Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BATOROWSKA Hanna, KAMIEŃSKA-CZUBAŁA Barbara : Szkolne Centrum Informacji. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002. - ISBN 83-7629-102-9

BIBLIOTEKA wobec nowych zadań / red. Ewa Głowacka. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika, 2004. - ISBN 83-231-1726-8

BORYCZKA Bożena : Praktycznyprzewodnik po Internecie : dla bibliotekarzy. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2003. - ISBN 83-89073-35-8

BRADY Regina, FORREST Edward, MIZERSKI Richard : Marketing w Internecie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - ISBN 83-208-1370-8

DOBROWOLSKI Zdzisław, FRANKE Jerzy : W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. - ISBN 83-87629-38-3

DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2001. - ISBN 83-87629-67-7

"NAUCZANIE ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / red. Hanna Batorowska. - Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002. - ISBN 83-7629-101-0

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTCZAK Mariola : Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 11-13

BATOROWSKA Hanna : Centrum informacji multimedialnej i internetowej w nowoczesnej szkole // Konspekt [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Stanisław Skórka. - Czasopismo elektroniczne. - Nr 10/2002. - Kraków : Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Tryb dostępu: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/10/bator10.html. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1509-6726
O programie Interkl@sa mającego na celu przygotowanie uczniów i nauczycieli do swobodnego i twórczego posługiwania się komputerem i Internetem.

BATOROWSKA Hanna : Centrum informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 6-10

BERNACZYK Leszek : Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 2-6

BORYCZKA Bożena : Szkolnecentrum informacyjne - teoria i rzeczywistość // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2002 czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002 - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/35/boryczka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
Ankieta diagnozująca stopień przygotowania bibliotek szkolnych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w województwie mazowieckim.  

GŁOMSKA Janina : Reforma edukacyjna w bibliotece szkolnej // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 8, s.50-53, bibliogr.  

GROMADZKA Elżbieta : Komputeryzacja bibliotek szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 15-16  

HOLSTEIN-BECK Maria : Jak być menedżerem? - Warszawa : Wydaw. Centrum Informacji Menedżera, 1995. - Rec: Kowalski Tadeusz // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 8/9, s. 51

KAWOŃCZYK Ewa : Bariery przy tworzeniu szkolnego centrum informacji : refleksje dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 9-10, bibliogr.  

KRAWCZUK Anna, BABICZ Zdzisław : Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 4-5  

KUCHARSKA Krystyna : Projekt Centrum Informacji w Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 56-60, bibliogr.
Projekt organizacji biblioteki szkolnej jako centrum informacji.  

ŁAWRYNOWICZ Roman: Na pewno w tę stronę // Bibliotekarz. - 2001, [nr] 1, s. 2-6  

MAKUCH Alicja, SOŁTAN Ewa : Biblioteka przyszłości : w liceum profilowanym // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 36, s. 6  

MROCZKOWSKA Małgorzata : Komputeryzacja biblioteki szkolnej : argumenty, propozycja harmonogramu działań // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 24-27  

NAJDUCH Ewa, PAŁYSIAK Urszula : Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły // Bibliotekarz. - 2002, nr 6, s. 11-14  

SAWICKA Anna, BERDYŃSKA Beata : Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 56-57, bibliogr.
O stworzeniu skomputeryzowanej, multimedialnej biblioteki szkolnej.  

SMĘDA Ewa : Szkolna biblioteka multimedialna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 28  

SOLECKA-KOPLIN Małgorzata : Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcania biblioteki w szkolne centrum informacji // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 1-6, bibliogr.  

SOWIŃSKA Bożena : Biblioteka czy centrum informacji medialnej // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 12-15, bibliogr.
Łączenie informacji multimedialnych i Internetowych z tradycyjnymi w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Projekt multimedialnego centrum informacji.  

SOWIŃSKA Bożena : Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 6, s. 8-10, bibliogr.  

SZAFIŃSKA-CHADAŁA Marzena : Biblioteka szkolna jako centrum informacyjne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 10-11 

SZCZEPAŃSKA B. : Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002 - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
O specjalistach zajmujących się wyszukiwaniem informacji.

ŚWIĘCICKI Krzysztof : Edukacja dla Społeczeństwa Informacji // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s.13-16  

TOMCZYK-CHURSKA Anna : Metody pracy w centrum multimedialnym na przykładzie Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 6-9  

ZAWIŚLAK Halina : Szkolne Centrum Multimedialne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 2, s. 16  

ŻOŁĄDEK Grażyna : Dwa w jednym : bibliotekarz w szkolnym centrum informacji // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 49, s. 6

 
   

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna