Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

WYPOWIADANIE SIĘ I KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZYCH POSTAW
POPRZEZ PANTOMIMĘ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2005    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

LEWANDOWSKA-KIDOŃ Teresa : Drama w kształceniu pedagogicznym. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 48-52: Techniki dramy w edukacji
Charakterystyka pantomimy jako jednej z technik dramy.  

PANKOWSKA Krystyna : Pedagogika dramy : teoria i praktyka. - Warszawa : "Żak", 2000. - S. 239-244: Język ciała  

UROCZYSTOŚCI szkolne : (apele, konkursy, pantomima, teatr) : w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000    

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

RUCIŃSKA Hanna : Pantomima o tematyce antynikotynowej dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 5-6  

FRANKOWSKA Henryka : Jasełkowa pantomima // Wychowawca. - 2002, nr 12, s. 22-28  

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota : Jesienna etiuda : próba pantomimy // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 10  

COMBRZYŃSKA-NOGALA Dorota, JASTRZĘBOWSKA Elżbieta : Wyrażanie ekspresji za pomocą ciała // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 9-10  

GANCARZ Bożena : Co ci mówi moja twarz i moje gesty? // Drama. - 2001, z. 37, s. 19-20  

GANCARZ Bożena : Wycieczka do lasu // Drama. - 1998, z. 25, s. 13-14
Zabawy ruchowe, pantomima.  

GRYNIENKO Elżbieta : Baśnie w karnawale // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s. 539-541
Techniki dramy.  

JAGOSZEWSKA Krystyna : W jaki sposób wspieram uczniów w trudnej sztuce czytania // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 26-31  

KLICH Emmanuela : Wywiad : ilustracja pantomimiczna // Katecheta. - 1999, nr 6, s. 32-33  

ŁUKASIEWICZ-POSYNIAK Agnieszka : Decroux - mim cielesny // Dialog. - 1999, nr 2, s. 153-158  

MACIEJEK Alicja : Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego : (konspekty zajęć) // Biblioteka w Szkole. - 1997, [nr] 3, s. 6-11  

MASZCZYŃSKA-GÓRA G. : Baśnie, to nie tylko radość czytania // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1981/1982, z. 3, s. 110-120
Kształtowanie postawy twórczej poprzez pantomimę.  

MICHALSKI Zenon : Spotkanie z żoną modną w teatrze i w życiu. Propozycja lekcji w klasie VII // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/1998, z. 6, s. 29-30
Scenka pantomimiczna.  

NIEDZIAŁKOWSKI Stefan : Świat mimu. - Warszawa : WSiP, 1998. - Rec: Piwkowska Anna // Nowe Książki. - 1998, nr 8, s. 59  

REMBOWSKA Aleksandra : Unieść ciężar duszy // Teatr. - 1995, nr 2, s. 18-19
Pantomima klasyczna Marcelego Marceau.  

REY Krystyna : "Bez pracy nie ma kołaczy" - inscenizacja pantomimiczna opowiadania opartego na motywach bajki "Mrówka i Pasikonik" La Fontaine'a // Drama. - 1998, z. 26, s. 14-17  

SCENARIUSZ pantomimy na zakończenie roku szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 4, s. 29-30  

SŁOWIK L. : Marzenia w wypowiedziach i pracach dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 6, s. 366-367
Wypowiadanie się w formie pantomimy.  

STANKOWSKA Anna : Lekcja wf w klasie III // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 377-378 Pantomimiczne formy ekspresji ruchowej.  

SUWALSKA Elżbieta : Inscenizacja pantomimiczna baśni Anny Świrczyńskiej pt. "Jaś i Małgosia" // Drama. - 1996, wydanie specjalne, s. 16-17  

SUWALSKA Elżbieta : Zwierzęta leśne zimą // Drama. - 1996, wydanie specjalne, s. 26-27
Ćwiczenia dramowe - inscenizacja pantomimiczna.  

THIEME Barbara : Drama na lekcjach języka polskiego // Wychowawca. - 1997, nr 9, s. 12-14
Wyrażanie się ciałem.  

ZIELIŃSKA Hanna : List, niedokończone zdania : ilustracja pantomimiczna, podróż w wyobraźni, list, artykuł prasowy // Katecheta. - 1999, nr 6, s. 35-37

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna