃSKA Hanna, KOBRYŃCZUK Franciszek, ORŁOWSKA Jadwiga : W domu i w przedszkolu : gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 537-544

RELVAS Ana Paula, SOUSA Liliana : Proces komunikacji między szkołą a rodziną // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 1/2, s. 83-92

RUBCZEWSKA Irena Anna : Współpraca nauczycieli z rodzicami // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 14-16

RUTKOWIAK Joanna : "Udomowienie" i "zadomowienie" jako kategorie krytycznego opisu relacji szkoły i domu rodzinnego ucznia // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2000, nr 1, s. 17-27

RYLKE Hanna : Współpraca w zmieniającej się organizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 17-21
Budowanie współpracy, zawieranie kontraktów.

SEMPKA Hanna : Magiczny trójkąt w szkole // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 29-32

SIKORSKI Wiesław : Prestiż rodziców w szkole // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 10-16

SKOCZEK Grażyna : Rodzice ważnym elementem szkoły // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 53-54

SOSNOWSKA Joanna, MATCZAK Joanna : Nasze spotkania z rodzicami // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 34-38

STACHOŃ Krystyna : Trzy spotkania i turniej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 496-498

STANOWISKO Ministra Edukacji Narodowej w sprawie współpracy rodziców i nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s.7-8

STAŻYŃSKI Wojciech : Program : "rodzice w szkole" // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 3-8

STEFANIAK Hanna : O tworzeniu więzi między rodzicami a nauczycielem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 661-664

SUCHECKA Ewa, SUGALSKA Stanisława : Uroczystości i zabawy z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 502-504

SZCZUREK Marian : O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 47-49

SZEMPRUCH Jolanta : Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania dziecka // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 23-28

SZOĆ Krystyna, RASZEWSKA Maria : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

SZYCHOWSKA Monika : Stosunek rodziców do szkoły a osiągnięcia edukacyjne ich dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 10/11, s. 29-30

ŚLIWIERSKI Bogusław : Austriacka diagnoza i projekt współpracy szkoły z rodzicami // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 6, s. 4-5

ŚLIWIERSKI Bogusław : Szkoła, środowisko rodzinne i lokalne // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 21-23

ŚWIĘCICKA Justyna : Rodzice w szkole // Gimnazjum. - 2000, nr 1, s. 21-27

TATAROWICZ Jan : Jak grać z rodzicami : projekt scenariusza pt. "Nieoczekiwana wywiadówka (zajęcia edukacyjne dla rodziców) // Drama. - 2002/2003, nr 1, s. 6-10

TATAROWICZ Jan : Rodzic - nauczyciel : małżeństwo z rozsądku? // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 50-53

TRUSZKOWSKA Danuta : Szkoła i rodzice - nam się udało // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 59-61

TRZASKA Leszek : Kilka uwag o budowaniu współpracy wychowawcy z rodzicami // Gimnazjum. - 2000, nr 1, s. 16-20

TRZASKA Leszek : Rola wychowawcy // Remedium. - 1998, nr 7/8, s. 5-11

WALKOWICZ Elżbieta : Trzyletni program współpracy z rodzicami // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 54-61

WALUŚ Jadwiga : Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 234-237

WASILEWSKA Lidia : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34

W DOMU i w przedszkolu - gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 29-36; nr 3, s. 157-164; nr 8, s. 477-484; nr 10, s. 601-608

WINIARSKI Mikołaj : Stare i nowe relacje szkoła - rodzina // Nowa Szkoła. - 1999, nr 2, s. 17-20

WINIARSKI Mikołaj : Znaczenie i warunki rozwoju dialogu edukacyjnego rodziców i nauczycieli // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 24-26

WOLODŹKO Elżbieta Maria : Co razem, a co osobno // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 706-708

ZABROCKA Jolanta : Właściwa rola dla rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 22-23

ZELLMA Anna : Współpraca rodziny i szkoły w realizacji założeń edukacji regionalnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 4, s. 13-22

ZWIERNIK Jolanta : Wspólnie z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 387-390

ZWIERZYŃSKA Bożena : Wystarczy nie przeszkadzać // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 17-22

ŻYWNO Irena : Możliwość współpracy szkoły i domu w wychowaniu środowiskowym dziecka // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 203-205

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.07.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna