Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

MARIA KOWNACKA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

CZTERY mile za piec: rewia zabaw dziecięcych. - Wrocław : Wydawnictwo W. Bagiński, 1995
(także wyd. z roku 1970)

JAK mysz pod miotłą. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1947

KAJTKOWE przygody. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991
(także wyd. z lat: 1975, 1980, 1987, 1988)

KUKURYKU na ręczniku. - Wyd. 11. - Warszawa : "Nasza Księgarnia",1987
(także wyd. z lat: 1946, 1983)

NOCKA i dzionek. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1953

O BURSZTYNOWYM złocie. - Warszawa : "Ruch", 1962

O KASI co gąski zgubiła: sztuka w pięciu odsłonach. - Wrocław : Wydawnictwo W. Bagiński, 1995

O STRASZLIWYM smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku: sztuka w czterech obrazach z prologiem i epilogiem. - Wrocław : Wydawnictwo W. Bagiński, 1995
(także wyd. z roku 1949)

PLASTUSIOWY pamiętnik. - Wyd. 7. - Warszawa : "Nasza Księgarnia",1987
(także wyd. z lat: 1919, 1966, 1970)

RAZEM ze słonkiem: pierwsza książka wprowadzająca w świat przyrody. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986
T. 2, Wiosna
T. 3, Lato

RAZEM ze słonkiem: pierwsza książka wprowadzająca w świat przyrody : Szaruga jesienna. - Warszawa : WSiP, 1978

RAZEM ze słonkiem : pierwsza książka wprowadzająca w świat przyrody : Zima. - Warszawa : WSiP, 1978

ROGAŚ z Doliny Roztoki. - Wyd. 14. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988
(także wyd. z lat: 1973, 1984)

SZKOŁA nad obłokami. - Poznań : Oficyna Wydawnicza GMP, [1993]

TEATRZYK supełków. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970

ZA ŻYWOPŁOTEM. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1977

CZTERY mile za Warszawką / Benedykt Hertz, Maria Kownacka, Lucyna Krzemieniecka, Janina Porazińska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962

DZIECI z Leszczynowej Górki / Maria Kownacka, Zofia Malicka. - Wyd. 12. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983
(także wyd. z roku 1970)

SKARB pod wiatrakiem / Maria Kownacka, Jan E. Kucharski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny. - Warszawa : WSiP, 1987

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Wielka zabawa. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967
Mowa o folklorze dziecięcym, wyobraźni dziecka oraz wierszach dla dzieci.

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970: zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław : Maria Kownacka. - Warszawa : Wydawnictwo WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

LITERATURA XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 312-313

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie : o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : "Literatura", 1999

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Joanna Papuzińska, Bogusław Żurakowski. - Warszawa ; Poznań : PWN, 1985

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 4. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 338-342

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria : Marii Kownackiej służba dziecku // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 10, s. 20-24

DUDZIŃSKA Irena : Książki Marii Kownackiej wśród dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 6, s. 361-365

FRYCIE Stanisław : Sztuka literacka Marii Kownackiej // Zbliżenia. - 1992, nr 4, s. 55-72

GUŚPIEL Maria : Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej : konspekty lekcji // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, z. 6, s. 13-19

GUTOWSKA Helena : Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej : konspekty lekcji // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, z. 6, s. 69-73

GUTOWSKA Helena : W stulecie urodzin Marii Kownackiej : propozycje konkursów // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, z. 6, s. 13-19

HESKA-KWAŚNIEWICZ Krystyna : Pamiętnik - czytadło ulubione // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 10-13
Analiza 6 utworów, min. "Plastusiowego pamiętnika" Marii Kownackiej.

JUREWICZ Regina : Izba Pamięci im. Marii Kownackiej // Bibliotekarz. - 1996, [nr] 9, s. 24-25

KRAJEWSKA Maria : Szukamy przyjaciół w książkach Marii Kownackiej. Konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 10, s. 21-22

MACHNOWSKA Maria : U Marii Kownackiej // Guliwer. - 1993, nr 4, s. 36-40

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek: Plastuś // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 60-61

WIŚNIEWSKA Anna : Przyjaciele książek Marii Kownackiej // Życie Szkoły. - 1992, nr 7, s. 437-439

WITTMEYER C., WYSOCKA W. : Lekcje związane z poznawaniem twórczości Marii Kownackiej // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, z. 6, s. 110-113

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Książki pogodne - w stulecie urodzin Marii Kownackiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 6, s. 323-329

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna