Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

   

 

CHOTOMSKA WANDA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

BAJKI z 1001 dobranocy. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972

DRZEWO z czerwonym żaglem. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978

DZIECI Pana Astronoma. - Białystok : Krajowa Agencja wydawnicza, 1991
(także wyd. z lat: 1988, 1985)

KABARET na jednej nodze. - Łódź ; Wydaw. LITERATURA, 2000

KARETA z piernika. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1988

MUZYKA pana Chopina. - Warszawa : "Nasza Księgarnia, 1978

MUZYKALNY słoń. - Warszawa : Ruch, 1965

PANNA Kle-Kle. - Warszawa: "Ruch",1973

PŁYNĘŁAM z Leonardo di Caprio // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 51/52, s. 14-15

PODRÓŻE z Panem Brzechwą // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1993, nr 4, s. 19-27

PRZEBIERAŃCY. - Warszawa : Wydaw. Harcerskie, 1959

ŚLIMAK. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

TRAMPEK na drodze; Bajki pana Słonia: Bomba-Trąba, Orkiestra w ZOO; Gdzie jest Piotrkowski ? - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1975

Walizka rymów // Guliwer. - 1999, nr 3, s. 55

ŻAB, ciap i mielonka czyli smakowanie języka // Guliwer. - 1999, nr 3, s. 28-35

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

BALUCH Alicja : Wzorzec księgi // Guliwer. - 1999, nr 6, s. 28-30  

BESZCZYŃSKA Zofia : Otwieranie drzwi : cudowność w prozie Wandy Chotomskiej // Guliwer. - 2000, nr 1, s. 13-17  

GRUSZCZYŃSKA Jolanta : ,,Więc pomyślcie o motylach choć przez chwilę...'' (na przykładzie wiersza W. Chotomskiej pt.: "Motyle") // Drama. - 1999, z. 30, s. 24-26

KARBOWY Joanna : Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 104-106  

KOLOROWE znaki przestankowe . - Łódź 2004 . - Rec.: Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 94-95  

KUSTRA Halina : Proszę króla, i po co "ta cała przeprowadzka"? (na podstawie wiersza "Dzień dobry, królu Zygmuncie" Wandy Chotomskiej) // Drama. - 2001, z. 39, s. 15-16  

KUŚMIERSKA Ewa : Wykorzystywanie wartościowej twórczości dla dzieci w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola - Wanda Chotomska gościem Przedszkola nr 21 w Zabrzu // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 141-143  

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Cienie dzieciństwa // Guliwer. - 1999, nr 3, s. 25-27  

NIEDZIELA Stanisława : Chotomalia '99 // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 25-27  

OSTROWSKI Eryk : Klucze do marzeń // Guliwer. - 1999, nr 3, s. 22-25

RUDZKA Zofia : Jak literatura inspiruje pracę w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 187-189  

RUDZKA Zofia, KILIAN Bogumiła, WOJNA Urszula : Jak literatura inspiruje pracę w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 187-190  

SZWARGOT Barbara : Chotomalia odświętnie (i powszednie) // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 87-89  

WITKOWSKA Iwona : Moje spotkanie z teatrem kukiełkowym : (udział w szkolnym przedstawieniu ,,Smok ze smoczej jamy'' według Wandy Chotomskiej) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 35

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.04.2005


© Biblioteka Pedagogiczna