Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

SATYSFAKCJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW
POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO I DOMÓW DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAMIEŃSKA Urszula : Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2002. - S.100-111 : Nauczyciel wychowawca jako animator działalności opiekuńczo-wychowawczej

KRUPIŃSKI Alfred : Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. - Warszawa : WSiP,1990

MODEL nauczyciela - wychowawcy w zintegrowanej Europie : materiały z konferencji. / pod red. Sylwii Batory i Danuty Marzec. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1994/95. - S. 167-227 : Współczesny opiekun - wychowawca w placówkach opiekuńczych

ORGANIZACJA i kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą / pod red. Danuty Marzec i Jerzego Stochmiałka. - Częstochowa : Wydaw. WSP, 1991

PEDAGOGIKA opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk, 1998. - S. 157-163 : Socha-Kołodziej Krystyna : Próba określenia modelu pedagoga - wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

PRZYGOTOWANIE pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej / red. Danuta Marzec, Jerzy Stochmiałek. - Częstochowa, 1993

SOWISŁO Maryla : Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001

WPROWADZENIE do metodyki opieki i wychowania w domu dziecka / red. Z. Dąbrowski. - Warszawa ; Łódź, 1985

ZASTEMPOWSKI Jerzy : Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka. - Bydgoszcz, 1990

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DEPTAŁA Maria : Nawiązywanie bliskiego kontaktu z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 22-25

GŁOSKI Zbigniew : Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 60-61

SUMIENNY Beata : Planowanie sytuacji życiowej wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 29-31

KAMIEŃSKA Dorota : O przyjaźni z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 30-33

KOWAL Stanisław : Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 101-105
Praca wychowawcy. Analiza transakcyjna.

MARCINKOWSKA Mariola : Odbudowywanie więzi drogą do sukcesu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 38-40
Indywidualna praca wychowawcy i opiekuna prawnego w domu dziecka.

MICHNIK Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 31-34

PERZANOWSKI Tadeusz : Praca z personelem domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 32-33

PINDERA Michał, WOJCIECHOWSKI Jerzy : Nauczyciel - wychowawca według Janusza Korczaka. - Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 23-30

POCHOPIEŃ Anna : Pracownik socjalny w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 48-51
Główne zadania i obowiązki pracownika socjalnego w domu dziecka.

PRÓCHNIAK Piotr : Ryzyko kariery zawodowej pedagoga : organizacja afektywna osobistych znaczeń // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 39-47
Psychologiczna analiza zagrożeń związanych z wyborem i przebiegiem kariery zawodowej - badania.

URBACZEWSKI M. : Kryteria oceny pracy wychowawcy - nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 18-21

WIŚNIEWSKI W. : Satysfakcja zawodowa nauczycieli - analiza porównawcza // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 3, s. 85-100
Omówienie wyników badań.

USTRZYCKA Agnieszka : Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka. - Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 45-48

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna