Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

KATASTROFY EKOLOGICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRULEWICZ Eugeniusz : Morze Bałtyckie i jego zagrożenie i ochrona. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Oikos", 1994

BREZULA Ludovit, MIZGALSKA Anna : Ropa - problem współczesnego świata. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983

BUDNIKOWSKI Adam : Ochrona środowiska jako problem globalny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Dotyczy efektu cieplarnianego i dziury ozonowej.

BURROUGHS James William : Pogoda czy fatum: wpływ zmian klimatycznych na życie społeczeństw. - Warszawa : Wydawnictwo "Amber", 1999

CHMIELEWSKI Tadeusz Jan : Czy przetrwamy? - Warszawa : NK, 1988
Dotyczy problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego Polski.

COSTA-PAU Rosa : Ekologia i ochrona środowiska. - Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne "Res Polona", 1997
Dotyczy min. Kwaśnych deszczy i zagrożeń związanych z ropą naftową.

CROWE Percy Robert : Problemy klimatologii ogólnej. - Warszawa : PWN, 1987. - S. 399-430: Silne zjawiska konwekcyjne ( burze, tornada, cyklony tropikalne)

CRUMMENERL Rainer : Kataklizmy. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo "Atlas", 2003
Dotyczy zagadnień związanych z : trzęsieniem ziemi, pożarami, tsunami, wulkanami, huraganami, tornado, suszą oraz spadającymi meteorytami.

CZEKALSKA Anna : Wulkany na ziemiach polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958

FIROR John : Zmieniająca się atmosfera : jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji. - Warszawa : WSiP, 1994

GODLEWSKA-LIPOWA Wacława, OSTROWSKI Janusz : Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2000
Dotyczy biosfery i jej zagrożeń.

GROMYKO Anatolij : Życie czy zagłada jądrowa? - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. - S. 164-181: Rozbić bombę ekologiczną

IWASZKIEWICZ Joanna : Samozagłada? - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
Dotyczy niszczenia i degradacji przyrody.

JACYNA Iwona : Czy zadepczemy przyrodę? - Warszawa : NK, 1987
Dotyczy zagrożeń środowiska przyrodniczego.

KALINOWSKA Anna : Ekologia - wybór przyszłości. - Wyd. 2. - Warszawa : Editions Spotkania, [1994]
Dotyczy kwaśnych deszczów, zagłady lasów tropikalnych, dziury ozonowej.

KIRSZENSZTEJN Piotr, WACHOWSKI Leszek : Chemiczne zagrożenie środowiska // W: Kompendium wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mossor - Pietraszewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 313-356
Dotyczy m.in. dziury ozonowej.

KORBEL Janusz, LELEK Marta : W obronie Ziemi: radykalna edukacja ekologiczna. - Bielsko-Biała : Pracownia na rzecz wszystkich istot, 1995

MARKS Andrzej : Ozon - katastrofa nad Polską. - Warszawa : Wydawnictwo "Penta", 1992

MAŚLANKIEWICZ Kazimierz : Wulkany i człowiek. - Warszawa : WSiP, 1976

OCHRONA środowiska: wybrane zagadnienia / red. Barbara Kozłowska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2001

PRZEŹDZIECKI Zdzisław : Biologiczne skutki chemizacji środowiska. - Warszawa : PWN, 1984

PYŁKA-GUTOWSKA Ewa : Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik. - Warszawa ; Wydawnictwo "Oświata", 2000

SKINDER Natalia Wanda : Chemia a ochrona środowiska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1995

STĘPCZAK Kazimierz : Wpływ działalności ludzkiej na przyrodę // W: Kompendium wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mossor - Pietraszewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 357-360
Dotyczy m.in. kwaśnych deszczów.

TILLING Stephen : Kwaśne deszcze : zbadaj to sam. - Warszawa : WSiP, 1992

TILLING Stephen : Ozon a efekt cieplarniany : zbadaj to sam. - Warszawa : WSiP, 1992

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o klimacie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o lesie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o wodzie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

WALKER Jane : Katastrofy ekologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 1994
Dotyczy zagadnień związanych z : ginięciem środowisk i gatunków, zagrożoną atmosferą, dziurą ozonową, wyciekami ropy naftowej.

WALKER Jane, DINEEN Jacqueline : Potęga żywiołów. - Warszawa : Wydawnictwo SAMP Edukacja i Informacja, 2004
Dotyczy zagadnień związanych z : wulkanami, trzęsieniem ziemi, lawinami, huraganami, tsunami, powodzią i suszą.

WOLFRUM Cristine, WIEBUS Hans - Otto : Książka o energii. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

WOLFRUM Cristine, WIEBUS Hans - Otto : Książka o zagrożonych zwierzętach. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

ZAKRZEWSKI Sigmund : Podstawy toksykologii środowiska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AP, MZ : Coraz więcej ofiar // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 305, s. 8
Dotyczy tsunami w Azji.

AP, MZ : Najwięcej zginęło dzieci // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s. 9
Dotyczy tsunami w Azji.

AP, REUTERS, WOM : Epidemia gorsza od tsunami // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s. 1
Dotyczy tsunami i jej skutków.

D.Z. : Azja liczy ofiary i straty // Rzeczpospolita. - 2004, nr 303, s. A1
Dotyczy tsunami.

D.Z. : Azji grozi epidemia // Rzeczpospolita. - 2004, nr 305, s. A1
Dotyczy tsunami i jej skutków.

ERLICH Richard : Idzie fala śmierci // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s. 1

HEREIN Romuald : Gdy nadeszła fala // Rzeczpospolita. - 2004, nr 304, s. A5

HOŁDYS Andrzej : Czemu tsunami było słabe? // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 74, s. 11

K. Z. [i in.] : Brakuje wody i żywności // Rzeczpospolita. - 2004, nr 305, s. A4
Dotyczy tsunami i jej skutków.

K.Z. [i in.] : Nieznany los Polaków // Rzeczpospolita. - 2004, nr 304, s. A5
Dotyczy zaginionych Polaków podczas tsunami w Azji.

K.Z. [i in.] : Nikt ich nie ostrzegł // Rzeczpospolita. - 2004, nr 303, s. A4
Dotyczy braku przekazu informacji o zbliżającym się tsunami mieszkańcom.

K.Z., PAP : Poszkodowani Polacy // Rzeczpospolita. - 2004, nr 303, s. A4
Dotyczy tsunami w Azji.

LISOWSKI Andrzej : Klęski żywiołowe - od pokory wobec losu do akceptacji ryzyka // Czasopismo Geograficzne. - 2000, z. 1, s. 43-51
Postawy człowieka wobec klęsk żywiołowych na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego.

MAJEWSKI Bogusław : Azja potrzebuje systemu ostrzegania // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s.8
Dotyczy tsunami w Azji.

MAK : Dotrzeć do Aceh // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 305, s. 8
Dotyczy pomocy dla ofiar tsunami.

MAK, RPS : Jakie są losy 56 poszukiwanych Polaków? // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 305, s. 8
Dotyczy Polaków zaginionych w czasie tsunami w Azji.

MARCUS Eric : Pomoc psychologiczna w obliczu katastrofy // Gestalt. - 2003, nr 2-3, s. 7-11
Dotyczy rodzajów kataklizmów, opisuje wybrane reakcje ludzi w obliczu kataklizmu oraz symptomy stresu pourazowego.

OSTROWSKI Marek : Wszystkie plagi świata // Polityka. - 1997, nr 33, s. 3-6, 8
Przyczyny klęsk żywiołowych: powodzi, lawin, huraganów i in. na świecie.

PAP : Kto wspomoże ofiary tsunami? // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 305, s. 1, 3

PAP : Mogło zginąć 100 tysięcy // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 305, s. 5
Dotyczy tsunami w Azji.

PAP : Mordercze, gigantyczne fale // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 302, s. 5

PAP : Nieliczni mieli szczęście // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 304, s. 5
Dotyczy tsunami.

PAP : Polka przeżyła, bo nie poszła na plażę // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 302, s. 5

PAP : Rośnie liczba polskich ofiar // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s. 8
Dotyczy tsunami w Azji.

PAP : Tysiące ofiar tsunami // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 302, s. 5

PAP : Za mała pomoc dla Pakistanu // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 252, s. 5
Dotyczy trzęsienia ziemi.

PAP : Znów trzęsienie ziemi w Indonezji // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 74, s. 5

REUTERS, MZ : Wyspa nieszczęścia // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 74, s. 11
Dotyczy trzęsienia ziemi w Indonezji.

RPS : Azja liczy ofiary // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 303, s. 7
Dotyczy ofiar tsunami.

RPS : Ilu jeszcze nie żyje? // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 304, s. 8
Mowa o ofiarach tsunami.

RPS : Piekielne fale w raju // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 302, s. 8
Dotyczy tsunami.

RPS : Śmiercionośna fala zniszczyła turystyczny raj // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 302, s. 1

RUTKOWSKI Mirosław : Nauka nie ma lekarstwa na trzęsienie ziemi / rozm. przepr. Sławomir Zagórski // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 303, s. 7
Autor jest geologiem pracującym w Państwowym Instytucie Geologicznym.

WALEWSKA Danuta : Azja liczy straty // Rzeczpospolita. - 2004, nr 303, s. A4
Dotyczy tsunami.

WIEJACZ Paweł : Zlekceważone tsunami / rozm. przepr. Paweł Spodenkiewicz // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 304, s. 2
Autor jest sejsmologiem pracującym w Instytucie Geofizyki PAN.

WOŹNIAK Olga : Śmierć nie świętuje // Przekrój. - 2005, nr 1, s. 6-11
Mowa o trzęsieniu ziemi, które wywołało falę tsunami.

ZAG : Fale z prędkością odrzutowca // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 302, s. 8
Dotyczy tsunami.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2005


© Biblioteka Pedagogiczna