Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

   

 

ZOOTERAPIA - ZWIERZĘTA W TERAPII DZIECKA CHOREGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HŁYWA Renata : Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami // W: Terapia pedagogiczna : tom II : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 37-40

WOLSKI A. : Wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka z cechami autyzmu // W: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. W. i J. Pileccy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 251-277

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

BARONOWSKA Helena : Metody i formy terapii stosowane podczas kolonii letnich z programem terapeutycznym // Aura. - 2004, nr 6, s. 5-7
Terapia poprzez kontakt z przyrodą.

CHWASZCZEWSKA Joanna : Ośmioletnia Asia z Matczyna // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 41-44
Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem różnych zwierząt: kotów, kanarków, ślimaków.  

CHWASZCZEWSKA Joanna : Spotkanie z dogoterapią. - Bibliogr. // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 1, s. 8-11
Metoda wspomagająca terapię i proces nauczania dziecka upośledzonego umysłowo. Cele dogoterapii.  

CZOWNICKA Ewa, MOKRZYSZCZAK Monika : Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowane podczas zajęć hipoterapii // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 298-302
Rehabilitacja dziecka jazdą konną.  

GĄSIOROWSKA Barbara : O hipoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 49-52
Rehabilitacja dzieci upośledzonych umysłowo.  

GĄSIOROWSKA Barbara, CELIŃSKA Renata : Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 105-110  

KACZANOW Paulina : Zooterapia : w leczeniu wielu schorzeń zwierzęta mają lepsze wyniki niż lekarze // Wprost. - 2001, nr 43, s. [94]-[95]  

MICHALSKI Robert : Hipoterapia w OSW dla dzieci niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 37-42
Rola hipoterapii w wychowaniu i nauczaniu dzieci niewidomych.

PIES-PRZYJACIEL, pies-terapeuta : dogoterapia w Zespole Szkół Specjalnych nr 12 w Szczecinie // Przyroda Polska. - 2004, nr 7, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 10

PIETKIEWICZ Barbara : Koń w sam raz dla króla // Polityka. - 2004, nr 12, s. 116-121

PRZYBYLAK Z. : Uzdrawiająca natura // Przyroda Polska. - 1990, nr 12, s. 6

PSYCHOPEDAGOGICZNE aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie / re c. Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 253-254

MICHALSKI Robert : Hipoterapia w OSW dla Dzieci Niewidomych // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 37-42

WIZJE wychowania fizycznego w szacie reformy // Lider. - 1998, nr 4, s. 17-20
Hipoterapia.  

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Delfinia kuracja // Ekoświat. - 2004, nr 11, s. 28
Delfinoterapia.  

ZAJĄC Izabela, PUCHER Jadwiga : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 11, s. 8-10  

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna