Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

MOTYW DOMU W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BACHELARD Gaston : Wyobraźnia poetycka : wybór pism / przeł. Henryk Chudak, Anna Tatarkiewicz. - S. 301-330 : Dom rodzinny i dom oniryczny

BENEDYKTOWICZ Danuta, BENEDYKTOWICZ Zbigniew : Dom w tradycji ludowej. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

CZERMIŃSKA Małgorzata : Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie // W: Przestrzeń i literatura : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopiń-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978. - S. 229-252

DOM we współczesnej Polsce : szkice / pod red. Piotra Łukasiewicza i Andrzeja Sicińskiego. - Wrocław : "Wiedza o Kulturze", 1992

DZIUROWA Krystyna : Literatura w motywach : Poradnik Licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

PRZESTRZEŃ i literatura : studia / pod red. ruchała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALUCH Alicja : Obraz domu w najnowszej poezji polskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 1, s. 12-17

BOROSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84
Stereotyp domu w kanonie lektur dla szkoły podstawowej.

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32
Wizerunek domu i kategoria rodzinności w literaturze Czesława Miłosza.

BRZÓSTOWICZ Monika : Temat : Rodzina // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208

BRZÓSTOWICZ Monika : "W sześcioletnim planie trzeba szczęśliwych ro­dzin" : o wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 3, s. 45-68

CHAŁOŃSKA Joanna : Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, z. 1, s.44-58

CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 1, s. 17-22

FEDOROWICZ Agnieszka : Dom, rodzina : motyw numeru // Cogito. - 2002, nr 15, s. 27-33
Wpływ domu rodzinnego na jednostkę - ujęcie tematu na maturze.

FILEK Jacek : Dom Tischnera // Znak. - 2004, nr 5, s. 69-76
Motyw domu w twórczości filozoficznej.

GÓRSKA B. : Jeżeli nie "Nad Niemnem" - to co zamiast? // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-231
Dom i rodzina w powieści E.Orzeszkowej

HERNASOWA M. : Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218

KSIAŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Dom - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/97, z. 1, s.47-57

LEGŻYŃSKA Anna : Dom w kulturze // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202

LEGEŻYŃSKA Anna : Dom w poezji // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414

LEGEŻYŃSKA Anna : Edukacja polonistyczna wobec historii literatury // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346
Dom symbolem dziedzictwa tradycji i kultury.

MOTWICKA D. : U Borejków i nie tylko tam // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226
W art. o lekcjach nt. domu rodzinnego na podstawie utworów: "Nasza szkapa" M. Konopnickiej, "Kwiat kalafiora" M. Musierowicz, "Ania z Zielonego Wzgórza" L. Montgomery.

ORGANOWSKA Elżbieta : Mój i nasz dom - na podstawie "Pieśni o domu" M. Konopnickiej // Drama. - 1999, z. 29, s. 25-26

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.06.2005


© Biblioteka Pedagogiczna