Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER I MULTIMEDIA W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARWINEK Grażyna : Przegląd wybranych programów multimedialnych dla każdego nauczyciela przyrody // Geografia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 183-185

BATORCZYK Anna : Kochajmy zwierzęta. legalnie : [lekcja dla młodzieży gimnazjalnej, z wykorzystaniem Internetu] // Aura. - 2004, nr 2, dod. s. 11-12

BATORCZAK Anna : Po co nam rozwój zrównoważony? : Internet w edukacji ekologicznej. Cz. 1-2 // Aura. - 2002, nr 9, dod. s. 6-8 ; nr 10, dod. s. 6-7

BISKUP Krystyna : Obszary chronione kraju : opracowanie trasy wycieczki rowerowej. - Lekcja z wykorzystaniem Internetu // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 82-85

CHEDA Magdalena : Jaka rzeka? : różne sposoby zagospodarowania rzek a ochrona przeciwpowodziowa. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2001, nr 4, dod. s.10-11
Scenariusz zajęć na temat nieprzemyślanej ingerencji człowieka w przyrodę.

CHOROSZEWSKA Anna : Projektowanie kompozycji znaków ekologicznych z wykorzystaniem edytora graficznego Point // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 22-23

CZECH Teresa : Czy ludziom grozi głód? : Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2001, nr 3. dod. s. 6

GĄSIOR Marzena : Prawna ochrona przyrody w Polsce. - Lekcja z wykorzystaniem Internetu// Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 86-88

GLIŃSKA Agnieszka : Co czwarty bocian "jest Polakiem" : [scenariusz zajęć]. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2002, nr 8, dod. s. 7-8

GNYP Aneta : Las i jego mieszkańcy : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla kl. II : [z wykorzystaniem programów multimedialnych] // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 6 (czerwiec 2003), dod. s. 10-11

GNYP Aneta : Polskie parki narodowe : scenariusz lekcji ekologicznej dla klasy V szkoły podstawowej, przeprowadzonej w Pracowni Multimedialnej BPP // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 8 (grudzień 2003), dod. s. 3-5

GNYP Aneta : Przyjaciele z wiejskiego podwórka : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klasy II : [z wykorzystaniem programów multimedialnych] // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 7 (wrzesień 2003), dod. s. 11-13

GRADKOWSKA Hanna : Czym dla nas jest las? . - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2001, nr 5, dod. s. 9
Scenariusz zajęć nt. lasów występujących w Polsce, ich rozmieszczenia, roli w życiu i gospodarce człowieka oraz ich zagrożeń i systemu ochrony.

LIPIEŃSKA Danuta : Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum : (propozycja dla klasy III) : [z wykorzystaniem filmów] // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 4 (grudzień 2002), dod. s.1-4
Temat: Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska odpadami.

ŁUKASZEWSKA Małgorzata : Program ścieżki edukacji ekologicznej - liceum ogólnokształcące // Aura. - 2000, nr 12, dod. s. 4-5

MARCZAK Małgorzata : Zabawy na łące : prezentacja multimedialna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 301-303

MUDENT Krystyna, PLASKOTA Dariusz : Spotkanie z lwem : propozycja zajęć ze środowiska w korelacji z językiem polskim, elementami geografii, plastyką z wykorzystaniem komputera, do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 2, s. 9-10

NOWAKOWSKA Ilona : Wykorzystanie komputera w edukacji przyrodniczej w klasach początkowych : [scenariusz zajęć nt. Charakterystyczne cechy ptaków] // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 45-47

PŁOSZAJ Anna : Zastosowanie techniki komputerowej w edukacji ekologicznej // Aura. - 2005, nr 1, dod. s. 8-9

POKOJSKA Paulina, POKOJSKI Wojciech : Internet jako źródło informacji o parkach narodowych w Polsce // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 54-58

POTYKAŁA Katarzyna : Wykorzystanie narzędzi komputerowych w realizacji projektów : komputer w edukacji przyrodniczej // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2003, nr 2, s. 86-93

SMUK-STRATENWERTH Ewa : Czy wystarczy gleb na chleb? // Aura. - 2000, nr 12, dod. s. 1
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Internetu, dla starszych klas gimnazjum lub liceum

SOBCZAK Iwona : Scenariusze lekcji informatyki dla gimnazjum // Aura. - 2002, nr 8, dod. Prace konkursowe nr 7, s. 1-8
Tematy: 1. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem (Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka); 2. Tworzenie kompozycji graficznych (Szkolny kącik zieleni); 3. Układ strony dokumentu (Zagrożenia gleb w Polsce pod wpływem działalności człowieka); 4. Praca z tekstem - ekologiczna gazetka jednodniówka (Źródła hałasu i jego oddziaływania na słuch); 5. Praca z tekstem (Dzikie wysypiska śmieci na terenie naszej gminy); 6. Ilustrowanie danych arkusza za pomocą wykresu (Zużycie wody w gospodarstwach domowych naszej gminy); 7. Tworzenie bazy danych (Ścisła ochrona gatunkowa roślin w Polsce); 8. Internet jako źródło informacji (kwaśne deszcze); 9. Tworzymy witrynę internetową (Ekologia w naszej szkole); 10. Przygotowujemy prezentację multimedialną (Czy zaleje nas morze śmieci; Ocieplanie się klimatu Ziemi)

SOKOŁOWSKI Marek : Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 33-35

STASIAK Anna, FIBAKIEWICZ Wanda : Pomagamy ptakom w okresie zimowym : propozycja lekcji z wykorzystaniem komputera dla klasy II// Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 14-15

STRUŚ M. : Scenariusz dnia aktywności dzieci w klasie pierwszej. Blok tematyczny : W poszukiwaniu przedwiośnia. Temat : Obserwujemy przyrodę // Edukacja Medialna. - 1997, nr. 38-40

SZCZEPANIEC Halina, WODYK Mirosława : Program autorski ekologicznej edukacji komputerowej uczniów Gimnazjum nr 27 w Szczecinie // Aura. - 2000, nr 12, dod. s. 6-7

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Co musimy zrobić dla zrównoważonego rozwoju lokalnego systemu powodziowego? ; [scenariusz zajęć]. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2002, nr 7, dod. s. 10-11

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Czy posiadanie samochodu oznacza lepszą jakość życia?. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2001, nr 2, dod. s. 4-5

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Nasza dieta a rozwój zrównoważony : [scenariusz zajęć]. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2002, nr 4, dod. s. 10-12

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Różnorodność biologiczna Polski - ważna sprawa czy dużo hałasu o nic?. - Internet w edukacji ekologicznej] // Aura. - 2002, nr 6, dod. s. 3-4

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Turystyka - czynnik rozwoju, czy źródło zagrożenia dla środowiska?. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2002, nr 11, dod. s. 4-5

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe twoich bliskich i własne : [scenariusz zajęć]. - Internet w edukacji ekologicznej // Aura. - 2003, nr 1, dod. s. 4

WACHNIK Jolanta, GRZYWACZ Dagmara : Źródła informacji ekologicznej : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas gimnazjalnych : [z wykorzystaniem programów komputerowych] // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 5 (marzec 2003), dod. s. 3-5

WOŁYNIEC Halina : Scenariusz zajęć szkolnego koła LOP przeprowadzonych z wykorzystaniem Internetu // Przyroda Polska. - 2003, nr 4, dod. s.12
Temat: Parki narodowe i krajobrazowe Lubelszczyzny

WYDRA Sylwia : Co zrobić z tą górą śmieci? : scenariusz zajęć z ekologii dla klas gimnazjalnych : [z wykorzystaniem filmów] // Warsztaty Bibliotekarskie. - Nr 8 (grudzień 2003), dod. s. 6-9

ŻAK Marzena : "Przyroda i my" : scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem programu komputerowego z serii "Poznaj Świat" - Optimus Pascal // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1, s. 14-15

CD-ROM-y

EKOLOGIA [Dokument elektroniczny] / red. merytoryczna Marta Pęcikiewicz, Magdalena Rozwadowska. - Wersja 1.0. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : WSiP, 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). - (Słownik Szkolny)

ELEKTRONICZNY atlas środowiska Polski [Dokument elektroniczny] / [koncepcja i oprac. Zespół pod kier. Marka Baranowskiego]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Centrum Informacji o Środowisku ULEP/GRID, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) + Podręcznik użytkownika

ENCYKLOPEDIA kotów [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia, 1997. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ENCYKLOPEDIA przyrody [Dokument elektroniczny] / teksty Joanna Żelazna-Wieczorek ; muzyka Andrzej Sielski ; Red. naczelny Marcin Spólnik. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wyda. Cartall, 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ENCYKLOPEDIA przyrody [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia, 1996. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ENCYKLOPEDIA ptaków [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia, 1997. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

MOJE pierwsze [Dokument elektroniczny] : dzieciaki kochają zwierzaki. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : ONET. PO. Oddział Optimus PASCAL Multimedia, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ODKRYWAM przyrodę [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : ONET.PL. Oddział Optimus Pascal Multimedia, [2001?]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

POZNAJ Świat [Dokument elektroniczny] : przyroda i my. - Multimedia interakcyjne. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia, 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

PRZYRODA [Dokument elektroniczny] : strefa P4 : multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Yound Digital Poland, 2000. - 3 dyski optyczne (CD-ROM)

PRZYRODA [Dokument elektroniczny] : strefa P5 : multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Young Digital Poland, 2001. - 3 dyski optyczne (CD-ROM)

PRZYRODA [Dokument elektroniczny] : strefa P6 : multimedialny program do nauki przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Young Digital Poland, 2001. - 2 dyski optyczne (CD-ROM)

PTAKI Europy [Dokument elektroniczny] / [scenariusz i red. Paweł Kozłowski]. - Wersja 1.0. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : WSiP, 1998. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

RADWAŃSKA-PARYSKA Zofia, PARYSKI Witold Henryk : Wielka encyklopedia tatrzańska [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Warszawa : Wydaw. Nauk PWN, 1999. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

SSAKI [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Gdańsk : Optimus Nexus, 1996. - 2 dyski optyczne (CD-ROM)

ŚRODOWISKO [Dokument elektroniczny] / red. Wojciech Baturo [i in.]. - Multimedia interakcyjne. - Wrocław : PWN PL, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ŚWIAT przyrody [Dokument elektroniczny] / red. Wojciech Baturo. - Multimedia interakcyjne. - Wrocław : PWN PL, 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

ŻYCIE [Dokument elektroniczny] / Aleksandra Kmieć [i in.] ; red. i oprac. Danych Wojciech Baturo [i in.]. - Multimedia interakcyjne. - Wrocław: PWN. PL, 2001. - 1 dysk optyczny (CD-ROM)

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.04.2005


© Biblioteka Pedagogiczna