Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO NIEŚMIAŁE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Zachowania agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocł., 1998  

HAMER Hanna : Oswoić nieśmiałość: scenariusze 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum. - Warszawa : Wydaw. Veda, 2000  

RODZICE i dzieci : encyklopedia / oprac. red. Marta Pawlus. - Bielsko-Biała : "Park", 2002  

ZIMBARDO Philip G. : Nieśmiałość : co to jest? : jak sobie z nią radzić? - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000    

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

AULICH Maria : Z Tristanem w tle // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 7, s. 4  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Emocjonalno-rodzinne uwarunkowania agresji i nieśmiałości młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s.(2)-(5)

BORECKA-BIERNAT Danuta : Lęk a zachowanie nieśmiałe nastolatków w sytuacji ekspozycji społecznej // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 5, s.418-426  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Nieśmiałość i agresja nastolatków a styl wychowania w rodzinie // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 45-46  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Rola czynników emocjonalno-rodzinnych w rozwoju nieśmiałości młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 10-16  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Styl wychowania w rodzinie a nieśmiałość publiczna w średnim wieku szkolnym // Problemy Rodziny. - 1991, nr 1, s. 21-30  

BORECKA-BIERNAT Danuta : Zachowania dzieci nieśmiałych w sytuacji społecznej ekspozycji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 2, s. 15-19

BUDZIANOWSKI Krystyna : Nieśmiali są wśród nas // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 14, s. 23  

CZAPIŃSKA Agnieszka : Jak pomóc nieśmiałemu dziecku // Remedium. - 2001, nr 2, s. 22-23

CZECH Joanna : Dać szansę nieśmiałemu // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 4, dod. s. [I], IX  

GAŁAŚ Mieczysław : Syndrom nieśmiałości w doświadczeniach młodzieży // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 12, s. 22-25

HAMER Hanna : Ta obezwładniająca nieśmiałość // Charaktery. - 2000, nr 6, s. 26-28  

HENDERSON Lynne, ZIMBARDO Philip, RODINO Elaine : Bolesna nieśmiałość u dzieci i dorosłych // Charaktery. - 2004, nr 6, s. [33]-[36]  

KALINOWSKA Małgorzata : Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady ćwiczeń // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, dod. s. VI-VII  

KAPUŚCISKA Joanna, ŻMIJEWSKA Lidia : Sposób na nieśmiałość // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 54-56

KOŹLAK Małgorzata : Oswoić nieśmiałość // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 20-21, 22  

KRAWCZONEK Magdalena : Nieśmiałość dziecięca a wychowawcze sposoby jej pokonywania // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 27-28  

MANDAL Eugenia : Oblicza nieśmiałości a płeć biologiczna i psychologiczna // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3/4, s. 113-129  

MAZUR Beata : Rodzinne trudności wychowawcze // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 15-20   MAZUROWSKA Renata : Pokonać nieśmiałość // Cogito. - 2005, nr 11, s. 44-45  

OGIŃSKA Bożena : Inspirowanie do działania dzieci nieśmiałych poprzez wykorzystanie metody Story-line // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 16-17  

PIERÓG Marta : Dziecko nieśmiałe w klasie // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 16-17  

SEKUTOWSKA Marzena : Osłabić lęk, przełamać samotność // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 28-29  

SŁYSZ Anna : Dzieci nieśmiałe wymagają wsparcia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 63-67  

ZIMBARDO Philip G. : W więzieniu nieśmiałości // Charaktery. - 2000, nr 12, s. 24-25

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna