Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 


WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA W WYBORZE

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDRECKI Lech : Władysław Reymont : zarys monograficzny. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

DZENDZEL Henryk : O Reymoncie : wspomnienia. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972

GOLIŃSKI Leszek : Syn ziemi : rzecz o Władysławie Stanisławie Reymoncie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954

GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam : Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962. - S. 246-277 : Fantastyka żywota reymontowego

JODEŁKA-BURZECKI Tomasz : Reymont przy biurku : z zagadnień warsztatu pisarskiego. - Warszawa : PIW, 1978

KOCÓWNA Barbara : Reymont : opowieść biograficzna. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975

KOCÓWNA Barbara : Władysław Reymont. - Warszawa : PWN, 1975

KOTOWSKI Witold : Pod wiatr : młodość Reymonta. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979

LICHAŃSKI Stefan : Władysław Stanisław Reymont. - Warszawa: WSiP, 1984. - (Biblioteka "Polonistyki")

LICHAŃSKI Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. - Wyd. 2. - Warszawa : PZWS, 1971. - (Biblioteka Analiz Lite­rackich)

POPIEL Magdalena : Oblicza wzniosłości : estetyka powieści młodopolskiej. - Kraków : TAiWPN UNIYERSITAS, 1999. - S. 119-169 : Brzydota i patos cywilizacji. "Ziemia obiecana" Władysława Reymonta

POPIEL Magdalena : Władysław Stanisław Reymont "Ziemia obie­cana " // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Pol­ska / pod red. Stanisława Grzeszczuka. T. 1. - Kraków : TAiWPN UNIYERSITAS, 1998. - S. 189-210

PRÓCHNICKI Włodzimierz : Świat Reymontowskich "Chłopów" // W: Literackie wizje i rewizje : materiały pomocnicze dla szko­ły średniej / pod red. Mariana Stępnia i Wacława Wałeckiego. - Warszawa, 1980. - S. 155-141

REYMONT : Z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna. - Warszawa : PWN, 1975

RURAWSKI Józef : Władysław Reymont. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988

RZEUSKA Maria : "Chłopi" Reymonta. - Warszawa, 1950

TALIKOWSKI Stefan : Reymont w kręgu rodzinnym. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975

WARNEŃSKA Monika : Medium piszące. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1970

WARNEŃSKA Monika : Śladami pisarzy. - Warszawa, 1972. - S. 411-445 : "Wczoraj" o "dziś" Lipiec Reymontowskich. Biografia Reymonta

WYKA Kazimierz : Reymont, czyli ucieczka do życia / oprac. Barbara Kocówna. - Warszawa : PIW, 1979

ZIEJKA Franciszek : Władysław Stanisław Reymont - "Chłopi" // W: Lektury polonistyczne : pozytywizm - Młoda Polska / pod red. Stanisława Grzeszczuka. T. 1. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 1998. - S. 295-548

ŻAK Stanisław : Polscy pisarze nobliści. - Kielce : Oficyna Wydaw. STON 2, 1998. - S. 51-122 : Reymont

 

ARTYKUŁY Z CZASOIPSM

ANDRES Maria : O Władysławie Reymoncie : rok reymontowski - 2000 r. : (projekt uroczystości w szkolnej) // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 2-33

BIENKOWSKA Danuta : Literatura piękna jako element stylizacji językowej w twórczości Reymonta // Prace Polonistyczne / Łódzkie Tow. Nauk. - Ser. 59 (1985), s. 517-527

BIENKOWSKA Danuta : O słownictwie z zakresu nazw kolorów w powieści Władysława Reymonta // Prace Polonistyczne / Łódz­kie Tow. Nauk. - Ser. 56 (1980). s. 247-252

DADLEZ Michał : Krajobraz w "Chłopach" Reymonta // Polonisty­ka. - 1959, nr 1, s. 50-59

DROGA Katarzyna, ZAJKOWSKA Joanna : Chłopi // Cogito. - 2001, nr 20, s. 47-48, 57-60

FERT Beata : Reymont wobec spraw nie z tego świata // Ruch Literacki. - 1997, z. 3, s. 387-401

GICGIER Tadeusz : W cieniu legendy reymontowskiej : [Wanda i Władysław Janiccy - opiekunowie pamiątek po pisarzu] // Życie Literackie. - 1983, nr 47, s. 8-9

IHNATOWICZ Ewa, TOMKOWSKI Jan : Witraż z wampirem // Twórczość. - 1987, nr 10, s. 93-111

JAWORSKA Celina : Wycieczka polonistyczna śladami Władysława Reymonta // Polonistyka. - 1981, nr 5, s. 207-215

JODEŁKA-BURZECKI Tomasz : U źródeł "Chłopów" Reymonta // Twórczość. - 1967, nr 9, s. 129-152

KALBARCZYK Adam : Epicka metafizyka ładu : o "Chłopach" W. S. Reymonta w 70 lat po Nagrodzie Nobla // Akcent. - 1995, nr 1, s. 207-210

KAPELA Beata : Opisy, jak obrazy malowane światłem - impresjonizm w literaturze na podstawie ,,Chłopów'' W. S. Reymonta : propozycja pracy w klasie III // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99, z. 4, s. 65-70

KAPITUŁKOWA Krystyna : Reymontowym tropem // Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 20-25

KARWACKA Helena : Wokół "Ziemi obiecanej" // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 33-58

KOC Barbara : Naturalizm i symbolizm w dziełach Reymonta // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 8-16

KOC Barbara : Reymont pod znakiem prowincji i Lukiana z Samosat // Ruch Literacki. - 1995, z. 4, s. 503-517

KOCÓWNA Barbara : "Marzyciel" Reymonta // Rocznik Tow. Liter. im. Adama Mickiewicza. - R. 10 (1975), s. 25-57

KOCÓWNA Barbara : Amerykańska powieść Reymonta // Rocznik Tow. Liter, im. Adama Mickiewicza. - R. 6 (1971), s. 5-19

KOCÓWNA Barbara : Wstęp do estetyki Reymonta // Przegląd Humanistyczny. - 1975, nr 4, s. 9-18

KOSTECKA Marzanna : Wesele Jagny Dominikówny i Macieja Boryny : (na podst. fragmentu "Chłopów" Wł. S. Reymonta) // Drama. - 1997, z. 22, s. 20-21
Konspekt lekcji języka polskiego dla kl. VII.

KOTOWSKI Witold : Ostatni rok życia Reymonta // Miesięcznik Literacki. - 1988, nr 5, s. 94-102

KRZYŻANOWSKI Julian : Wielki epik wsi polskiej : w stulecie urodzin Władysława Stanisława Reymonta // Polonistyka. - 1967, nr 5, s. 1-6

KUSTRA Jolanta, NOWICKA Marzena : Nasze spotkanie ze zwinną jaskółką : (na podstawie opowiadania "Jaskółka" wg fragmentu "Chłopów" Wł. St. Reymonta) : [kl. VII] // Drama. - 1998, z. 28, s. 18-19

LIPATOV Aleksandr V. : Europeizm Władysława Stanisława Reymonta jak źródło jego sukcesu w Rosji // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 29-33

MANTURZEWSKI Stanisław : Dlaczego Reymont uciekał przed Boryną? : w papierach, które pozostały po Władysławie Reymoncie, znajduje się karteluszek: "Winien jestem Borynie - 3 ruble" // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 37, dod. "Gazeta. Magazyn" s. 16-17

MARZEC Anna : "Chłopi" Reymonta, czyli poezja pór roku // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 60-65

MATAWOWSKA Zofia : Epicki obraz pracy chłopskiej w powieści "Chłopi" W.S. Reymonta // Polonistyka. - 1968, nr 1, s. 24-27

MENDOŃ Elżbieta, WACHECKA-WĄWOŹNIAK Beata : Cztery pory roku w "Chłopach" Reymonta : scenariusz turnieju literackiego i happeningu // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 9, s. 22-23

MICHALIK Grażyna : Jak urozmaicać pracę z tekstem? : jeszcze jedno spotkanie z gromadą lipecką... : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 36-41

MIJAS Stanisław : Postawa moralna jednostek i zbiorowości w "Chłopach" W.S. Reymonta // Polonistyka. - 1969, nr 5, s. 27-57

MIKA Andrzej : Wielkopolskim szlakiem Władysława Reymonta // Poznaj Swój Kraj. - 2001, nr 11, s. 17

OCCHELI Wiera I. : "Marzyciel" Reymonta - z problematyki genezy // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 71-81

OLSZEWSKA Maria Jolanta : "Chłopi" Władysława Reymonta w szkole // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 24-29

OSTASIEWICZ Katarzyna : Kultura i natura jako podstawa zachowań bohaterów "Chłopów" W. Reymonta : (praca klasowa) // warsztaty Polonistyczne. - 1993, nr 3, s. 26-28

PRUSZKOWSKA Alicja : ,,Bo tak ano chłopski naród się weseli w przygodny czas" : Wł. St. Reymont fragment ,,Chłopów'' pt. Wesele Boryny // Drama. - 1995, z. 16, s. 22-23
Konspekt lekcji dla klasy VII szkoły podstawowej.

STAROSTA Maria : O chłopskich korzeniach // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 48-53

TOMASZEWSKA Grażyna : Utrata niewinności : reymontowskie wygnanie z Sienkiewiczowego raju // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/99, z. 4, s. 56-64

UTKOWSKA Beata : Małe formy epickie W. S. Reymonta : (próba opisu bibliograficznego) // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 213-238

WIGILIA u Boryny : obrazek sceniczny według fragmentu powieści Władysława Reymonta "Chłopi" : (Zima, rozdz. IV - skrót) // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 5, dod. "Dodatek Muzyczny" s. LIII-LXVIII

WYKA Kazimierz : Gospodarka czasem w "Chłopach" Reymonta // Ruch Literacki. - 1968, nr 5, s. 155-149

WYKA Kazimierz : Reymont jako pisarz polskiej prowincji // Rocznik Tow.Liter. im. Adama Mickiewicza. - R. 5 (1970), s. 5-25

ZACHARSKA Jadwiga : Kobiety w prozie Reymonta // Przegląd Humanistyczny. - 2000, nr 4, s. 59-69

ZACHARSKA Jadwiga : Władysław Stanisław Reymont // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 6-8
Biografia.

ZAJKOWSKA Joanna : Chłopi // Cogito. - 1997, nr 4, s. 45-45

ZAŁĘSKI Piotr : Pisarz - podróżnik // Poznaj Swój Kraj. - 2000, nr 11, s. 14-15

ZAŁĘSKI Piotr : Reymontowskie strony : nad Miazgą i Wolbórką // Poznaj Swój Kraj. - 2000, nr 4, s. 8-9

ZIEJKA Franciszek : Władysława Stanisława Reymonta droga na francuski Parnas // Pamiętnik Literacki. - 1991, z. 4, s. 71-94

ŻUKOWSKA Irena : Jak w Lipcach Wigilię obchodzono // Inspiracje Polonistyczne. - 1997, nr 8, s. 4-6

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska,
Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna