Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

   

 

EDUKACJA TEATRALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy. - Kraków : WUJ, 2002

EDUKACJA teatralna w szkole podstawowej : materiały dydaktyczne / ODN w Sieradzu. - Sieradz : ODN, 2001

FURL Ele : Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. - Kielce : "JEDNOŚĆ", 2004

HANNOWA Anna : Młodzież i teatr. - Warszawa ; Wrocław : PWN, 1990

KOSTASZUK Krystyna : Teatr dziecięcy : przewodnik repertuarowy. - Warszawa : Centr. Ośrodek Metodyki Upoisz. Kultury, 1986

KOWALCZYK Małgorzata : Teatr w świadomości uczniów : (1985-1990). - Warszawa : "DiG", 1995

KURNICKA Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 1999

MARZEC Anna, RZĘSIKOWSKI Stanisław : Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII. - Kielce : Wydaw. Pedał. ZNP, 1994

NASZ mały teatrzyk : inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków / wybór Elżbieta Zaleska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989

TEATR w szkole / wybór i oprac. Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmiogród", 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Muzyka w dziecięcym zespole teatralnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 10-16

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-16

BEK Beata : Jak ułatwić widzowi zrozumienie spektaklu w języku angielskim? // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 3, s. 124-127

BEK Beata : Teatr w nauczaniu języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 165-167

BIEŃKOWSKA Barbara : Opowiem Wam o moim szkolnym teatrze // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 5, s. 450-451
Praca nad sztuką w języku francuskim.

BOROWCZYK Teodozja : Jak kształcę kulturę teatralną moich uczniów // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 30-34

BROSZKIEWICZ Barbara : Edukacja teatralna jako sposób na wychowanie // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 33-35
Autorski program klasy aktywności twórczej.

BRZANA Mirosław : Integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach muzyki // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 47-53
Przykłady integracji form ekspresji twórczej: muzyczno-teatralna, muzyczno-literacka, muzyczno-plastyczna.

BUJWID Jolanta, WĘGRECKA Aleksandra : Szkoła przetrwania : scenariusz spektaklu // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 18-19
Dla szkoły podstawowej.

BULA-MUCHA D. : Działania twórcze uczniów // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992/93, z. 1/2, s. 20-26
Przykłady lekcji w kl. IV-VIII szkoły podstawowej oparte na swobodnej ekspresji werbalnej, wiązaniu słowa z malowaniem, teatralizacją, nagrywaniem.

CHOCHÓR Urszula : Dziecko aktorem? : dlaczego nie? // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 42(426)-43(427)

CIESIELSKA Bożena : Działania parateatralne // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 21-24
Cele, funkcje, sposoby pracy nad inscenizacjami.

CZAPLOWA K. : Teatr z niczego : o rozwijaniu fantazji dziecka w klasie czwartej // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992/93, z. 4, s. 139-142

CZERWIŃSKA B. : Edukacja teatralna młodzieży szkoły zawodowej // Polonistyka. - 1986, nr 1, s.47-49

DANIELEWICZ Aldona : Teatr tworzenia form - kreacje uczniów i studentów // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1997, nr 4, s. 179-185
Kształtowanie wyobraźni i twórczego myślenia.

DRZEWIECKA Anna : Dziecko i teatr... // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 10 , s. 604-607
Edukacja teatralna w klasach I-III.

DWORAK Maria, PIETRZAK Katarzyna : Edukacja teatralna w przedszkolu // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII
Kalendarium poczynań z teatrem.

GRYGO Beata : Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 17-20

HORBACZ Krystyna : Teatr bliski każdemu // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 8, s. 14
Edukacja teatralna dzieci wiejskich na lekcjach języka polskiego. Działalność kółka teatralnego.

JANCZAR Jadwiga : Teatr w edukacji wczesnoszkolnej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 56-58
Cele i zadania edukacji teatralnej.

JANUS-SITARZ Anna : Uczeń w roli aktywnego odbiorcy i współtwórcy // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 6, dod. s. VII
Edukacja teatralna w szkole.

JAWOROWICZ B. : Wychowanie przez teatr i dla teatru // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 354-359
Edukacja teatralna w szkole podstawowej.

KACZYŃSKA Leokadia : Dialog młodzieży z teatrem w szkole // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, z. 2, s. 88-94
Formy pracy w ramach edukacji teatralnej.

KĄKIEL Elżbieta : Edukacja teatralna w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 35-36
Klasa teatralna.

KONIECZNA Arleta : Kółko teatralne w naszej szkole // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s. 64-66

KONIECZNA Arleta : Kółko teatralne w naszej szkole // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 5, s. 302-303
Funkcje pracy teatralnej.

KOZŁOWSKA Małgorzata, NAWROCKA Ewa : Teatr w szkole // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 5

KRUDYSZ G. : Realizacja tematów z zakresu edukacji teatralnej w klasie III liceum ogólnokształcacego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, z. 2, s. 228-236

KUCZBORSKA-PRZYBYLSKA K. : Rozwijać wyobraźnię i pomysłowość // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 4, s. 336-339
Język francuski.

KURCZAB J. : Z problemów edukacji dramaturgiczno-teatrologicznej w szkole // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1990/1991, z. 6, s. 79-85

KWIATKOWSKI Milan : Uruchomić wyobraźnię // Polonistyka. - 1995, nr 9, s. 612-615

ŁĘSKA-CHABROWSKA Krystyna : Teatr w nauczaniu języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 111-113

ŁOPATA Andrzej : Zastrzyk humoru dla szkoły // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/95, z. 2, s. 121-123
Fragmenty programów szkolnego kabaretu.

MACIEJEWSKA Agata : Teatrzyk szkolny - zagrożenia i szanse // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 15, 16

MAGDA Marzenna : Edukacja teatralna // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 7-10
Praca z dziećmi 7-10 - letnimi.

MIAZGA M. : Edukacja teatralna ucznia klasy piątej (łącznie 6 godz.) + wycieczka do teatru // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992, z. 4, s. 45-48

MYK Stanisław : Inscenizacje teatralne i gazetki polonistyczne jako forma aktywizacji uczniów (kilka uwag z polonistycznych doświadczeń dziesięciolecia) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1994/95, z. 3, s. 96-102

NAROŻNIK M., USIELSKA-PTASZEK H. : Edukacja teatralna w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 8, s. 504-507

NIEDOŚPIAŁ Dorota, ŻMUDA Małgorzata : Jest tu miejsce dla każdego : kółko teatralne w klasie integracyjnej // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 47, s. 16-17

NOWAK Małgorzata : Przez teatr i do teatru // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 2, s. 16-20

OLBRYCHT S. : Edukacja teatralna młodzieży : (na podstawie badań w klasach V - VIII) // Polonistyka. - 1988, nr 9, s. 705-711

OLTER Monika : Teatrzyk w klasie integracyjnej // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 6-7

PANEK Wacław : Musical i rozrywkowy teatr muzyczny // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 147-152
Historia.

PASZOWSKI Marcin, SZYMAŃSKI Tomasz : Teatr szkolny i edukacja teatralna // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 9
Zestawienie bibliograficzne.

PROCHOTA Krystyna : Lubimy teatr // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 10-11,12

PRZYBYSZ Katarzyna : Scena uczy i wychowuje // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 7-9

RUDNICKA Izabela : Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 46-51
Edukacja teatralna w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

RZĘSIKOWSKI S. : Kształcenie teatralne dzieci i młodzieży // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992/93, z. 3, s. 12-19

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Co stanowi istotę dramatu w nauczaniu szkolnym? // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98 z. 1, s. 20-25

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1995/96, z. 6, s. 48-58
Treści kształcenia na lekcjach języka polskiego: sztuka teatru, filmowa, radiowa, telewizyjna.

SCELINA Iwo : Działanie teatralne drogą ku rozpoznawaniu wspólnoty europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 17-18
Sztuka teatralna w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą w Europie.

STASICA Aleksandra : Maska jako motyw kulturowy : scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 8-13

STASZEK Renata : Teatr w naszym życiu // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 11, s. [33]

STRÓŻAŃSKI Krzysztof : O sytuacji mowy w życiu, szkole i szkolnym teatrze // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 3, s. 60-71
Edukacja przez teatr - metodą kształcenia kultury żywego słowa.

SZAFLIK B. : Edukacja teatralna w realizacji programu nauczania języka polskiego w szkole podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 5, s.257-265

SZURCZAK A. : O edukacji teatralnej w klasie I liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, z. 4, s. 112-117

SZUSZKIEWICZ Beata Anna : Przedstawienie teatralne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 2, s. 61-63
Język niemiecki.

ŚWIDERSKA E. : Rola edukacji teatralnej w polskim systemie oświatowym // Polonistyka. - 1981, nr 2, s.125-129

WASILEWSKA Magdalena : Edukacja teatralna // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 26-27
Formy edukacji teatralnej.

WOJCIESZEK Elżbieta : Kółko teatralne w naszej szkole // Życie Szkoły. - 1997, nr 7, s. 397-400

WRONISZEWSKA Elżbieta : Teatr dzieci niepełnosprawnych // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 10, s. 14, 15, 16, 17, 18, 19
Funkcje teatru w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Koło teatralne to koło współpracy, akceptacji i tolerancji // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 40-43
Program koła teatralnego w szkole podstawowej.

ZYCH Agnieszka : Zabawa [?] w teatr // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 35-42

ŻARDECKI Wiesław : Edukacja teatralna // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s. 27-33
Co to jest kultura teatralna. Kierunki działania w realizacji edukacji teatralnej.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.04.2005


© Biblioteka Pedagogiczna