Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANTAS Jolanta : O kłamstwie i kłamaniu : studium semantyczno-pragmatyczne. - Kraków : Universitas, 1999. - S 279-311: Znaki i oznaki kłamania : z punktu widzenia komunikacji niewerbalnej. - ISBN 83-7052-8651-1

DOMACHOWSKI Waldemar : Przewodnik po psychologii społecznej. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - ISBN 83-01-12541-1

EISLER-MERTZ Christiane : Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty. - Wrocław : "Astrum", 1999. - ISBN 83-7249-024-4

LEARY Mark : Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji. - Gdańsk : GWP, 1999. - ISBN 83-85416-92-7

PERLIN Jacek, SZCZEPANKOWSKI Bogdan : Polski język migowy : opis lingwistyczny. Warszawa : WSiP, 1992. - ISBN 83-02-04773-2

 PSYCHOLOGIA społeczna w relacji ja - inni / red. Serge Moscovici. - Warszawa : WSiP, 1998. - ISBN 03-02-06996-5

SIKORSKI Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2002. - ISBN 83-7308-117-8

SOBCZAK-MATYSIAK Janina : Psychologia kontaktu z klientem. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 1998. - S 16-26: Komunikacja niewerbalna (język ciała) i komunikacja werbalna. - ISBN 83-7205-024-4

THIEL Erhard : Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów. - Wyd. 2. - Wrocław : "Astrum", 1994. - ISBN 83-86385-89-8

WARRICK Anne : Porozumiewanie się bez słów : komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się "Mówić bez słów" 1999. - ISBN 83-912671-0-5

WOŁOWIK Wadim : Język ciała : międzynarodowy : [atlas III]. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. - ISBN 83-85441-99-9

WOŁOWIK Wadim : Język ciała : międzynarodowy : [atlas III]. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. - ISBN 83-85441-99-9

WOŁOWIK Wadim : Język ciała : pomoc dla pracowników organów ochrony, prawa i porządku : [atlas IV]. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. - ISBN 83-7249-024-4

WOŁOWIK Wadim : Język ciała : w biznesie, polityce i życiu publicznym : [atlas I]. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. - ISBN 83-85441-97-2

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARTCZAK Iwona : Komunikacja niewerbalna : wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 9, s. 22  

BIELICKA Ewa : Znaczenie metod aktywizacji oraz komunikacji niewerbalnej w katechezie dzieci niedosłyszących // Katecheta. - 2001, nr 4, s. 43-45  

BRZEZIŃSKA Agnieszka : Mowa ciała // Drama. - 2001, z. 39, s. 16-19  

DOBRZAŃSKA Anna : Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie integracji europejskiej poprzez twórcze rozwiązanie problemów i zadań // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 36-39  

DOMACHOWSKI W. : Poza twarzą, poza gestem // Charaktery. - 1999, nr 1, s. 12-18  

DUDKIEWICZ Krystyna : "Mowa ciała" poprzez taniec // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 342-344  

DYDUCH Barbara : Obraz jako przekaz w kształceniu polonistycznym // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 2, s. 25-32  

DYMEK Marzena : Komunikacja niewerbalna też ważna // Nowa Szkoła. - 1996, nr 3, s. 20-23  

GAJDA Anna : Gesty liturgiczne wyrazem naszej wiary i miłości do Boga // Katecheta. - 1999, nr 9, s. 45-47  

GANCARZ Bożena : Co ci mówi moja twarz i moje gesty? // Drama. - 2001, z. 37, s. 19-20  

GARSTKA Włodzimierz : Komunikacja niewerbalna terapeutyczna rola nauczyciela // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 483-486  

GROCHOWALSKA Magalena : Zachowania niewerbalne a komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. - 1996, nr 3/4, s. 18-22  

GROCHOWALSKA Magdalena : Aktywność językowa a niewerbalne komunikowanie się dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 334-339  

GROCHOWALSKA Magdalena : Komunikowanie się dzieci w zabawie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s.323-328  

GRYNIENKO Elżbieta : Baśnie w karnawale // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s. 539-541  

JANDA-DĘBEK Bożena : Mowa dotyku // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 32-33  

JANUKOWICZ Maria : Z tajemnic mowy ciała // Wychowawca. - 1998, nr 9, s.22-23  

JEZIERSKI Ryszard, LEWANDOWSKI Marek : Gesty i znaki : sposób skutecznej komunikacji w szkolnym wychowaniu fizycznym // Lider. - 1998, nr 4, s.21-22  

JĘDRUSZCZAK M. : Mowa sytuacyjna i mowa gestów a wzbogacanie słownictwa uczniów // Życie Szkoły. - 1992, nr 4, s. 205-211  

KACZMAREK Longina : W jakim zakresie media wpływają na kształt edukacji XXI wieku? // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 55-56  

KOMUNIKACJA interpersonalna : podstawowe pojęcia, bariery komunikacyjne, język ciała // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 9-11  

KOSTKA Monika : Funkcje i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie edukacji // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 9, s. 16-18  

KOZŁOWSKI Waldemar : Komunikowanie uczuć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 105-108  

LECHOWICZ Anna : 10 [dziesięć] lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 120-123  

ŁOMIŃSKA Bogusława : Negocjacje w pracy wychowawczej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 39-41  

MACIEJEWSKI Zbigniew Paweł : Jak wykorzystywać język niewerbalny w utrzymaniu porządku na lekcji? // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 53-59  

MELLIBRUDA Leszek : Komunikacja interpersonalna : ukryty język czyli komunikacja niewerbalna // Remedium. - 1998, nr 12, s. 6-9  

MUCHA Paulina : Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 21-23  

NIEMYJSKA Ewa : Uczę rodziców, jak porozumiewać się z dziećmi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 38-39  

OLESIAK Zofia : Więcej niż mówię // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 63-67
Przekład obrazu literackiego na wypowiedź plastyczną, ruchową i dźwiękową.  

RĘBIŚ Zbigniew : Komunikacja niewerbalna w szkole // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1998, nr 5, s. 277-278  

ROSA-CHŁOBOWSKA Renata : Co w sercu, to na języku // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 1, s. 48  

RZEŹNICKA-KRUPA Jolanta : Manualne i graficzne systemy wspomagające komunikację i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 80-86  

SIEDLECKA Małgorzata : Komunikacja niewerbalna - bibliografia w wyborze : (druki zwarte) // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 23-24  

SOSNOWSKA Wioletta : Wykorzystanie gestu w nauczaniu języków obcych //  Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s.45-49  

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Fenomen mowy ciała // Nowe w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-19  

TWARDOWSKI Andrzej : Mowa ciała // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 13, dod. Głos Dyrektora Menedżera s.(VI)-(VII)  

URBAŃSKA Elżbieta : Niewerbalne formy psychoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 25-27  

WERBIŃSKA Elżbieta : Poezja podwórka // Polonistyka. - 2004, nr 2, s. 34(98)-36(100)  

WIELGUS Agnieszka : Charakterystyka komunikacji niewerbalnej // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 2, s. 113-125  

WIELGUS Agnieszka : Czym jest komunikacja niewerbalna // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 4, s. 32-43  

WIELGUS Agnieszka : Komunikacja niewerbalna u alkoholików // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 5, s. 3-6  

WIĘCKOWSKI Ryszard : Komunikacja werbalna i niewerbalna nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 34-36  

WIĘCKOWSKI Ryszard : Komunikacja werbalna i niewerbalna nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 34-36  

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogiczne i terapetyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 131-133  

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 243-245  

   

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna