Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

SUBKULTURY, PODKULTURY I NIEFORMALNE GRUPY MŁODZIEŻOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 WYDAWNICTWA ZWARTE

DROGI samorealizacji młodzieży dorastającej / red. nauk. Leon Niebrzydowski. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1997

FATYGA Barbara : Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. - Warszawa : Wydaw. ISNS UW, 1999

FILIPIAK Marian : Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999

GAJEWSKI Mariusz, KOSIŃSKA Ewa : Sekty - religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : "Rubikon", 2000

JĘDRZEJOWSKI Marek : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999

JĘDRZEJOWSKI Marek : Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

MULLER Tadeusz : Młodzieżowe podkultury. - Warszawa : WP, 1987

PIOTROWSKI Przemysław : Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2003

PIOTROWSKI Przemysław : Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

PODKULTURY młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Wyd. 4 uzup.. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

TOKARSKI Stanisław : Orient i subkultury. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Temper, 1996

WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKI Jerzy : Między nadzieją a rozpaczą : rock, młodzież, społeczeństwo. - Warszawa : Instytut Kultury, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOCZAR Joanna : Techno - młodzież, czyli "all we need is fun" // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 4, s. 27-44
Świat wartości młodzieży subkultury techno.

BOGDANKO Anatol : Zainteresowania młodzieży satanizmem jako skrajny przejaw zachowań socjalnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 136-153

CZERNIAWSKA Mirosława : Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych : (na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

HOFFMANN Beata : Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 65-73
Subkultury, kontrkultury i masowe ruchy młodzieżowe

HOFFMANN Beata : Techno - subkultura smutku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 8-13
Młodzież i kultura techno

IWANEJKO Bernadeta : Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 8-12
Nt. dorastania młodzieży.

JANOWSKA Janina : Subkultury - norma czy symptom // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 1, s. 37-39

JANOWSKA Janina, ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Subkultury w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 22-23

JĘDRZEJEWSKI Marek : Media a subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 1-3

JĘDRZEJEWSKI Marek : "Drugie życie szkoły" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 19-24

JĘDRZEJEWSKI Marek : Od subkultur klasycznych do medialnych // Remedium. - 2002, nr 10, s. 1-3

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultura hip-hopu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 30-36

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 22-23
cyberpunk, cybermaniak, hacker

KARPIŃSKA Anna : Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6
Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem odmienności wynikającej z przynależności do subkultur młodzieżowych na sytuację szkolną uczniów.

KATULA Stanisław : Współczesne podkultury młodzieżowe : kontestacja czy przestępczość? // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 11-15
Relatywizm moralny i jego następstwa.

AWULA Stanisław : Współczesne podkultury młodzieżowe : kontestacja czy przestępczość? // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 11-15

KOZACZUK Franciszek : Rola agresji w zachowaniach skinhaedów // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 15-19

KRUPA Tomasz : Subkultury młodzieży // Przegląd Edukacyjny. - 2004, nr 3, s. 5-7

MIODEK Elżbieta : Graffiti we współczesnej kulturze językowej polskiej młodzieży // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 149-154
Historia graffiti. Graffiti jako komunikat językowy.

NAWALANY Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 25-31

NOWICKA Agnieszka : Chuligaństwo - agresja dla zabawy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64
Wpływ podkultur młodzieżowych.

OCHOCKI Marcin J. : Kosmologia subkultur i profilaktyki // Remedium. - 2004, nr 2, s. 1-3

PALĘCKA Alicja : Chłoną wszystko to, co popularne : subkultury młodzieżowe : [dresiarze] // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 19, s. 12

PALĘCKA Alicja : Hooligansi ze stadionów // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 16, s. 12

PALĘCKA Alicja : Nie taki diabeł straszny: subkultury młodzieżowe // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 13, s. 15
Szkoła wobec subkultur młodzieżowych. Czy subkultury są zjawiskiem negatywnym?

RODE Danuta : Podkultura uczniowska : formy i zakres // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 32-35

ROWIŃSKI Grzegorz : Nieformalne ruchy młodzieżowe // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 10/11, s. 23-26

RYK Andrzej : Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 26-29

SCHULZ Krystyna : Nieformalne grupy rówieśnicze // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 54-56

SIERAJEWSKI Tomasz : Moda na przemoc // Świat Problemów. - 1997, nr 11, s. 17-18
Subkultury przemocy (skini, punki) i mniej destrukcyjne grupy związane z muzyką techno czy rap są częścią młodzieżowego buntu. Nowym zjawiskiem jest rock chrześcijański.

SMYKOWSKI Błażej : O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 1, s. 189-198

SMYKOWSKI Błażej : Uczestnictwo w grupach negatywnych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 45-48

SOCHOCKI Marcin J. : Kosmologia subkultur i profilaktyki // Remedium. - 2004, nr 2, s. 1-3

TATAROWICZ Jan : Destrukcyjne grupy nieformalne w szkołach. Cz. 2 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 37-43
Uczestnictwo uczniów w dewiacyjnych grupach nieformalnych.

TATAROWICZ Jan : Grupy młodzieżowe niepożądane w szkole. Cz. 1 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 23-29
Styl bycia oraz wartości grup nieformalnych w szkole

TATAROWICZ Jan : Młodzieżowe podkultury niechciane w szkole : propozycja zajęć dramowych // Drama. - 2002/2003, z. 42, s. 5-8

TATAROWICZ Jan : O co chodzi młodzieżowym subkulturom? // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 38-42

TELICKI Marcin, TELICKA Justyna : Walka na rymy // Polonistyka. - 2004, nr 8, s. 43-45
Teksty piosenek hip-hopowych, ich język, ideologia

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28
Grupy nieformalne powstające w klasie szkolnej (gimnazjum) - analiza wychowawcza.

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna