Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

JAN PAWEŁ II
(KAROL WOJTYŁA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

DUCHA nie gaście : Jan Paweł II w Polsce (1-9.06.1991) : [IV pielgrzymka do Polski]. - Paryż : Editions Dembiński, 1991
Zawiera homilie i przemówienia Ojca Świętego.

ELEMENTARZ etyczny. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999
(także wyd. z roku 1983)

JAN Paweł II w Indiach (31.01-11.02.1986) : homilie i przemówienia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1990

MYŚLĄC ojczyzna.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1983

NAUCZANIE społeczne. T. 3. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1980

NAUCZANIE społeczne. T. 4. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1981

NAUCZANIE społeczne. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984

NAUCZANIE społeczne ; Trzecia pielgrzymka do Polski 8-14 czerwca 1987. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988

OSOBA a miłość. - Lublin : Instytut Wydawniczy "Daimonion", 1991

PAMIĘĆ i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2005

POEZJE wybrane. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1997
(także wyd. z lat: 1983, 1987)

PRZEKROCZYĆ próg nadziei. - Lublin : Wydawnictwo Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego, 1994

SONETY: magnificat. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1995

TRYPTYK rzymski: medytacje. - Kraków : Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, 2003

WSTAŃCIE, chodźmy!. - Kraków : Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

LIST do kobiet // Wysokie Obcasy. - 2005, nr 14, s. 16-19

O GODNOŚCI i powołaniu kobiety // Wysokie Obcasy. - 2005, nr 14, s. 20-21

TESTAMENT // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 24

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILICKI Tomasz : Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II - na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2000

CHROSTOWSKI Waldemar : Papież - pielgrzym : Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata. - Warszawa : Redakcja Przeglądu Powszechnego, 1988

FILOZOFIA i myśl społeczna Jana Pawła II / red. Krystyna Adamus - Darczewska [i inni]. - Warszawa : PWN, 1983

GUZ Eugeniusz : Strzały na placu Świętego Piotra. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987
Dotyczy zamachu na Jana Pawła II - 13 maja 1981 roku.

KAROLAK Tadeusz : John Paul II the Pope from Poland. - Wyd. 2. - Warsaw : Interpress Publishers, 1979

KOŁODZIEJCZYK Kazimierz : Etyka społeczna Karola Wojtyły. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000

LEBIODA Dariusz Tomasz : Tajemnice życia Karola Wojtyły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo "Somix", 1991

MALIŃSKI Mieczysław: Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1983. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1987

MALIŃSKI Mieczysław : Przewodnik po życiu Karola Wojtyły. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 1997

MŁODZIEŃCZE lata Karola Wojtyły : wspomnienia / red. Juliusz Kydryński. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1990

MÓWIĄ o Was i dla Was: trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / red. Stanisław Więckowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Pelikan", 1988

OBECNOŚĆ: Karol Wojtyła w KUL / red. Maria Filipiak, Andrzej Szóstek - Mic. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 1989

POKÓJ tobie Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: homilie i przemówienia / oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1984

PRZEPOWIEDNIE o papieżu Polaku Janie Pawle II / zebrał i oprac. Marian Ciaciuch. - Bydgoszcz : Wydawnictwo "Arcanum", 1990

ROULETTE Christian: Jan Paul II - Antonow - Agca. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

ROŻEK Michał, BUJAK Adam : Wojtyła. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997

SMASZCZ Waldemar : Słowo poetyckie Karola Wojtyły. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1998

SZCZĘSNY Jerzy, SMOLEŃSKI Paweł : Jestem z Wami: III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 8-14 czerwca 1987. - Warszawa : Wydawnictwo "Omnipress", [1987]

SZCZYPKA Józef : Jan Paweł II - rodowód. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1989

TANALSKI Dionizy : Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986

TWÓRCZOŚĆ Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / red. Zbigniew Władysław Solski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998

ZABIĆ tego Polaka. - Warszawa : ROK Corporation, 1991
Z uwagi na bezpieczeństwo autora wydawca nie ujawnia jego nazwiska.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZYŃSKI Jerzy: Cud jest możliwy // Polityka. - 2005, nr 14, s. 4
Autor udowadnia, że wybór Karola Wojtyły na papieża był cudem.

BARTOSZKO Maria [i inni] : Piszemy prosto z Rzymu // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 5-6
Pogrzeb papieża - Jana Pawła II.

BIELECKI Tomasz : Mówią o cudach Jana Pawła II // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 1

BIELECKI Tomasz : Santo subito! // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 1
Pogrzeb Ojca Świętego - Jana Pawła II.

BIELECKI Tomasz : Święty pośpiech // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 85, s. 1
Mowa o przyspieszonej beatyfikacji Jana Pawła II.

BIELECKI Tomasz : Znak pokoju // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 3
Pogrzeb papieża jednoczy prezydentów Syrii i Izraela.

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Poezja Karola Wojtyły - "Sztuka widzenia myśli" // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 452-459

CITATI Pietro : Mówił z nieba i z sąsiedztwa / rozm. przepr. Jarosław Mikołajewski // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 13-14
O pontyfikacie Jana Pawła II.

CZECH Mirosław : Papież Ukraińców / rozm. przepr. Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 16-17

DAŃKO Ireneusz : Starsi bracia w wierze oddali hołd Papieżowi // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 8
Mowa o Żydach.

DOMOSŁAWSKI Artur : Jan Paweł Kontestator // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 15-16

DOSTATNI Tomasz : Pożegnaliśmy swojego Papieża // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 6

DZIERŻANOWSKI Marcin, GMYZ Cezary, PAŁASIŃSKI Jacek : Globalna droga krzyżowa // Wprost. - 2005, nr 14, s. 12-15
Czuwanie ludzi w Watykanie.

DZIERŻANOWSKI Marcin, KAI : 50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu // Wprost. - 2005, nr 14, s. 20-27

DZIERŻANOWSKI Marcin, MAZUREK Robert : Jan Paweł Polski // Wprost. - 2005, nr 15, s. 16-20

E.P., I.K. : Słowa, które się nie starzeją // Polityka. - 2005, nr 14, s. 17-19
Komentarz do wypowiedzi papieża na różne tematy.

E.P., I.K. : Z Wadowic do Rzymu // Polityka. - 2005, nr 14, s. 20-21

ECLER-NOCOŃ Beata : Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 25-29

FAMILIARI Rocco : Karol Wojtyła - papież dramatopisarz // Dialog. - 1997, nr 6, s. 92-102

GMYZ Cezary : Trójkąt śmierci : czy zamach na Jana Pawła II był częścią operacji "Triangolo" tajnych służb peeselowskich // Wprost. - 2005, nr 15, s. 43-45

GÓRNY Grzegorz : Papież kontra heretycy // Wprost. - 2005, nr 14, s. 32-35

GRAJEWSKI Andrzej : Misja na Wschodzie : komunizm trwałby dłużej, gdyby nie było Jana Pawła II // Wprost. - 2005, nr 14, s. 16-19

GROSFELD Jan : Żałoby oficjalne i osobiste / rozm. przepr. Sławomir Sowa // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 77, s. 4
Ludzie wobec śmierci Jana Pawła II.

HUGO - BADER Jacek: Zdjęcia w świetle zastanym // Wysokie Obcasy. - 2005, nr 14, s. 2-14
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

JAN Paweł II : Karol Wojtyła (1920-2005) / oprac. Jan Turnau, Mikołaj Lizut // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 78, dodatek nadzwyczajny

Jan Paweł II w "Gazecie Wyborczej" : Najważniejsze papieskie pierwsze strony / oprac. red. "Gazety Wyborczej" // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 84, dodatek

JANECKI Stanisław : Przebudzenie : zstąpił duch Jana Pawła II i odnawia oblicze tej ziemi // Wprost. - 2005, nr 15, s. 3-9

JANICKI Mariusz : Nastał czas próby // Polityka. - 2005, nr 15, s. 17-19
Śmierć Ojca Świętego a sytuacja Kościoła Katolickiego.

JÓZEWCZUK Grzegorz: Jak mamy uczcić naszego papieża // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 85, s. 1

JURKOWSKA Aniela : Obraz dziecka w twórczości Karola Wojtyły // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 353-356

KAI : Życiorys włożony do trumny // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 4-5

KLICH-SIEWIOREK Aleksandra, SZYMIK Eugeniusz : O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły; "Przed sklepem jubilera" // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 604-606

KOKORZYCKI Sławomir : Żywe pomniki dla Ojca Świętego / rozm. przepr. Ewa Milewicz // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 85, s. 2

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Czuwanie na Placu Garibaldiego // Polityka. - 2005, nr 15, s. 10-13
Postawa ludzi wobec choroby i śmierci papieża.

KONDRACIUK Marek : Hołd składany w bazylice Świętego Piotra // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 1, 4
Mowa o zmarłym Janie Pawle II.

KONDRACIUK Marek : Świat jest przy Nim // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 81, s. 1, 3
Mowa o Janie Pawle II.

KORALEWICZ Jadwiga : Nie stawał na koturnach / rozm. przepr. Paweł Spodenkiewicz // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 5
Mowa o stosunku papieża do młodzieży.

KRÓL Marek : Nieśmiertelny. Pokolenia spadkobierców dzieła wielkiego papieża Jana Pawła II żyć będą do końca świata // Wprost. - 2005, nr 14, s. 3-6

KRZEMIŃSKI Adam : Polski Anioł Stróż // Polityka. - 2005, nr 14, s. 6-8
Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na losy Polski.

KRZEMIŃSKI Adam : Wielki, Nieśmiertelny. i drażniący // Polityka. - 2005, nr 15, s. 26-27
Mowa o stosunku Niemców do Jana Pawła II.

LASOTA Marek : Gdy Jan Paweł II był Karolem Wojtyłą // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 10-13

LIZUT Mikołaj : Nie chciałby, żebyśmy byli smutni // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 4-5

MAGISTER Sandro : Rewolucja po Wojtyle // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 18

MAJDA Jan : Dramat Karola Wojtyły o miłości // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 9-25

MARKIEWICZ Wojciech : Wszystkie drogi do Rzymu // Polityka. - 2005, nr 15, s. 12-13
Mowa o pielgrzymach udających się na pogrzeb Ojca Świętego do Rzymu.

MIKOŁAJEWSKI Jarosław : Pytania po śmierci papieża // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 5

MIKOŁAJEWSKI Jarosław : Rzymskie dni papieskie // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 7
Artykuł dotyczy okresu pierwszego tygodnia kwietnia, tj. 1-8.04. 2005 czyli śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.

MOŃKO Michał : Wikary z Niegowici // Odra. - 2002, nr 7/8, s. 2-7

NOVAK Michael : Wielki // Wprost. - 2005, nr 15, s. 26-27

NOWAK Andrzej : Król naszych sumień. - Wprost. - 2005, nr 14, s. 7-9

OKPISZ Piotr : Mosty z Watykanu // Wprost. - 2005, nr 14, s. 28-31
Mowa o ekumeniźmie charakteryzującym pontyfikat Jana Pawła II.

PAŁASIŃSKI Jacek : Świat i jego święty : Jana Pawła II kanonizowano w piątek przez aklamację // Wprost. - 2005, nr 15, s. 10-12

PAP : Dziś zostanie ogłoszony testament Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 81, s. 1, 4

PAP : Fidel Castro modli się za Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 4

PAP : Hołd posłów i senatorów // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 81, s. 2
Władze polskie uczciły pamięć papieża w Sejmie.

PAP: Istnieje testament Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 1, 3

PAP : Jan Paweł II o cierpieniu // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 77, s. 4

PAP : Jan Paweł Wielki, orędownik cywilizacji miłości // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 78, s. 3

PAP : Kardynałowie myślą już o konklawe // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 3

PAP : Msze za Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 77, s. 3

PAP : Narodowa msza żałobna w intencji Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 1-2

PAP : Papież Jan Paweł II "gaśnie pogodnie" // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 77, s. 2

PAP : Pogrzeb na placu świętego Piotra // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 82/83, s. 2

PAP : Powrócił do domu Ojca // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 78, s. 2
Śmierć Jana Pawła II.

PAP : Prymas Irlandii wzywa do kanonizacji Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 4

PAP : Widziałem, jak papież cierpiał // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 3
Relacja z wywiadu, jakiego udzielił osobisty lekarz Jana Pawła II - Renato Buzzonetti.

PAP : Wspominanie chwil z Janem Pawłem II // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 81, s. 5

PAP: zachowamy w pamięci wielkie dzieło, dobroć i miłość Papieża // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 77, s. 4

PAP : "Zmieńmy się - to jest ta okazja" // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 80, s. 5
Wypowiedzi polityków na temat Ojca Świętego i jego pontyfikatu.

PASIERB Janusz Stanisław : Przed filmem "Sklep jubilera" // Akcent. - 1998, nr 3, s. 244-246

PIERONEK Tadeusz : Kościół nie szedł Jego śladem / rozm. przepr. Roman Graczyk // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 12
Kościół po śmierci Jana Pawła II.

PIETRASIK Zdzisław : Polski Kwiecień // Polityka. - 2005, nr 15, s. 14-16
Żałoba Narodowa w Polsce po śmierci papieża.

PRZYBYLSKA Agata : O "Renesansowym psałterzu" Karola Wojtyły // Ruch Literacki. - 2000, z. 3, s. 355-365

PRZYBYLSKA Agata : Portret malarza // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 199-212
Dotyczy dramatu Karola Wojtyły: "Brat naszego Boga".

PSZCZÓŁKOWSKA Dominika : Wielka Brytania : pożegnanie Polaków // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 9

RADZIWINOWICZ Wacław : Rosja : bez transmisji // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 8
Dotyczy pogrzebu Ojca Świętego - Jana Pawła II.

RATZINGER Joseph : Usłyszał głos Pana: "Pójdź za mną!" // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 2
Tekst homilii wygłoszony w czasie mszy pogrzebowej Jana Pawła II.

RPS: Filipiny: Hołd w parku w Manili // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 9
Dotyczy pogrzebu Ojca Świętego - Jana Pawła II.

SATCHELL Michael : Ojciec wolności // Wprost. - 2005, nr 15, s. 38-42

SCHMIDT Helmut : Skała Papieża //Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 11
O pontyfikacie Jana Pawła II.

SMOCZYŃSKI Paweł : Karol Wojtyła jako teoretyk etyki // Akcent. - 1998, nr 3, s. 88-97

SOCHA Kazimierz : Kontrrewolucjonista // Wprost. - 2005, nr 15, s. 21-25
O Janie Pawle II i jego testamencie.

SPOTKAŁEM papieża / wypowiedzi ludzi ze świata polityki i kultury // Wprost. - 2005, nr 14, s. 36-38

STERNA-WACHOWIAK Sergiusz : "Gniazdeczko na listku i pracownia przeznaczeń" - poezje Adama Mickiewicza i Karola Wojtyły jako dwie metafizyki rzeczywistości // Akcent. - 1999, nr 1, s. 92-107

SZACKI Jerzy : Trudny powrót do codzienności / rozm. przepr. Agnieszka Kublik // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 6
Polacy wobec testamentu Jana Pawła II.

SZOSTKIEWICZ Adam : Cały nasz // Polityka. - 2005, nr 15, s. 6-9
Ludzie żegnają Ojca Świętego na Placu Świętego Piotra w dniu pogrzebu.

SZOSTKIEWICZ Adam : Duchowy maraton // Polityka. - 2005, nr 14, s. 16
Mowa o pielgrzymowaniu Jana Pawła II.

SZOSTKIEWICZ Adam: Klucznik Świętego Piotra // Polityka. - 2005, nr 14, s. 10-13

SZOSTKIEWICZ Adam : Papieski łącznik // Polityka. - 2005, nr 14, s. 14-15
Mowa o ks. Stanisławie Dziwiszu.

SZOSTKIEWICZ Adam : Pusty tron // Polityka. - 2005, nr 15, s. 22-25
Kandydaci na miejsce Jana Pawła II.

SZOSTKIEWICZ Adam : Zostanie z nami // Polityka. - 2005, nr 14, s. 5
Znaczenie śmierci Ojca Świętego dla ludzi.

ŚPIEWAK Paweł : Ostatni prorok // Wprost. - 2005, nr 14, s. 10-11

TABORSKI Bolesław : "Jeremiasz" Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 226-234

TABORSKI Bolesław : Karol z Wadowic / rozm. przepr. Jerzy Tuszewski // Akcent. - 1998, nr 3, s. 247-252

TEUSZ Leszek : Dać się kształtować miłości : "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 235-243

TURNAU Jan : O świętym wietrze // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 1
Pogrzeb Ojca Świętego - Jana Pawła II.

WALEWSKI Paweł : Na naszych oczach // Polityka. - 2005, nr 14, s. 9
Refleksje autora na temat bezsilności lekarzy wobec choroby Ojca Świętego.

WEIZSACHER VON Richard : Zrobił więcej niż Ghandi i Mandela / rozm. przepr. Piotr Cywiński // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 11
Mowa o wpływie Jana Pawła II na ludzi.

WIELKI tydzień / oprac. zespół " Polityki" // Polityka. - 2005, nr 15, s. 4-5
Opis tygodnia: śmierć papieża - pogrzeb.

WIERZBICKI Alfred : "Najgłębszy zapis mego bytu" : o roli poezji w myśli Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 126-132

WOSZKOWSKA Mariola [i inni] : Karol Wojtyła (1920-2005) : takiego zapamiętamy // Dziennik Łódzki. - 2005, nr 83, dodatek

WOŹNIAKOWSKI Henryk : Szanuj człowieka, staraj się go kochać // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 19
O pontyfikacie Jana Pawła II.

WUWER Arkadiusz : Nie stawiajmy mu pomników / rozm. przepr. Aleksandra Klich, Józef Krzyk // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 82, s. 20
Mowa o Ojcu Świętym - Janie Pawle II.

WYSOCKA Sylwia : Bliski krąg // Polityka. - 2005, nr 15, s. 20-21
Polscy współpracownicy Jana Pawła II.

ZAGÓRSKA Katarzyna : Od performatywności do aksjologii: o mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły // Poradnik Językowy. - 2002, z. 1, s. 18-28

ZAREMBA Marcin : Karol Wojtyła papieżem: problem towarzyszy z PZPR // Więź. - 2002, nr 10, s. 91-107

ZIELIŃSKI Konrad : Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły - Jana Pawła II // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5/6, s. 11-15

ZMORZANKA Anna Zofia : Poezja znaczeń ukrytych: uwagi o poetyce Karola Wojtyły // Akcent. - 1998, nr 3, s. 170-174

ŻYCIŃSKI Józef : Papieski testament wiary i nadziei // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 83, s. 1-2

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna