Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

SZKOŁA, NAUKA, NAUCZYCIELE W OCZEKIWANIACH RODZICÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze      

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DZIERZGOWSKA Irena : Rodzice w szkole. - Warszawa : Wydaw. CDN., 2001. - S. 42-51: Rozpoznawanie oczekiwań rodziców

KAZUBOWSKA Urszula : Współczesna polska szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza w okresie transformacji systemowej a oczekiwania dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli-wychowawców - rzeczywistość i tendencje rozwojowe // W: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych / red. Marian Ochmański. - Warszawa : Wydaw.Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1997. - S. 148-163

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BŁASZCZYK Klaudia : Między partycypacją a akomodacją : rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 24-26
Oczekiwania rodziców wobec szkoły.  

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Między szkołą a domem // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 13-17
Rola pedagoga szkolnego - oczekiwania rodziców.  

FERENZ Krystyna : Współczesne funkcje przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 243-250 Oczekiwania rodziców.  

GĘBORA Agnieszka : Potrzeby i oczekiwania rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 5, s. 21-23
Badania.  

GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW Małgorzata : Oczekiwania wychowawcze rodziców i nauczycieli wobec uczniów nauczania początkowego // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 92-98  

HADRIAN Helena : Oczekiwania rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 102-104 Wyniki ankiety.  

JANOWSKI Andrzej, URYGA Danuta : O zapotrzebowaniu na oświatę // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 74-84
Opinia społeczna na temat szkolnictwa, oczekiwania rodziców.  

KARPIŃSKA Czesława : Oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie edukacji seksualnej w szkole // Lider. - 1998, nr 9, s. 11-13  

KAWECKI Michał J. : Głos rodziców się liczy // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 26-28  

LIPSKA Regina : Zdrowie w szkole : oczekiwania rodziców // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 51-53  

MISIORNA Elżbieta, MISIAREK Stefania : Rodzice jako partnerzy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 14-20
Współpraca rodziców ze szkołą oraz wzajemne oczekiwania.  

RÓŻAŃSKI Paweł : Pływanie korekcyjne a oczekiwania rodziców // Lider. - 1997, nr 10, s. 22-23  

RUBCZEWSKA Irena Anna : Współpraca nauczycieli z rodzicami // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 14-16
Współpraca rodziców ze szkołą oraz wzajemne oczekiwania.  

WARCHOŁ Regina : Szkoła w oczach dziecka i jego rodziców // Życie Szkoły. - 1995, nr 3, s. 131-134  

WŁODARCZYK Ewa : Jak cię widzą... // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 22, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. I, III

   

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna