Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ
- INTERPRETACJE UTWORÓW I KONSPEKTY LEKCJI DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOPART Bogusław : Adam Mickieiwcz - "Dziady" // W: Lektury polonistyczne : oświecenie - romantyzm / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - T. 1. - Kraków : "Universitas", 1997

DZIEDZIC A., PICHALSKA J., ŚWIDERSKA E. : Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. - Warszawa : WSiP, 1995
Adam Mickiewicz "Dziady" cz. III.

JASKOŁÓWA E., OPACKA A. : Prądy i konwencje w prozie : konspekty lekcji dla szkół średnich. - Kraków : Spółka Wydaw."0d nowa", 1996

SCENARIUSZE lekcji języka polskiego z suplementem : klasa III szkoły średniej / zebrała Barbara Stworowa. - Goleszów : Wydaw. "Innowacje", 1995

SCENARIUSZE lekcji języka polskiego : klasa IV szkoły średniej / zebrała Barbara Stworowa. - Goleszów : Wydaw. "Innowacje", 1996

STWOROWA Barbara, ORLICKA Maria : Scenariusze lekcji języka polskiego : klasa II szkoły średniej. - Goleszów : Wydaw. "Innowacje", 1995

WŁOSTOWSKI Stanisław : 120 lekcji języka polskiego : scenariusze lekcji do I klas liceów ogólnokształcących i techników. - Kraków : Spółka Wydaw. "Od nowa", 1996

LITERACKIE wizje i rewizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej / praca zbiorowa pod red. Mariana Stępnia i Wacława Wałeckiego . - Warszawa : WSiP, 1980

ZADANIA do lektury : dla klasy I szkoły średniej . - Warszawa : WSiP, 1989

ZADANIA do lektury : dla klasy II szkoły średniej. - Warszawa : WSiP, 1992

ZADANIA do lektury : dla klasy II liceum i technikum . - Wrocław : OCDN, 1989

ZADANIA do lektury : dla klasy III szkoły średniej . - Warszawa : WSiP, 1995

ZADANIA do lektury : dla klasy IV szkoły średniej . - Warszawa : WSiP, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAM Mickiewicz - biografia poety jako klucz do interpretacji twórczości // Cogito. - 2003, nr 16, s. 84-85

BANASZKIEWICZ J. : "Gerwazy groźny ręką, językiem Protazy", wzorzec bohaterów - dioskurów w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza i we wcześniej­szej tradycji // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 5, s. 51-80

BARSZCZ Leszek : Mój Konrad // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 609-611

CIECHOMSKA M., FALKOWSKI S. : Petersburska zima // Polonistyka. - 1990, nr 1, s. 51-58
Analiza Ustępu III Części "Dziadów".

CHACHULSKI Tomasz : "Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza : tekst i jego tradycje // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 1, s. 203-220

CHOWANIEC Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 40-49

DOPART Bogusław : Forma i sens Mickiewiczowskiej "Grażyny" : [fragm.] // Ruch Literacki. - 2002, z. 2, s. 135-140

DZIEDZIC S. : Adama Mickiewicza "Ojczyzna myśli mojej..." // Ruch Literacki. - 1998, nr 5, s. 567-582

FIEĆKO Jerzy : Wokół Wielkiej Improwizacji // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 583-587 Mesjanizm strategią nadziei Polaków po klęsce powstania listopadowego i przeobrażenia świadomości społeczeństwa w "Dziadach" A. Mickiewicza.

FILONCZUK D. : Funkcje dychotomii w budowie świata przedstawionego w "Dziadach" cz. III A. Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/95, nr 5, s.45-49

GALICKA Izabela, ZAJKOWSKA Joanna : Dziady Adama Mickiewicza. - (Lektury do matury ; [cz. 1]) // Cogito. - 2001, nr 18, s. 48-56  

GRODKOWSKI Henryk : "Drogi" Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. -1999/2000, nr 2, s. 71-78
Motyw drogi w twórczości wieszcza: Droga nad przepaścią, Droga do Rosji, Droga do wieczności.  

GUZIK Barbara, MIĘTKA Wanda : Style modelowane na przykładzie ,,Dziadów'' A. Mickiewicza // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 229-231

GUZIK Barbara : Widzę i opisuję... O lesie w "Panu Tadeuszu" // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 440-445

HOŁDA Marzanna : Sonety krymskie Adama Mickiewicza. - (Lektury do matury ; cz. 6) // Cogito. - 2002, nr 2, s. 57-60

INGLOT Mieczysław : Historycznoliterackie konteksty wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Modlitwa do Bogarodzicy : (Bogurodzica, Do Matki Polki, poezja okupacyjna) // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 2, s. 77-83
Postać Matki Boskiej Bolesnej w utworach K. K. Baczyńskiego i A. Mickiewicza porównaniem do cierpienia matek w martyrologii polskiej.  

JANKOWICZ Grzegorz : Dalekie okolice : przestrzeń w "Konradzie Wallenrodzie" // Ruch Literacki. - 2000, z. 1, s. 31-53  

JANUS-SITARZ Anna: Szarpajmy klasyka na sztuki czyli ostatni raz o Mickiewiczu // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 3, s. 84-94
Dyskusja nad prawdą literacką i historyczną. Sąd nad Mickiewiczem po lekturze "Reduty Ordona" i dramatu S. Mrożka "Śmierć pułkownika". Klasa II lub IV.  

KLEWIADO Alina, STUPIENKO Agata : Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w szkołach wileńskich (klasy maturalne) // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 64-66  

KONICKA Hanna : Wyznać nie wyjaśniając : skarga na los ptaka-ryby w sonecie A. Mickiewicza "Do samotności" // Teksty Drugie. - 2004, nr 3, s. 32-46

KOSYRA-CIEŚLAK Teresa : Młodość jako wartość - ,,Oda do młodości'' Adama Mickiewicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 12-23
Scenariusz lekcji w klasie drugiej liceum.  

KRASIŃSKA Maria : Wiersz z epoki : Oda do młodości Adama Mickiewicza. - (Zeszyt licealisty : powtórka z epok: lekcje z romantyzmu) // Cogito. - 2001, nr 18, s. 69-71  

KSIĄŻEK-SZCZEPENIKOWA A. : Dziecko "stulecia kina" wobec tekstów Adama Mickiewicza // Polonistyka. - 1996, nr 5, s. 275-278
Propozycja wykorzystania filmowo-odbiorczych doświadczeń uczniów przy lekturze ballady Mickiewicza "Pani Twardowska"; spojrzenie na tekst fikcyjną kamerą".

KUZIAK M. : "Bron mnie przed sobą samym..."Mickiewicza. [ Próba interpre­tacji ] // Ruch Literacki. - 1998, nr 1, s. 115-122

LASKOWSKI K. : Marzenie romantyka : analiza i interpretacja sonetu "Bajdary" // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 477-480

LEKARCZYK-CISEK Barbara : Dylematy moralne ,,człowieka w masce'' - Konrad Wallenrod i Batman // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 57-65
Postawy egzystencjalne bohaterów: literatury romantycznej i współczesnej kultury masowej.  

LEKARCZYK-CISEK Barbara : Romantyzm bez stereotypu historycznoliterackiego - lekcje w klasie II licealnej // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 3, s. 19-30

LITWORNIA Andrzej : Echo Sannazara w "Dziadach" // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 1, s. 163-171

LITWORNIA Andrzej : Nad tekstem Mickiewicza "Śniła się zima..." // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 2, s. 29-58

LUKAS Katarzyna : "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 358-362  

MARKOWSKAM. : "Konrad Wallenrod", czyli przekleństwo dziejów : rozważania antropologiczne // Pamiętnik Literacki. - 1988, z. 4, s. 5-28

MASŁOWSKI M. : Kto jest bohaterem "Dziadów"? // Przegląd Humanistyczny. - 1991, n, 2, s. 25-51

MATUSIAK B. : Radość tworzenia, czyli Mickiewicz w szkole średniej // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 452-458

MICHALAK G. : Profecja w tekście "Ustępu" III części "Dziadów" a mit Petersburga // Pamiętnik Literacki. - 1990, z. 5, s. 25-50

MŁYNARCZYK Wiesława : "Nie masz na upór lekarstwa" - na podstawie bajki A. Mickiewicza "Golono, strzyżono" // Drama. - 1998, nr 25, s.25-26

MRAZEK H. : Grzeczność po polsku ( fragmenty "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza i "Zemsty" A. Fredry) // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 5, s. 65-67

OWCZARSKI Wojciech : "Płynąć, płynąć i płynąć." : woda jako temat wyobraźni Mickiewicza // Twórczość. - 2000, nr 7, s. 67-82

0ŻÓG Z., WINIARSKI J. : "Stosowana nauka", czyli dialog edukacyjny w IV cz. "Dziadów" // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 428-454

PRZYBYLSKA R. : Wielka gadanina // Twórczość. - 1989, nr 9, s. 67-88
O Improwizacji w III cz. "Dziadów".

RATAJCZAK Wiesław : Patriotyzm i zdrada : mało znany epizod sporu o Wallenrodyzm // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211

RATAJCZAKOWA D. : Jakie "Dziady"? // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 144-146

RUDAŚ-GRODZKA Monika : "Rozumni szałem" : "Oda do młodości" jako platoński lot ku idei // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 5-29

SIRIK Ljudimila : Adam Mickiewicz w krytyce i przekładach Maksyma Rylskiego // Akcent. - 2000, nr 3, s. 108-115

STANISZEWSKA G. : Muzyka w puszczy, czyli "Koncert Wojskiego" - konspekt lekcji języka polskiego // Drama. - 1997, nr 21, s. 15-14

SUDOLSKI Z. : "Narodowej sprawy męczennicy". O adresatach dedykacji "Dzadów" części III // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 95-102

SULIKOWSKI Andrzej : Interpretacje trzech wierszy Mickiewicza : "Do samotności", "Do M. Ł. W dzień przyjęcia Komunii Św.", "Mędrcy" // Ruch Literacki. - 2001, z. 2, s. 211-227

SZCZEPAŃSKA Ewa : Malarskość filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 42-43

SZUMANIS E. : Kreacja romantycznego indywidualizmu w "Odzie do młodości" A. Mickiewicza // Polonistyka. - 1987, nr 7, s. 487-495

TOMASIK Agnieszka : Jak czytać "Dziady" w dobie "Matrixa"? // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 374-376

TOMASZEWSKA Grażyna : "Duszne duszami rządzenie". "Dziadów" część III Adama Mickiewicza : wolność czy wielkość // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/97, nr 2, s. 55-59

TOMASZEWSKA Grażyna : Między stratą a cudem. O rzeczywistości "tymczasem". A.Mickiewicz ,,Pan Tadeusz - Inwokacja'' // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 109-118
Interpretacja fragmentu epopei, ilustracje graficzne kręgów tematycznych.

TRAUGUTT S. : Mickiewiczowski Hetman Wolności // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 5-12

WELTER B. : Nawiązanie i polemika z tradycją wierszy na urodzenie potomka w utworze A. Mickiewicza "Do Matki Polki" // Język Polski w Szkole Średniej. - T. 96/97, nr 5, s. 68-70
Propozycja lekcji dla klasy II liceum.

WOJTASIAK Anna : Adam Mickiewicz // Cogito. - 2004, nr 15, s. 94-95
Biografia i ważne utwory Adama Mickiewicza. Przeznaczone dla maturzysty.

WYSŁOUCH S. : Ilustracja a interpretacja : (na przykładzie ilustracji do "Pana Tadeusza") // Polonistyka. - 1995, nr 5, s. 145-150

ZAJKOWSKA J. : Ballady i romanse // Cogito. - 1997, nr 17, s. 58-61

ZAJKOWSKA J. : Konrad Wallenrod // Cogito. - 1997, nr 19, s. 59-61

ZAJKOWSKA J. : "Nad wodą wielką i czystą" // Cogito. - 1997, nr 2, s. 50-51

ZWIERZYŃSKI L. : Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 59-50

ŻUKOWSKA-RUMIN Irena : Pomiędzy Mickiewiczem a Mondrianem : (propozycja lekcji w kl. II) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z. 3, s. 75-77

ŻYWIOŁEK A. : "Pan Tadeusz" jako wspomnienie metafizyczne // Polonistyka. - 1997, nr 7, s. 422-426

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna