Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

ADOPCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2005    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

KAMIŃSKA Urszula : Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. - S. 47-54 : Psychopedagogiczne i prawne aspekty rodziny adopcyjnej  

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Adopcja a rodzicielstwo biologiczne // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Rokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001  

ŁOPATKOWA Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Wyd. 2 popr. I uzup. - Warszawa : WSiP, 1980. - S. 214-223 : Rodziny zastępcze Również o adopcji.  

PEDAGOGIKA opiekuńcza dzieci i młodzieży : materiały bibliograficzne z lat 1945-1983 / pod red. Danuty Łukowian. - Poznań : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, 1984. - S. 90-92 : Rodzina adopcyjna  

RELACJA dorosły - dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [i in.]. - Warszawa : "Żak", 1999   SZYMBORSKA Alicja : Sieroctwo społeczne. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. - S. 160-180 : Drogi i sposoby rozwiązywania problemu sieroctwa społecznego w naszym kraju Rodziny adopcyjne, zastępcze, zaprzyjaźnione, domy rodzinne.  

TEORETYCZNE podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia do ćwiczeń z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej : (skrypt dla studentów III roku pedagogiki opiekuńczej studiów stacjonarnych i zaocznych) / pod red. Henryka Gąsiora i Anieli Winiarskiej. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. - S. 80-83 : Rodzina adopcyjna  

WAGNER Iwona : Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji : studium teoretyczno-badawcze. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1997. - S. 63-86 : Adopcja - jako instytucja społeczno-prawna kompensująca skutki sieroctwa  

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998. - S. 221-258 : Adopcja    

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARGIEŁOWSKA-GILLERT Karolina : Ich chińskie córki : [korespondencja z Pekinu] // Rzeczpospolita. - 2002, nr 182, s. A6
Adopcja chińskich dzieci do Stanów Zjednoczonych.  

BOBER Małgorzata : Jak adoptowane dziecko własnym się staje? // Wychowawca. - 2000, nr 6, s. 30-31  

BOCZEK Wanda : Moje doświadczenia z PRIDE // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 27-29  

CHRUSZCZ Romana : Kiedy adopcja jest jedynym wyjściem... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 16-18  

CIŻMOWSKA Jolanta : Pomoc rodzicom adopcyjnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 53  

CUDAK Henryk : O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 25-31  

DUDA Marian : System opieki nad dzieckiem w woj. krośnieńskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 22-24  

EUROPEJSKA Konwencja o przysposobieniu dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 99, poz. 1157  

FABJAŃSKI Marcin : Telefon od nieznajomej // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 237, dod. "Duży Format" nr 23 s. 18-21  

FURCZ Jolanta : Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 25-28  

GŁOWACKA Barbara : Zastępcze formy wychowania rodzinnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 17-21  

GRALAK Gabriela : Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 21-23  

GREMPKA Grzegorz : Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 19-28  

GREMPKA Grzegorz : Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 17-23  

GUTOWSKA Antonina : Dylematy adopcji // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 23-25  

HARĘZGA Marta : Edukacja do zastępczego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 200, nr 3, s. 15-16  

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA E. : Adopcja zagraniczna w świetle polskiego prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 5, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 66-71  

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA Elżbieta : Adopcja po nowelizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 20-26  

JABŁOŃSKA Bożena Elwira : Zastępcza opieka rodzinna w Łomżyńskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 35-38  

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 28-29  

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25  

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Preferują małe dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 28-30  

JAWORSKA Marta : Najważniejsze jest dobro dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 25-27  

JAWORSKA-MAJ H. : Sytuacja życiowa byłych wychowanków rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 2, s. 82-86  

KARCZMAREK Mirosław : Stan opieki nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13  

KALINOWSKI Marian : Adopcja - sens pojęcia // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 3, s. 25-26  

KALISZ Andrzej : Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 18-20  

KLOMINEK Wanda : Pro Familia realizuje program prawo dziecka do rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 10-13  

KNAP Jarosław : Targ dzieci // Wprost. - 2000, nr 44, s. 38-39
Nielegalne adopcje i przemyt dzieci na Zachód.  

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci cudzoziemskie w Domu im. Księdza Baudouina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 21-25  

KONWENCJA o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 39, poz. 448
Adopcja zagraniczna.  

KOTLARSKA Wiesława : Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 31-32  

KOWOLIK Piotr : Swoistość i specyfika pedagogiki opiekuńczej // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 11-33  

KOZUBAL Marek : Handel żywym towarem : adopcje zagraniczne // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 6, s. 5  

KRÓL Aleksandra : Pomoc Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego rodzinom zastępczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 22-25  

KRUPA Joanna : Anty rodzice // Wprost. - 2005, nr 20, s. [62]-[63], [65]
Adopcja dzieci przez pary homoseksualne.  

KUBIAK Jacek : Mózg jak akumulator : bogatsi mają inteligentniejsze dzieci // Polityka. - 1999, nr 44, s. 76  

KUNA Józefa, PAWELEC Marta : Adaptacja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 7-10  

KUŹLAN Iwona. : Rozmowy adopcyjne a mikrostruktura społeczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5, s. 25-30  

LASOK Maria, SACHA Danuta : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 34-36  

ŁABĄDŹ Andrzej : Przygotowanie rodziców zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 44-47  

ŁADYŻYŃSKA Grażyna, ŁADYŻYŃSKI Andrzej K.: Dzika adopcja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 12-16 Prawo adopcyjne.  

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : O tajemnicy adopcji // Problemy Rodziny. - 1996, nr 3, s. 17-23  

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Tajemnica adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27-30  

ŁADYŻYŃSKI Andrzej Krzysztof : Obraz adopcji w czasopismach polskich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [47]-52  

ŁAPECKA-KLUSEK C., ENDECKA A., BOKINIEC M. : Bezdzietne małżeństwa a adopcja // Problemy Rodziny. - 1991, nr 5, s. 32-37  

MAKOWSKA Jolanta : Z historii adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 42-44  

MERKEL Dorota : Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 17-20  

MK : Dziecięcy bank danych // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 2, s. 10  

OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci, sporządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 99, poz. 1158  

OWSIANY Ewa : Tyś do świata wrotami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 13-16  

PASSINI Barbara : Prorodzinny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 14-18  

PASSINI Barbara : Rozwiązywanie problemów sieroctwa przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 3, s. 107-112  

PASSINI Barbara : Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w powiecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 19-22  

PAWŁOWSKA R. : Nieudane adopcje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 121-123  

PECZYŃSKA Izabela : Adopcja w percepcji społecznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 2, s. [40]-42  

PIASTA W. : Problemy adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 363-365  

PIETKIEWICZ Barbara : Dzieci cudze, ale nasze // Polityka. - 1996, nr 39, s. 3-6, 8  

PIETKIEWICZ Barbara : Laleczka śpiewa szwedzkie piosenki // Polityka. - 2001, nr 13, s. 34-35
Adopcja polskich dzieci do Szwecji.  

PIETKIEWICZ Barbara : Prawdziwa twarz Kopciuszka // Polityka. - 2000, nr 41, s. 28-29, 31  

PODCZASKA Elżbieta : Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 31-32  

PODCZASKA Elżbieta : Z ziemi polskiej do szwedzkiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 33-34
Adopcje zagraniczne.  

POLKOWSKI Tomasz : PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-52  

POLKOWSKI Tomasz : Program PRIDE po czterech latach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 12-20  

PYTKA Lesław : Przystosowanie - nieprzystosowanie, w świetle teorii systemu autonomicznego M. Mazura // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 26-30  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 223, poz. 2266  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 57-61
Komentarz do rozporządzenia.  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 14, poz. 132  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 50, poz. 523  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 52-54  

RÓŻAŃSKA Maria, KRZANOWSKA Marzena : Wybrane problemy psychologiczne związane z adopcją // Psychoterapia. - 2002, nr 3, s. [27]-35  

RYCHTER Iwona : Prawda, która boli - ból, który leczy // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 18-19  

SEBESTA Antonina : Tajemnice adopcji - problem etyczny // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 20-22  

SEMPRICH Żaneta : Los nie zawsze szczęśliwy : adopcje zagraniczne // Rzeczpospolita. - 1998, nr 160, s. 15  

SIERANKIEWICZ Ewa : Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 9-12  

SMYRSKA Marta : Uproszczono, przyspieszono : jak Francuzi adoptowali polskie dzieci // Polityka. - 2001, nr 27, s. 78-79  

SOBCZYŃSKA Karolina : Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22  

STAŃCZAK-KURAŚ Małgorzata, RYCHTER Iwona : Adopcja i przemoc czyli co trzeba wiedzieć, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę adopcyjną // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 12-15  

STARĘGA Adrianna : Wielkie wyzwanie : adopcja dziecka wykorzystywanego seksualnie - porady dla rodziców // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 32-33  

STELMASZCZUK W. Z. : Współczesne problemy adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 7, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 114-117  

SZULC Anna : Ojciec u Salomona : spór o dziecko // Polityka. - 2002, nr 39, s. 84-85  

SURMIAK-DOMAŃSKA Katarzyna : Brat i siostra idą z nami przez życie // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 91, dod. s. 6-8
Rozdzielanie rodzeństwa podczas adopcji.  

SURMIAK-DOMAŃSKA Katarzyna : Wszystko o moich matkach // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 251, dod. "Duży Format" nr 42 s. 3-5  

SZYMAŃSKA K. : Postawy wychowawcze małżeństw zamierzających adoptować dziecko // Problemy Rodziny. - 1992, nr 2, s. 12-16  

SZYMAŃSKA K. : Problemy otwartości w rodzinie adopcyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie i Społeczeństwie" s. 74-79  

ŚLUBOWSKI Grzegorz : Sierota na sprzedaż : 100 tysięcy rosyjskich dzieci wywieziono nielegalnie za granicę po rozpadzie ZSRR : [korespondencja z Moskwy] // Wprost. - 2002, nr 26, s. 64-67  

TALKO Leszek K. : Cztery? : to zupełne szaleństwo! // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 298, dod. s. 12-18
Adopcja polskich dzieci przez małżeństwo z Francji.  

WIECHA Danuta : Działalność Stowarzyszenia "Pro Familia" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 40-41  

WAGNER Iwona : Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 12-15  

WALAT Tomasz : Mama tatą : [korespondencja ze Sztokholmu] // Polityka. - 2001, nr 33, s. 41-42  

WIELGUS Agnieszka : Wokół problematyki dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej : sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji : Kamień Śląski 15-18.04.2002 // Edukacja. - 2002, nr 2 dod. s. 28-29  

WIŚNIEWSKI Daniel : Adopcja - jawna czy tajna? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 5-7  

WÓJCIE Mirosław : Przyczyny wyrażania zgody na adopcję przez rodziców naturalnych (Psychologiczne i społeczno-prawne tło problemu w kontekście aktualnych warunków kulturowych i socjalno-bytowych) // Rocznik Pedagogiki Rodziny. - 1999, t. 2, s. 157-174  

ZIĘTEK Kornelia, RELIGIA Bożena : Przygotowanie do życia w rodzinach zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 47-50

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 22.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna