Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 


KONSTRUOWANIE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALCEREK-KAŁEK Anna : Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003

GŁOWACKI Andrzej, JĘDRYKA Grażyna : Budujemy ciekawy program wychowawczy. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003

JAK wychowywać? : prezentacja programów wychowawczych i rozwiązań wspierających szkołę we wdrażaniu reformy : praca zbiorowa / [red. Ewa Ozimek]. - Poznań : Oficyna Współczesna, 1999

JANKOWSKI Bogdan : Wychowanie w szkole : tworzenie programu wychowawczego. - Poznań : Wydaw. ARKA, 2000

KOSIŃSKA Ewa : Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2002

KOSZEWSKA Katarzyna, TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Szkolny program wychowawczy : materiały dla rad pedagogicznych i edukatorów. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop. 2002

ŁAKOMSKI Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców. - Kraków : "Impuls", 2004

PIOTRKOWSKI Przemysław, ZAJACZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. - Kraków : "Impuls", 2003

PROGRAM wychowawczy instytucji edukacyjnej : tworzenie, struktura, przykłady / red. Nauk. Krzysztof Antoniak, Anna Wiłkomińska. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? - Warszawa : WSiP SA., 1999. - S. 115-156 : Wychowanie w szkole ; S. 157-191 : "Trudne" dzieci w szkole. Program wychowawczo-terapeutyczny

SIMM Małgorzata : WĘGRZYN-JONEK Ewa : Budowanie szkolnego programu profilaktyki. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2002

ŚLIWIERSKI Bogusław : Program wychowawczy szkoły. - Warszawa : WSiP, 2001

 

ARTKUŁY Z CZASOPISM

BABRAJ Jerzy, ZYCH Janina : Program szkoły podstawowej - profilaktyka i wychowanie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 6/7, s. 16-18

BACZYŃSKA Maria : Program wychowawczy szkoły // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 66-72

BARGIELSKA Anna : Konstruowanie programu wychowawczego szkoły // Drama. - 1999, z. 30, s. 6-12

BARGIELSKA Anna : Tworzenie programu wychowawczego szkoły - udział dramy // Drama. - 1999, z. 29, s. 7-13

BARSZCZEWSKI Bogusław : Tworzenie programu wychowania // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 5, 6-7

BŁAŻUSIAK Krystyna : Program wychowawczy w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 42-44

BORYS Elżbieta : Budowanie systemu wychowawczego w szkole nowego typu // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, wkł. S. 1-3

BRZOZOWSKA-PRYMAS Anna : Jak opracować własny program wychowawczy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 27, s. 11

BRZOZOWSKA-PRYMAS Anna : Praca nad programem wychowawczym // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 9, s. 15

BYŁÓW Małgorzata : Po lekturze programów wychowawczych. Cz. 2 // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 7, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 6-7   BYŁÓW Małgorzata : Po lekturze programów wychowawczych. Cz. 1 // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 7-8

CHAŁAS Krystyna : Program wychowawczy szkoły : podstawa aksjologiczna i struktura budowy // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 13-19

CHAŁAS Krystyna : Program wychowawczy szkoły - elementy teorii i praktyki // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 4-13

CICHA Łucja : Uwierz w siebie : program wychowawczy // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 13

CZERPANIAK-WALCZAK Maria : Szkolny? Program? Wychowania? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 13-16

DĄBROWSKA-OŻÓG Lucyna : Opis systemu wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 10-12

DRAGON Dorota : Tworzenie programu wychowawczego dla klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 1-5

DROZD Ewa : Porozmawiajmy o naszej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 15-16 Warsztaty z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców przygotowujące do tworzenia programu wychowawczego.

DUDA Jerzy, PIELAK Krystyna : Diagnoza - elementem programu wychowawczego szkoły // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s. 14-15

DUDZIKOWA Maria : Aberracja optymistyczna "Szkolnego programu wychowania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 3-13

GĘBOŁYŚ Helena : Sejmik Wychowawczy : miejsce wychowania w reformowanej szkole // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 3, s. 23-24

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny // Wychowawca. - 2002, nr 10, s. 22-23

GWIZDEK Bożena, SOŁTYS Elżbieta : Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy // Remedium. - 2003, nr 5, s. 6-7

HAJDUK Maria : Program wychowawczy szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 34

HAJDUKIEWICZ Marianna : Edukacja regionalna i medialna : [o programie Młodzieżowych Działań Obywatelskich] // Wyzwania. - 1999, nr 9, s. 25

JANAS Agnieszka : O tworzeniu szkolnego programu wychowawczego słów kilka // Edukacja. - 2000, nr 4, dod. s. 18-21

JANKOWSKA Bożena : Program rozwoju szkoły oparty na dialogu // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 11-13 Tworzenie programu wychowawczego. Szkoła podstawowa.  

JASTRZĄB Jadwiga : Rola pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21  

JARMUŁA Alicja : Monitorowanie oddziaływań wychowawczych szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 7-10 Program wychowawczy dla gimnazjum.

JUŚKO Edmund : Kilka uwag o tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 64-65

KACZMAREK Elżbieta : Realizuję program "Nasze spotkania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 44-45

KORDZIŃSKI Jarosław : Prawa dziecka a wewnątrzszkolny system wychowania // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 7, 8,9,10

KOSIŃSKA Ewa : Szkolny program wychowawczy // Wychowawca. - 1999, nr 12, s. 20-21

KOSIŃSKA Ewa : Szkoła a wychowanie // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 40-41

KOSZEWSKA Katarzyna : Szkolny program wychowawczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 11-18

KRASOWSKA Anna, KRZYWONOS Halina, MATEJA Mieczysław : Program wychowawczy // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 23, s. 20

LEWANDOWSKA Elżbieta, KUROWICKA Anna, ZIARNIK Alicja : Jak tworzyć szkolny program wychowania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 8-9

ŁOBOCKI Mieczysław : O roli nauczycieli w realizacji szkolnego programu wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 9-11

MACYNA Krystyna : Program pracy wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 4, s. 17-20

MAŁUSZEK Mirosław : Program wychowawczy szkoły : (na przykładzie programu Szkoły Podstawowej nr 5 w Koninie) // Edukacja Medialne. - 2000, nr 3, s. 13-20

MAZUR Bogdan : Przez wychowanie do dobrej szkoły // Nowa Szkoła. - 1999, nr 2, s. 7-13

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole / oprac. Kazimierz Korab. - Warszawa : MEN, 1999. - (Biblioteczka Reformy ; Z. 13)

MISIORNA Jolanta : Kilka słów o konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 11-13

MISIORNA Jolanta : O konstruowaniu szkolnego programu wychowawczego // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 5, s. 7, 8-9

MISZTAL Marek : O klasowym programie wychowawczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 45-46

MOSZCZYŃSKA Urszula, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 20-26

NOGALSKA Maria, GODLEWSKA Anna : Program wychowawczy dla uczniów klas licealnych // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, dod. S. I-IV

ORZEŁ Danuta : Program wychowawczy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 1-2

PAWELSKI Leszek : Jak tworzyliśmy szkolny program wychowawczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 19-22

PIELACHOWSKI Józef : Jak porozumieć się w sprawie programu wychowawczego gimnazjum // Edukacja Medialna. - 1999, nr 3, s. 9-14

PIELACHOWSKI Józef : Wychowanie - jak je programować w szkole? // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 11-14

SŁAWIŃSKI Stanisław : Program wychowawczy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

SOŁTYS Elżbieta : Szkolne programy profilaktyczne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 5, s. 9
Planowanie i wdrażanie szkolnych programów wychowawczych.

SOWIŃSKI Andrzej J. : System wychowawczy szkoły. - 1-2 // Wychowawca. - 1999, nr 9, s. 16-18; nr 10, s. 10-12

STOKŁOSA Bogumiła : Ekologiczny model wychowania // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 3, s. 3-11

STRYKOWSKA Justyna: Wychowanie w zreformowanej szkole // Edukacja Medialna. - 1999. nr 1, s. 48-50

SZCZUREK Marian : Problemy uczniów a program wychowawczy szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 43-45

SZKOLNY program wychowania : projekt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 7-16

ŚWIĘCH Aneta : Program wychowawczy wspierający rodzinę // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 24-27  

TRUBISZ Alina, DMUCHOWSKA Ewa : Tworzenie programu wychowawczego szkoły // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 31-33

URBAŃSKI Waldemar : Program wychowawczy internatu // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 16-18

WIĘCKOWSKI Ryszard : Konstruowanie programu szkolnego // Życie Szkoły. - 2000, nr 7, s. 403-406

WLAZŁO Stefan : Jak widzę program wychowania w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 4, s. 31-33

ŻMUDA Monika : Tworzenie szkolnych programów profilaktycznych : bibliograficzne zestawienie tematyczne // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 24-25

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna