Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

DZIECKO SZCZĘŚLIWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CZAPIŃSKI Janusz : Psychologia szczęścia : przegląd badań i zarys teorii cebulowej. - Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1994. - ISBN 83-85512-18-7

EICHELBERGER Wojciech : Jak wychować szczęśliwe dzieci : Wojciech Eichelberger w rozmowie z Anną Mieszczanek. - Warszawa : INTRA, 1994. - ISBN 83-900604-0-X

FABER Adele, MAZLISH Elanie : Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci : twoja droga do szczęśliwej rodziny. - Wyd. 3. - Poznań : Media Rodzina, 1998. - ISBN 83-85594-12-4

IZDEBSKA Helena : Szczęście dziecka. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Inst.. Wydaw. Związków Zawodowych, 1988. - ISBN 83-202-0556-5

JESSEL Camilla : Szczęście we troje : rozwój dziecka : przewodnik dla rodziców. - Warszawa : Agencja Wydaw. Jacek Santorski & CO, 1993. - ISBN 83-85386-36-X

RIMM Sylwia : Mądre wychowanie : jak wychować szczęśliwe dziecko, które bez trudu poradzi sobie w szkole i w życiu. - Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 1999. - ISBN 83-87505-27-7

TATARKIEWICZ Władysław : O szczęściu. - Wyd. 8. - Warszawa : PWN, 1985. - ISBN 83-01-00114-3

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARENDARSKA Agnieszka : Być dobrym rodzicem... // Niebieska Linia. - 2000, nr 5, s. 8-11

BEMBENIK Danuta : Walka a poczucie szczęścia // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 20-22
Warunki szczęśliwego dzieciństwa.

BEREDA Ewa : Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 125-128

BULEWICZ Katarzyna : Szczęśliwe, kolorowe dzieciństwo // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 10, s. 7-11

CAMPBELL Ross : Czy umiemy kochać dzieci. Cz. [1] / rozm. przepr. Irena Koźmińska // Niebieska Linia. - 2001, nr 5, s. 15-17

CAMPBELL Ross : Czy umiemy kochać dzieci. Cz. 2 / rozm. przepr. Irena Koźmińska // Niebieska Linia. - 2001, nr 6, s. 16-18

CHMIELEWSKA Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 17-19

CHMIELEWSKI Jacek : Wychowanie do szczęścia // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 2-5

CZAKON Wacław : Akademia Młodzieżowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s. 25-27
Rozm. z... prezesem Fundacji ,,Szczęśliwe Dzieciństwo'' zajmującej się grupą zaniedbanych wychowawczo dzieci przepr. Iza Kujawska.

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : W poszukiwaniu szczęśliwszego życia // Remedium. - 2004, nr 12, s. 22-23

CZAPIŃSKI Janusz : Całe szczęście // Charaktery. - 2003, nr 3, s. 8-15
Różne koncepcje szczęścia.

CZAPIŃSKI Janusz : Cebula szczęścia // Charaktery. - 1997, nr 11, s. 12-17

CZAPIŃSKI Janusz : Osobowość szczęśliwego człowieka // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 25-26

CZAPIŃSKI Janusz : Szczęśliwym chce się bardziej // Charaktery. - 2004, nr 8, s. 44-46

DZIEWIECKI Marek : Iluzja łatwego szczęścia // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 12-14

 EUROPEJSKA Karta Praw i Obowiązków Rodziców // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s. 26

GAŃKO-KARWOWSKA Mariola : Dialog edukacyjny // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 4-5

JANIUKOWICZ Maria : Miłość mądra i niemądra // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 28-29

KACZMAREK Alicja : Wychowanie bez porażek // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 1, s. 20

KALUTA Krzysztof : Planowane szczęście // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 31

KARWATOWSKA Małgorzata : Konceptualizacja szczęścia w wypowiedziach jedenastolatków // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 79-87
Scenariusz lekcji poświęconej pojmowaniu szczęścia.

KAWALEC Joanna : Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukscesu // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 57-65

KOSMALA Joanna : Duchowe wsparcie // Charaktery. - 2004, nr 6, s. 22-23

ŁOZIŃSKA Stanisława : Dobro, to mądra sprawa // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 3-6

MARZEC Helena : Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzieciństwo // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. [33]-36

MIEŚCICKA-MELIBRUDA Lidia : Najpierwsza miłość // Charaktery. - 1997, nr 4, s. 23
Miłość rodzicielska.

NALASKOWSKI Stanisław : Przeciw tzw. ,,nowoczesnemu" wychowaniu // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 10-14

PŁATEK Monika : Kochać nie znaczy mieć // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 6-8
Rys historyczny miłości rodzicielskiej.

PRAJSNER Mira : W poszukiwaniu szczęścia // Remedium. - 2000, nr 7/8, s. 15-17

PYZIK Julian : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 1997, nr 11, s. 12-14

SAWICKA Anna : Czy celem wychowania może być szczęście człowieka? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 1, s. 18-23

SMOLIŃSKA Barbara : Rozmowa o dobrych rodzicach // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 17-19

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Trud dialogu : atmosfera życia rodzinnego // Wychowawca. - 2000, nr 11, s. 9-11

WATSON David : Co nam stroi nastroje / rozm. przepr. Angelika Kleszczewska, Rafał Albiński // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 23-24

WOJCIECHOWSKA Anna : Cztery modele wychowania : który wybrać? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 10-16

WOLNY Joanna : Rola rodziców w zabawie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 61-64

ŻYWCZOK Alicja : Afirmacja życia - dobro moralne i wartość wychowawcza // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [8]-15
Cele pedagogiki radości.

ŻYWCZOK Alicja : O wychowaniu szczęśliwego człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 1, s. 17-21

ŻYWCZOK Alicja : Radość życia kategoria pedagogiczna // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 36-40

ŻYWCZOK Alicja : Rodzinne wychowanie do radości życia // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. [18]-21
Czynniki, od których zależy szczęście dziecka w rodzinie.

ŻYWCZOK Alicja : Rodzinne wychowanie do radości życia // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. [18]-21

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna