Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

 

METODY I FORMY PRACY W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

AWGULOWA Janina, ŚWIĘTEK Wacława : Małe formy sceniczne w pracy przedszkola. - Warszawa : WSiP, 1982  

BADURA-STRZELCZYK Gabriela : Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998  

BOGDANOWICZ Marta : Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1989  

CHAUVEL D., MICHEL V. : Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji. - Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999  

FILIPIAK Ewa, SMOLIŃSKA-RĘBAS Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji , czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 2000  

GERSIE Alida, KING Lancy : Drama : tworzenie opowieści w edukacji i terapii. - Warszawa : "CYKLADY", 1999  

NASZ mały teatrzyk : inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków . - Warszawa : "Nasza Księgarnia, 1989  

FÜRE Elke : Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2004  

HELM Judy Harris, KATZ Lilian G. : Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Warszawa : CODN, 2003  

OKOŃ Wincenty : Zabawa a rzeczywistość. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995  

SALACH Iwona : Propozycje zajęć i zabaw doskonalące umiejętność czytania. - Płock : Wydaw. i Poligrafia "IWANOWSKI", 2002  

SKIBIŃSKA Helena : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001  

STEIN Barbara : Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003    

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ARCISZEWSKA Ewa : Indywidualizacja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 303-305  

ARCISZEWSKA Ewa : Jeszcze o metodzie Ireny Majchrzak // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s. 54-56  

ARCISZEWSKA Ewa : Zabawa w muzeum // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 222-224  

ALEKSIAK Małgorzata, CAŁUS Jadwiga : Metoda dobrego startu i ruchu rozwijającego w nauce czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 343-345  

BEDNARSKA Jowita : Moje pierwsze spotkanie z trzylatkami. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 351-352  

BEREDA Ewa : Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 125-128  

BAKOWICZ Agata, ROMANOWSKA Ewa : Wymyślanki - swobodne teksty dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 629-630  

CHMIELEWSKA Elzbieta : Metoda Glenna Domana jako alternatywna propozycja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 2, s. 84-90

CZARNECKA Ewa : Metoda Weroniki Sherbone w pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 553-556  

DRABIK Wioletta : Ta praca przynosi satysfakcję // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 699-702  

DROGOSZ Elżbieta : Jeszcze raz o metodzie Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 461-463  

FABER G. : Inspirowanie zabaw badawczych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 421-423

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Przymus czy swoboda w przedszkolu? // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 14-19  

GIL-ALEKSIAK Małgorzata LUBRYCHT Barbara, FORMELA Barbara : Wspomagamy rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 109-112  

GNIEWKOWSKI Wacław : Ćwiczenia ruchowe według metody K. Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 8, s. 432-433  

GRYŃ Alina, POLCYN Katarzyna : Bawimy się w malarzy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s.116-117  

GRZEGORCZYK Danuta : Poznajemy dziecko jeszcze raz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 636-637  

GRZYBOWSKA Adela, MARKOWSKA Alina : Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 102-103  

HUBICKA Joanna : Zacznijmy od imienia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 9, s. 570-571

JATOWCZYC Aniela : Partnerstwo w ,,szkole dla rodziców" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 367

JUŻ w przedszkolu można nauczyć, jak się uczyć // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 50, s. 17  

KAMECKA Ewa : Praca z sześciolatkiem... od A do Z // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 37-43  

KISIEL Mirosław : Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów systemu Carla Orffa i ich znaczenie w edukacji muzycznej dzieci w wieku  

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349  

KRALA Danuta : Co lubią "tygryski" : scenariusz spotkania z rodzicami przeprowadzonego metodami ruchu rozwijającego W. Sherborne i pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 45-51

KRUPA Małgorzata : ,,Mamo, tato, na zabawę czas" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s.365-366  

KUJAWA Irena : Małe formy sceniczne // wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 426-429  

LECIEJ Urszula : O metodzie dobrego startu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 333-335

LUBOWIECKA J. : Metoda problemowa już w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 8, s. 339-346  

ŁADOMIRSKA Irena : ,,Spacer z gumą..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 772-781  

ŁATACZ E. : Maria Montessori - o rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 10, s. 461-465  

ŁĄGIEWKA Jadwiga : Spotkanie z piratem Rabarbarem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 165-166  

MĄDRASZEWSKA Dorota : Czasem można inaczej, czyli przedszkole waldorfskie w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 7/8, s. 31-32  

MICHAŁEK Krystyna Lidia : Humor i dowcip jako technika // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 2, s.91-99  

MORZYSZEK-BANASZCZYK Ewa : Inscenizacja ciekawą formą pracy w przedszkolu // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 2, s. 1-2  

MORZYSZEK-BANASZCZYK Ewa : Twórcze zabawy przedszkolaków. Zaciekawienie światem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 598-601

MUCHACKA Bożena : O stymulowaniu aktywności poznawczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 387-390  

NASTAREWICZ Sława : Warsztaty artystyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 555-556  

NAWROCKA Barbara : Edukacja sześciolatków : zabawa z trójkątem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 31-32  

ORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna : ,,Zaraziłam się" Weroniką Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 356-365  

PADEREWSKA Alicja : Formy parateatralne w przedszkolu // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 26, s. 21  

PALACZ Joanna, BLAUT Joanna : Zuchowe zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 100-101  

PELC Jolanta DOMAŃ Robert : Ruchowa ekspresja własna prowadzona metodą Rudolfa Labana // Grupa i Zabawa. - 1998, nr 1, s. 32-37

PIESAK Barbara : Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 690-692  

POLCYN Katarzyna : Zaciekawić dzieci książką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 94-95  

POLCYN Katarzyna : Bawimy się w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s.346-347  

PRZYSIĘŻNA Bogumiłą : Opowieść ruchowa w pracy z dzieckiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 378-380  

RACZEK Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 4, s. 202-207  

RUDECKA Elżbieta : Zaproszenie do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 617-619  

SIKORSKA Iwona, STRZĘPEK Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367  

SKWARA Bogusława : Edukacja inaczej : (system wychowawczy Marii Montessori) // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 9, s. 553-555  

SKWAREK Jolanta Ewa : Origami w edukacji i terapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 594-598  

SŁOWIŃSKA Ewa : Muzyka w naszym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 360-361  

STĘPIEŃ Ewa : Zabawy metodą Karola Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 170-171  

SUCHANEK Irena : Humor i dowcip w wychowaniu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 2, s. 90-93  

SUCHANEK Irena : O partnerskiej postawie nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 597-600  

"SZERBORNOWSKIE" zajęcia : ruch dla zdrowia / Ewa Białas, Grażyna Orzechowska-Mikulska, Małgorzata Krupa, Aniela Jatowczyc // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 354-356, 365-367  

SZEFLER Elżbieta : Jak zachęcać dzieci do czytania i zabaw z książką // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 31-34  

TROJAK Ewa : Gimnastyka twórcza w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 380-381  

TROJANOWICZ-KASPRZAK Maria, LACHNOWICZ Renata : Uczynić je aktywnymi. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 520-527  

TRUCHTA Barbara : Techniki twórczego myślenia // wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 285-291

TUROWSKA Danuta : Uczymy czytać // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 688-689

TWARDOWSKI Andrzej : Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 3-9  

USAKIEWICZ B. : Zabawy badawcze // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 10, s. 616-621

USZYŃSKA-JARMOC Janina : Metody wspierania aktywności edukacyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3-11

WALCZAK Dorota : Motylowe drzewo czy drzewiasty motyl // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 25-27  

WASIUKIEWICZ Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 8, s. 467-473  

WDOWIAK Teresa : "Witam w krainie zabawy" - zastosowanie metody ruchu rozijającego Weroniki Sherborne : scenariusz zajęć adaptacyjno-integracyjnych. // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 6, dod. s. 2  

ZAŁĘSAK Sławomira : Moje spotkanie z glottodydaktyką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 523-526  

ZATOŃ Teresa : ,,Chodzi więc o stwarzanie atmosfery, która sprzyja ekspresji uczniów...'' // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 5, s.13-14  

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Zabawa z literaturą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 387-393  

ZWIERNIK Jolanta : Relacja nauczyciel-dziecko w przedszkolu o alternatywnym i konwencjonalnym sposobie pracy // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 77-91  

ZWIERNIK Jolanta : Wspólnie z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 387-390  

ZWIERZCHOWSKA Alicja, KOWALSKA Beata, DZIUGO Aneta : Freinetowskie metody nauczania : sesja szkoleniowa w Jastrzębiej Górze // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 367-369

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna