Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

IRENA JURGIELEWICZOWA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Bibliografia podmiotowa

WYDAWNICTWA ZWARTE

BYŁAM, byliśmy : wspomnienia. - Łódź : Wydawnictwo "Akapit Press", 1997

INNA? - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1979

JAK jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974

NIESPOKOJNE godziny. - Wyd. 4. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972
(także wyd. z roku 1964)

O CHŁOPCU, który szukał domu. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972
(także wyd. z roku 1959)

O CZTERECH warszawskich pstroczkach. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1956

STRATEGIA czekania. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982

TECHNIKA powieści Żeromskiego. - Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1929

TEN obcy. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1995
(także wyd. z lat: 1969, 1990)

WARSZAWA serce Polski. - Warszawa : Wydawnictwo "Światowid", 1948

WAŻNE i nieważne. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1971

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZĄSTKA całości / rozm. przepr. Zofia Gugulska-Stanecka // Guliwer. - 1997, nr 5, s. 25-28

CZY Zenek istniał naprawdę? // rozm. przepr. Grzegorz Leszczyński // Guliwer. - 1992, nr 2, s. 18-22

 

Bibliografia przedmiotowa

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

KULICZKOWSKA Krystyna : W szklanej kuli : szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970. - S. 170-175: Poważnie i z prostotą (Irena Jurgielewiczowa)

LITERATURA XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 261

ŁUGOWSKA Jolanta : "Inni" i "obcy" w powieściach dla młodzieży Ireny Jurgielewiczowej // W: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 175-184

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży: pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie: o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 3. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 449-452

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 BYŁAM, byliśmy. / oprac. red. // Guliwer. - 2003, nr 3, s. 89-90
Krótki życiorys Ireny Jurgielewiczowej.

CIRLIĆ Dorota Jovanka : Setne urodziny [Ireny Jurgielewiczowej] // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 98-99

GROCHOWSKA Magdalena : Przez obcy kraj // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 251, dodatek: Duży Format, nr 44, s. 22-23

KRAJEWSKA Anna Maria : Warszawa w twórczości Ireny Jurgielewiczowej // Guliwer. - 1997, nr 5, s. 22-24

KUNCEWICZ-DYGAŁA Danuta : "Zenek Wójcik przed sądem" : na podstawie powieści Ireny Jurgielewiczowej: "Ten obcy" // Drama. - 1994, z. 12, s. 15-16

KUSAK Iwona : Wielkie sprawy małych ludzi, czyli rzecz o konflikcie pokoleń w powieści "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej: [konspekt lekcji w bloku humanistycznym - klasa VI] // Drama. - 1999, z. 32, s. 23-24

ŁOJEWSKA Jadwiga : Zastosowanie wybranych metod aktywizujących w pracy z lekturą: Irena Jurgielewiczowa: "Ten obcy" // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 61-68

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Gdy dom jest źródłem cierpień. : na podstawie powieści Ireny Jurgielewiczowej : "Ten obcy" // Drama. - 1994, z. 12, s. 16-17

MIKOŁAJEWSKI Jarosław : Przygoda i skandal. O Irenie Jurgielewiczowej i jej najsłynniejszej powieści "Ten obcy" // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 40, dodatek: Książki, nr 2, s. II-III

RATYŃSKA Hanna : Setna rocznica urodzin Ireny Jurgielewiczowej // Wychowanie w przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 136-137

SZCZYGIEŁ Anna : Stare lektury - nowe tematy // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1994/1995, z. 4, s. 109-112
Propozycja nowej interpretacji lektur, między innymi "Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej.

WASZCZYŃSKI Cezary : Trzy zagadnienia psychologiczne w powieści "Ten obcy" // Guliwer. - 1997, nr 1, s. 8-12

ZAWOJSKA Katarzyna Dorota : "Ten obcy" i spółka - praca nad powieścią Ireny Jurgielewiczowej // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 48-51

 

Recenzja książki Ireny Jurgielewiczowej

BYŁAM, byliśmy : wspomnienia . - Łódź : Wydawnictwo Akapit Press, 1997
Rec. Grzegorz Leszczyński: Życie szersze od słowa // Nowe Książki. - 1997, nr 12, s. 38-39

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna