Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

METODY AKTYWIZUJĄCE W WYCHOWANIU EKOLOGICZNYM
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

ANDRYSKOWSKA Anna, ANDRASZEWICZ Iwona, WIERZBA Ewa : Nasze miejsce na Ziemi : projekt obchodów Dnia Ziemi // Aura. – 2002, nr 4, dod. s. 3-6

ANGIEL Joanna : Podejmij dziś decyzję – metoda drzewa decyzyjnego w edukacji ekologicznej i geograficznej // Geografia w Szkole. – 1998, nr 3, s. 150-154

ANGIEL Joanna : Zielone odsłony, czyli niezastąpione zajęcia w terenie: (integracja treści edukacji geograficznej, ekologicznej, regionalnej w czasie zajęć terenowych z uczniami – gimnazjalistami) // Przyroda Polska. – 2000, nr 4, s. 14-15

BAJORSKA-PRZYDATEK Aleksandra : Nauczanie metodą projektu : Stan środowiska naturalnego rodzinnej miejscowości i okolic jako integracja języka polskiego i biologii w pierwszej klasie gimnazjum w oparciu o program i podręcznik “Czytam świat” // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 4, s. 80-88

BANACH Anna : Przyroda w mieście – propozycje zajęć terenowych. – Edukacja ekologiczna // Przyroda Polska. – 2000, nr 9, s. 14-15

BAUKROWICZ Małgorzata : Nauczanie zagadnień ochrony środowiska metodą projektów // Chemia w Szkole. – 1997, nr 3, s. 183-187

CHLEBOWICZ Jadwiga, KLEMPKA Grażyna : Badanie zanieczyszczeń powietrza : [scenariusz zajęć terenowych] // Aura. – 2001, nr 10, dod. s. 11

DYMARA Bronisława, MICHAŁOWSKI Stanisław Czesław, WOLLMAN-MAZURKIEWICZ Lidia : Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego. – Kraków : “Impuls”, 1998

GRACZYK Jadwiga : Leśna edukacja w zimie : warsztaty ekologiczne dla gimnazjum // Aura. – 2002, nr 2, dod. s. 4-5

GREŃ Krystyna, PASIEKA Urszula : Tydzień ekologiczny w szkole // Aura. – 2002, nr 2, dod. s. 7-8

GÓRSKA Renata : Quiz o wodzie // Aura. – 2002, nr 2, dod. s. 2-3

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Studium przypadku w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 208-211

GRYGIER Urszula : Drama na lekcjach przyrody // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 180-182

GRYGIER Urszula : Spotkania ekologiczne // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 10, s. 55-58

Warsztaty ekologiczne prowadzone przez uczniów klas starszych dla młodszych kolegów, scenariusz zajęć: “Stajesz się tym, co jesz”

JANTOSZ Urszula : Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 14-15

KAMELA Beata : “Zielony marsz” – happening uliczny z okazji Światowego Dnia Ziemi (dla młodszych klas) // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 9-10

KĄKOL Jan Andrzej : Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : ścieżka międzyprzedmiotowa. – Warszawa : WSiP, 2002

KIERAT Wiesława : Budujemy oczyszczalnię ścieków // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 52-53

KUPIDURA Grażyna, WASZEK Agata : Człowiek, chemia i środowisko : szkolny konkurs dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 10-14

LEŚNIEWSKA Małgorzata, LEŚNIEWSKI Piotr, SZYBIAK Krystyna : Zastosowanie map poznawczych w nauczaniu biologii // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 175-179

LIS-ŁUBKOWSKA Krystyna, JAROMI-WOLNIAKOWSKA Grażyna : Chrońmy Bałtyk : scenariusz warsztatów // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 195 – 197

ŁAWICKA Ewa : Szkolny sejmik ekologiczny w nauczaniu przyrody // Biologia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 202

MACIEJEWSKA Krystyna : Konkursy, wycieczki, własne badania. – Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 12-13

MARCINIAK Ewa : Metoda projektu w wychowaniu ekologicznym // Nauczyciel z Klasą. – 2001, nr 2, s. 19-20

METKOWSKA Jolanta : Jak realizować projekty w szkole :”O czym szumią cisy w Wierzchlesie” : [projekt dla klasy VI ] // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 46-49

MORKA Beata : Segregacja śmieci – czy to się opłaca? : scenariusz zajęć przyrody dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 8

MROWIŃSKA Justyna : Czy śmieci to problem? : [scenariusz lekcji prowadzonej metodami praktycznymi] // Biologia w Szkole. – 2002, nr 8, dod. s. 12

MRÓZ Urszula : Zielone kapturki – czyli jak żyć w zgodzie z naturą : scenariusz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 17-18

PARYSZ W. : Dzień Ziemi – teatrzyk ekologiczny // Przyroda Polska. – 2001, nr 4, s.

PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

POZNANIE środowiska rzeki w mojej miejscowości : [scenariusz zajęć terenowych dla uczniów szkoły podstawowej] / Leszek Gałuszka i in. // Aura. – 2001, nr 10, dod. s. 3-5

RADULSKA-KOSTRO Jadwiga : Sąd nad elektrociepłownią : szkic scenariusza dla gimnazjalistów // Aura. – 2002, nr 1, dod. s. 4-5

RANOSZEK Elżbieta : Oznaczanie krajowych gatunków roślin iglastych : propozycja zajęć terenowych // Aura. – 2002, nr 7, dod. s. 1-2

RANOSZEK Ewa : Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 200-202

RATYNA Małgorzata : Turniej ekologiczny klas IV : scenariusz zajęć zintegrowanych // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 30-31

ROZWÓJ zrównoważony w edukacji szkolnej : jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi : poradnik dla nauczycieli / pod red. Witolda Lenarta i Krzysztofa Kafla. – Warszawa : WSiP, 1996

SESJA popularnonaukowa w Szkole Podstawowej w Kozubowie : [nt. ekologii] / Elżbieta Dzierżak i in. // Aura. – 1999, nr 12,dod. s. 10-11

SMUK-STRATENWERTH Ewa, PŁOCKA Mira : Czy wystarczy gleb na chleb? // Aura. – 2000, nr 12, dod. s. 1
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Internetu dla starszych klas gimnazjum lub liceum

SIKIŁOWSKI Marek : Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 33-35

TATAROWICZ Jan : Edukacja proekologiczna z zastosowaniem dramy // Drama. – 1994, z. 9, s. 5-7

TYLŻANOWSKA Danuta : Alternatywne źródła energii : metody dyskusji wielokrotnej // Aura. – 1999, nr 9, dod. s. 2-5

WĄSIK Danuta : Badanie czystości powietrza. – Projekt edukacyjny // Aura. – 2002, nr 6, dod. s. 8-12

WŁODARCZYK Danuta : “Dzień Ziemi – Odpady” : metoda projektu w edukacji dla uczniów klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 2, s. 7-9

WŁODARCZYK Danuta : Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni : Dzień Ziemi – projekt dla klas IV-VI // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 5-6

WOLNY IRENA : Poznawanie elementów ekologii w toku pracy badawczej // Przyroda Polska. – 2002, nr 6, dod. s. 1, 10-11

WOLLMAN-MAZURKIEWICZ Lidia : Projekt “Mniszek lekarski” nowym pomysłem edukacji ekologicznej najmłodszych // W: Dziecko w świecie szkoły : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków: “Impuls”, 1998. – S. 175-187

WÓJCICKI Jerzy : Drama ekologiczna // Wychowanie na co Dzień. – 1994, nr 9, wkł. s. I-II

ZAWARTOWSKA Izabela : Wykorzystanie technik twórczego myślenia w nauczaniu przyrody // Biologia w Szkole. – 2001, nr 2, s.94-98

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.12.2002


© Biblioteka Pedagogiczna