Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AFTAB Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

GRIFFITHS Mark : Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : GWP, 2004. - S. 10-13 : Uzależnienie od mediów i nowoczesnych urządzeń technicznych

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - S. 31-68 : Zagrożenia wynikające z powszechnego wprowadzenia technologii informacyjnej do życia człowieka

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Anna : Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 4, s. 5-8

BIERNAT Tomasz : Cyberuzależnienia // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 42-43

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 14-20

CIEŚLIK Mariusz : Sztos z czata : plagą XXI wieku będzie uzależnienie od Internetu // Wprost. - 2004, nr 48, s. 62-63

ĆWIEK Marek : Uzależnienie od komputera i Internetu // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 2-4

DRZEWIECKI Piotr : Przyjemności potrafią uzależniać : media i edukacja // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 11, s. 19
Internetowe uzależnienia.

DUDEK Grażyna : Internet w nauczaniu języków obcych : blaski i cienie // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 164-169

DZIEWIECKI Marek : Uzależnienie od komputera i Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 14-15

GAJEWSKI Mariusz : Niebezpieczne gry komputerowe // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 16-17

GAŁA Aleksandra : Komputerowi chłopcy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 39-44

GAŁKOWSKI Jan P. : Internet dzieli klasy i osoby // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 35-38

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 22-31

KOSEK-NITA Bogumiła, ROZMUS Ewa : Uzależnienie od gier komputerowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 11-17

LASZKOWSKA Joanna : Komputer zagrożeniem dla dzieci i młodzieży? // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, s. 26

LASZKOWSKA Joanna : Opętani siecią // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 38

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, dod., s. (10)-(12)

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. V-VI

NADUŻYWANIE Internetu : przyczyny, objawy, konsekwencje // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 45-47

NOWE medium - nowe zagrożenia // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 2, dod. Komputer i Ty s. 4
Siecioholizm. Problem uzależnienia od Internetu dzieci w wieku szkolnym.

OD diagnozy do terapii // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 47-53
Uzależnienie od Internetu.

PASZKOWSKA Arletta : Zaczarowany świat komputerów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 288-289

POTERA Carol : Pochwyceni w Sieć // Charaktery. - 1998, nr 6, s. 24-25
Uzależnienie od Internetu szczególnie dotyczy ludzi samotnych, znudzonych, introwertycznych, z niską samooceną i innymi uzależnieniami.

PRAJZNER Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu // Wychowanie Techniczne Szkole. - 2004, nr 3, s. 9-10

TABOŁ Sebastian : Cyberuzależnienia // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 26-31

TABOŁ Sebastian : Niebezpieczny Internet // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 15-17

TABOŁ Sebastian : Wpływ komputera na zdrowie ucznia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 21-26

ULFIK-JAWORSKA Iwona : Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 12-15

W. K. : Uzależnienie od Internetu // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 2/3, dod. s. XIV-XV

WACHOWICZ Karolina : Ucieczka do innego świata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 49-51
Leczenie zespołu uzależnienia od Internetu w Szwajcarii.

WARGACKA Mariola : Komputer i Internet // Świat Problemów. - 2004, nr 3, s. 21-22

ZAWIŚLAK Halina : Komputery i Internet - niezbędne czy groźne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 9, s. 15
Kryteria diagnozujące uzależnienia od komputerów.

ZWOLIŃSKI Andrzej : W sieci Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 5-10

ŻYWCZOK Alicja : Wizja komputeryzacji życia // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 23-27

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna